close

Enter

Log in using OpenID

2153 KB - Makina Mühendisleri Odası

embedDownload
TMMOB’den
TEOMAN ÖZTÜRK ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA ANILDI
TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 dönemi TMMOB Başkanı Teoman
Öztürk ölümünün 20. yılında, 11 Temmuz 2014 tarihinde, gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı.
Teoman Öztürk için ilk anma töreni Karşıyaka’daki anıt
mezarı başında gerçekleştirildi. Teoman Öztürk’ün ailesi, arkadaşları, TMMOB ve Oda yöneticilerinin katıldığı
anmada, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı ve Teoman Öztürk’ün arkadaşlarından Makina
Mühendisi Oğuz Türkyılmaz birer konuşma yaptı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,
Teoman Öztürk’ün genel kurulda yaptığı konuşmalarından alıntılar yaparak, “1970’lerden beri sürdürülen bu
onurlu yürüyüş ve dik bir duruşla TMMOB; sinmeden,
korkmadan, geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkacaktır. Biz bu bayrağı bizden öncekilerden
devraldık, bizden sonrakilere de onurla devredeceğiz”
dedi.
Daha sonra TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu’nun
17 Ocak 2014 tarihinde aldığı kararla TMMOB Öğrenci
Evi ve Sosyal Tesisi’ne Teoman Öztürk ismi verilmesine
ilişkin bir tören düzenledi. “TMMOB Teoman Öztürk
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi”nde düzenlenen törende
konuşan Mehmet Soğancı, “Biliyorum elbirliği ve inançla
yarattığımız bu değerin başkanın ismiyle anılması, başkanın TMMOB çalışmalarında yaşatılıyor olması hepimiz
için bir onurdur. Bu değerin yaratılmasında emeği geçen
herkese, TMMOB örgütlülüğüne de çok teşekkür ediyorum. İsim verme törenimize tanıklık eden buradaki
herkese, hepinize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Etkinlik, Teoman Öztürk belgeseli gösterimi ve kokteyle devam etti.
TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ İÇİN İLGİLİ ODALAR TOPLANDI
TMMOB Jeotermal Kongresi’nin sekretarya hizmetlerini yürütecek Oda’nın belirlenmesi için 8 Temmuz
2014 tarihinde TMMOB’de bir toplantı yapıldı.
TMMOB 43. Genel Kurulu’nda kararı alınan ve
3. kez düzenlenecek olan TMMOB Jeotermal
Kongresi’nin sekretarya hizmetlerini yürütecek
Oda’nın belirlenmesi için 8 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB’de bir toplantı yapıldı.
Toplantıya; Mehmet Soğancı (TMMOB), S. Yeşer Aslanoğlu (ÇMO), Bahattin Sarı (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Murat Ateşoğulları (JMO),
İbrahim Akkuş (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Hasan
Koç (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Niyazi
Karadeniz (MADENMO), Mehmet Zaman (MADENMO), Saffet Durak (MADENMO), Ali Ekber
Çakar (MMO), Mehmet Çelik (PETROLMO) katıldı.
bülten 194
ağustos 2014
19
TMMOB’den
TMMOB’den
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNETMELİĞİ’NİN MESLEK
ODASI YÖNETİCİLERİNİ DE KAPSAMASI HUKUKA AYKIRI BULUNDU
TMMOB tarafından Kamu Görevlileri
Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul
ve Esasları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada yönetmelik maddelerinin meslek örgütü
yöneticilerini de kapsaması hükmü hukuka aykırı bulundu. TMMOB tarafından temyize taşınan dava sonucu, Kamu
Etik Kurumu’nun yetki alanındaki kamu
görevlileri tanımına kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü yöneticilerinin
dahil edilemeyeceğine ilişkin itiraz İdari Dava Daireleri
Kurulu tarafından yerinde bulundu.
TMMOB, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı
maddelerinin iptali ve yönetmeliğin dayanağı olan 5176
Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne
taşınması istemiyle Danıştay’a
başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi, Danıştay
Beşinci Daire’nin başvurusunu değerlendirerek, 5176 Sayılı Kamu
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5.
maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermişti.
Ancak bu yeterli bulunmayarak dava TMMOB tarafından temyize götürülmüştü.
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNİN
YÜRÜTMESİ DURDURULDU
Yapı denetiminde proje ve uygulama denetçisi elektrik ve makine mühendislerinin denetim yetki sınırını
120.000 m²’den 180.000 m²’ye çıkartan yönetmelik maddesinin yürütmesi durduruldu.
05.02.2013 tarihli 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesinin yürütmesinin durdurulması
ve iptali istemiyle TMMOB tarafından açılan davada, Danıştay Altıncı Daire yürütmeyi durdurma kararı
verdi.
20
bülten 194
ağustos 2014
KARTON TEKNELER KÖRFEZDE YARIŞTI
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Karton Tekneler Yarışması 1 Temmuz 2014
tarihinde gerçekleştirildi. Yarışmada Odamız takımı da Kaptan Engin Tansel Mavi Bayrak Ödülü’nü kazandı.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından her
yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda düzenlenen Karton Tekneler Yarışması’nın yedincisi yine
renkli görüntülere sahne oldu. İzmirlilerin büyük ilgi
gösterdiği yarışmaya Soma’da meydana gelen maden
faciası damgasını vurdu ve tüm teknelere “ Soma” ismi
verildi.
Tekneler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne
(TMMOB) bağlı odaların İzmir şubelerinin öğrenci
üyeleri tarafından Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda
yaklaşık 3 saatlik çalışma ile sadece karton ve koli bandı kullanılarak yapıldı.
Teknelerin yapımının tamamlanmasının ardından yarışmacılar kortej oluşturarak teknelerini yarışmanın
gerçekleşeceği Konak Pier yanına taşıdılar. Bazı teknelerin daha ilk metrelerde battığı yarışmada, birinciliği
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, ikinciliği Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üçüncülüğü ise Tekstil
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi kazandı.
Yarışmanın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen ödül töreninde bir konuşma yapan TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, bu etkinlikte Soma’da yaşanan facianın öne çıkarılmasının önemli
olduğunu ifade ederek, “Bunun yanında her yıl gerçekleştirdiğimiz bu yarışmayla, deniz ulaşımındaki sorunlara da dikkat çekmek istiyoruz. Umarım bu sorunlar bir an önce giderilir. Biz TMMOB olarak, güzel
günlere olan inancımızın bir gereği olarak böylesi işleri
yapıyoruz” şeklinde konuştu. Soğancı’nın konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri
verildi.
Yarışma Sonuçları:
En İyi Kostüm Ödülü: Maden Mühendisleri Odası
Prof. Dr. Yücel Odabaşı En İyi Tasarım Ödülü:
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
Tahsin Vergin Centilmenlik Ödülü: Maden Mühendisleri Odası
Kaptan Engin Tansel Mavi Bayrak Ödülü: Makina
Mühendisleri Odası
Titanik Ödülü: Jeofizik Mühendisleri Odası
Birinci: Şehir Plancıları Odası
İkinci: Ziraat Mühendisleri Odası
Üçüncü: Tekstil Mühendisleri Odası
bülten 194
ağustos 2014
21
TMMOB’den
TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ’NE
KAYIT İÇİN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ne kayıt için başvurular alınmaya başladı. 1 aylık oda katkı payı 350
TL olan Öğrenci Evinde konaklama için başvurular http://ogrencievi.tmmob.org.tr/form/basvuru adresinden yapılabilecek.
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir
plancılarının yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilecek. Öğrenci evinde 2 kişilik odalarda kişi başı 1
aylık oda katkı payı 350 TL olarak belirlendi.
Yalnızca internet üzerinden yapılabilecek başvurular değerlendirilerek başvuru sahiplerine bilgi verilecek.
22
bülten 194
ağustos 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content