close

Enter

Log in using OpenID

1 Ekim 2014 - Jeoloji Mühendisleri Odası

embedDownload
Odamız Kurucu Heyet Başkanı SELÇUK BAYRAKTAR’ı aramızdan ayrılışının 1.yılında saygı ve özlemle anıyoruz.
Selçuk Bayraktar’ın aramızdan
ayrılışının üzerinden 1 yıl geçti...
Jeoloji mühendisliğine ve Odamıza çok büyük emeği geçen,
mesleğimizi ve Odamızı bugünlere taşıyan,
1 no.lu üyemiz SELÇUK BAYRAKTAR’ı unutmayacağız.
Odamıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik özverili
çalışmaları,
bugünümüze ışık tutmaya devam edecektir.
1 Eylül - 1 Ekim 2014
Sayı: 29
ASKİ’nin ihmali bir cana daha
maloldu!
BASIN AÇIKLAMAMIZ
SORU ÖNERGESİ OLDU
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarları inşaatında ASKİ’ye ait
kanalizasyon kanalının göçmesi
sonucu hayatını kaybeden bekçi
Hüseyin Saya’nın ölümüne ilişkin
Odamızın yaptığı basın açıklaması, Meclis gündemine taşındı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Yenimahalle kampüs
yerleşkesi içerisinde yeni yapılmakta olan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarları inşaatı sahası içerisinde
yer alan ASKİ’ye ait kanalın göçmesi
sonucu inşaatta gece bekçiliği yapan
Hüseyin Saya adlı vatandaşımız toprak ve lağım suları altında kalarak
yaşamını yitirdi. Odamız konu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
CHP Ankara Milletvekili Levent
Gök, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın
yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Basın açıklamasını okumak için
lütfen tıklayınız.
Haberin devamı için lütfen tıklayınız.
CBS Tabanlı Jeoloji Mühendisliği
Uygulamaları Eğitimi düzenlenecektir
‘CBS Tabanlı Jeoloji Mühendisliği Uygulamaları Eğitimi’ Genel Merkez Eğitim Salonu’nda
24-26 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen
tıklayınız.
Kamulaştırma ve Teknik Bilirkişilik
Eğitimi Ankara’da yapıldı
Üyelerimize yönelik
olarak
düzenlenen
“Kamulaştırma ve Teknik Bilirkişilik Eğitimi”
20-21 Eylül 2014 tarihlerinde Genel Merkezimizde yapıldı.
Ayrıntılı bilgi için
lütfen tıklayınız.
1
1 Eylül - 1 Ekim 2014
Sayı: 29
‘TMMOB Soma Maden Kazası
Raporu’ açıklandı
13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın
Soma İlçesi’ndeki yeraltı kömür
ocağında meydana gelen ve 301 maden
emekçisinin ölümüne neden olan Soma
katliamıyla ilgili TMMOB raporu 18
Eylül 2014 tarihinde düzenlenen bir
basın toplantısı ile açıklandı.
Basın açıklamasını okumak için lütfen tıklayınız.
Mühendis, mimar ve şehir
plancıları 19 Eylül’de alanlardaydı
TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde İKKların
bulunduğu yerlerde kitlesel basın açıklamaları yapıldı.
‘Ortadoğu Barışı ve Çözüm Süreci’ tartışıldı
Yazar- Aktivist Ayhan Bilgen ile “Ortadoğu Barışı ve Çözüm Süreci” üzerine söyleşi 24 Eylül 2014 Çarşamba günü
Genel Merkez Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Beril Açıkgöz’ün sunuşu ile başlayan
söyleşide Ayhan Bilgen Ortadoğu’da yaşananları tarihe de
atıfta bulunarak özetledi. Ortadoğu’da ve özellikle Rojova’da
yaşananlara ve IŞİD çetelerinin
katliamlarına değinen Bilgen’in
konuşmasının ardından söz
alan üyelerimiz Ortadoğu Barışı ve Çözüm Süreci’ne ilişkin
görüşlerini dile getirdi.
Kobane için yapılan oturma
eylemine katılım sağlandı
Ortadoğu’da yaşanan savaşa ve IŞİD’in Kobanê’de yaptığı
katliamlara karşı Ankara Dayanışması’nın
düzenlediği oturma
eylemine katılım sağlandı.
2
Haberin devamı için
lütfen tıklayınız.
1 Eylül - 1 Ekim 2014
Sayı: 29
TMMOB 43. Dönem I. Danışma
Kurulu toplantısı yapıldı
Türkiye Jeoloji
Bülteni’nin 57/2.
sayısı yayımlandı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 43.
Dönem Çalışma Programı ve genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği konuşmasıyla başlayan
toplantıda, Danışma Kurulu üyeleri de
görüşlerini açıkladı.
Türkiye Jeoloji Bült e n i’n i n
57/2. sayısı yayımlanarak
dağıtımına
başlandı.
Toplantıda bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Murat
Ateşoğulları, Şengal ve hükümetin Ortadoğu poltikası üzerine görüşlerini
dile getirdi.
Dergimizi pdf formatında okumak için lütfen tıklayınız.
Haberin devamını okumak için lütfen
tıklayınız.
68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Oturum
Yürütücüleri toplantısı yapıldı
Bilimsel ve Teknik Kurul toplantısı
Ankara’da yapıldı
68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Oturum Yürütücüleri toplantısı 21 Eylül 2014 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu’nda yapıldı. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Düzenleme
Kurulu, Oda Yönetim Kurulu ve Oturum Yürütücüsü
meslektaşlarımızın katıldığı
toplantıda 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın düzenlenmesine ilişkin konular ele alındı.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik
Kurulu (BTK), 25. Dönem ilk toplantısını 27 Eylül 2014
tarihinde; Kurul üyeleri ve JMO Yönetim Kurulu’nun katılımıyla yaptı. Toplantıda
BTK’nın çalışma programı ve
önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı çalışmalar
hakkında görüş ve öneriler
ele alınarak değerlendirildi.
Jeoloji Bilim ve Araştırma/Makale
Ödülleri adaylık başvuruları başladı
2014 Yılı Eğitim Katkısı başvuruları
15 Ekim 2014’te sona eriyor
Odamız tarafından her yıl verilen “Jeoloji Bilim Ödülü” ile,
Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya, Uygulamalı Jeoloji ana bilim dallarında Araştırma/
Makale Ödülleri başvuruları başladı.
Başvuru için web sayfamızda yer alan formun doldurularak
en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza göndermesi
gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
Odamız "Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği" uyarınca her yıl belli
sayıda "öğrenci üye"ye karşılıksız eğitim katkısı verilmektedir.
Bu kapsamda eğitim katkısı başvuru koşullarına uyan öğrenci
üyelerimizin, "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği"nin 6’ıncı maddesinde istenen belgelerle
başvurularını en geç 15 Ekim 2014 tarihine kadar bulundukları
ildeki şube ve temsilciliklerimize ulaştırması gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
3
1 Eylül - 1 Ekim 2014
Sayı: 29
Seyhan’da Odalar ve belediye arasında “Sağlıklı
Kentleşme İçin İşbirliği” protokolü imzalandı
Seyhan Belediyesi ile TMMOB’a bağlı
Odaların Adana Şubeleri arasında;
“Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma,
Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre
Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi
İçin Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği
Protokolü” imzalandı.
“Sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için
gerekli olan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinin, ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara
uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, Belediye ile
ilgili Meslek Odaları arasında teknik işbirliğini sağlamak
ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve
sahip çıkılarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine ge-
tirmelerinin kurallarını belirlemek” amacıyla TMMOB’a
bağlı Elektrik, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji,
Makina Mühendisleri ve Mimarlar Odası Adana Şubeleri
ile Seyhan Belediyesi arasında 22 Eylül 2014 tarihinde protokol imzalandı.
İstanbul Şubemizde Kamulaştırma ve
Teknik Bilirkişilik eğitimi düzenlenecektir
Odamızca, kamulaştırma davalarında ve/veya hukuk ve ceza mahkemelerinde bilirkişi olarak görev
almak isteyen üyelerimize yönelik
başlattığımız Kamulaştırma ve
Teknik Bilirkişilik Eğitimi 25-26
Ekim 2014 tarihleri arasında JMO
İstanbul Şubesi Aykut Barka Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirilecektir.
Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi
için lütfen tıklayınız.
Map-İnfo Profesyonel Temel ve İleri Seviye
Eğitim Programı düzenlendi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Başarsoft
işbirliği ile, 20-24 Ağustos 2014 tarihleri arasında ‘‘MapInfo
Professional Temel ve İleri Seviye‘‘ sertifikalı eğitim programı
düzenledi.
4
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu
İstanbul Şubesimizin, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü ve
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü’nün
ortaklaşa düzenlediği, “Jeolojik Açıdan Mega Projeler” konulu "İstanbul’ un
Jeolojisi Sempozyumu 4",
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde, 26-28 Aralık 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
İstanbul’da Jeoteknik Sondajcılığı Sondör
Belgelendirme Kursu düzenlenecektir
İstanbul Şubemiz 12-16 kasım 2014
tarihlerinde da Jeoteknik Sondajcılığı Sondör Belgelendirme Kursu
düzenleyecektir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
1 Eylül - 1 Ekim 2014
Sayı: 29
68. Türkiye Jeoloji Kurultayı
6-10 Nisan 2015’te yapılacak
1947 yılından günümüze kadar hiç aksatılmadan sürdürülen ve ülkemiz
yerbilimcilerinin emekleri ile oluşturdukları birikimlerini aktarıp
paylaştıkları Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın 68.si Ankara’da MTA Genel
Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde 6-10 Nisan 2015’te düzenlenecektir.
Giderek artan yutiçi ve yurtdışı katılım ve coşkuyla; jeoloji mühendisliği
alanında üretilen bilimsel bilgilerin
yanı sıra, sorun odaklı uygulamalara
yönelik çalışmaların da sunulup tartışıldığı, üniversiteler ile diğer kurum ve
kuruluşlardan katılımcıların bir araya
getirildiği bir "Jeoloji Şöleni" olma işlevini her geçen yıl daha da başarılı bir
şekilde yerine getiren Kurultayımızın
bu yılki teması, "Toplum ve Doğa İçin
Su" olarak belirlendi.
ÖNEMLİ TARİHLER
05 Aralık 2014: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi
20 Şubat 2015: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
oloji bilim ve uygulamalarının eşsiz
zenginlikteki alanlarında üretilmiş bilimsel çalışma ve araştırmaların sözlü
ve poster olarak sunulmasının yanısıra, "Toplum ve Doğa İçin Su" teması,
68. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda jeçağrılı konuşmacılar ve panel konusu
de çalışan meslektaşlarımızın aktif katı68. Türkiye Jeoloji Kurultayı hakkında olarak da ele alınacaktır.
lımları, bilimsel ve teknik araştırmalaayrıntılı bilgi çin lütfen tıklayınız.
Kurultayımızın; akademisyenlerimizin rını, özgün çalışmalarını sunmalarıyla
kamu kurum kuruluşları ile özel sektör- gelişerek zenginleşeceği inancındayız.
15. PÇG Side’de yapılacaktır
15. Ulusal Paleontoloji
Çalışma Gurubu Çalıştayı
25-27 Ekim 2014 tarihleri
arasında Side (Antalya)’de 8. Internatıonal Symposıum On Eastern
ge rç e k l e ş t i r i l e c e kt i r. Mediterranean Geology 13- 17 Ekim
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
2014’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
18. ATAG Toplantısı
V. Dünya Doğaltaş Kongresi 22 -25 Ekim
2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir. Kongreye katılmak isteyen
üyelerimizin 10 Ekim’e kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
18. ATAG toplantısı 5-7 Kasım 2014
tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi’nde düzenlenecektir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
569 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content