close

Enter

Log in using OpenID

A A

embedDownload
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
1
A
Yüksek basınç (6 GPa ) ve yüksek sıcaklıkta (2300
derece) hegzagonal yapıya sahip grafiti elmasa
dönüştürmek için katalizör olarak aşağıdaki
malzemelerden hangisi kullanılmaz?
4
A)
kobalt
nikel
C ) krom
D ) demir
E ) aluminyum
Silisyum parçacıklar ile takviyelendirilmiş plastik
bir kompozit malzemenin 22mm talaş derinliği,
0.323mm/dev ilerleme miktarı ve kuru kesme
şartlarında değişik kesici takımlarla işlenmesi
amaçlanmaktadır. Kesici takım malzemesi olarak
seçilmesi gereken en uygun takım hangisidir?
B)
A)
B)
C)
D)
E)
2
Takım seçiminde takımın imzası olarak
adlandırılan 14, 20, 6 , 6, 15, 08 verilerinde 20 ve
08 neyi göstermektedir?
5
A)
arka talaş - yan talaş açısı
uç boşluk - yan boşluk açısı
C ) yan talaş - burun radyüsü
D ) yan talaş - uç kenar uzunluğu
E ) burun radyüsü- yan talaş açısı
B)
Aşağıdaki hangi hallerde talaş akma direnci en az
meydana gelir?
A)
B)
C)
D)
E)
3
Aşağıda verilen ISO kodlama sistemine göre
takım seçimi yapılması isteniyor.
S C G N 16 04 08 E R burada 2ci sutün neyi
göstermektedir?
A)
Uç toleransını
Plaket genişliğini
C ) Kesici tipini
D ) Özel tasarımı
E ) Boşluk açısını
B)
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
6
ÇKBN
Tungsten karbür
Çok ince dokulu ÇKE
Siyah seramik
HB
Kesme sıvısı kullanılırsa
Takım yüzeyi iyi parlatılmışsa
Sürtünme katsayısı düşük olan kesici takım
kullanılırsa
Kurşun, fosfor gibi alaşım elementleri içerirse
Hepsi
Kompozitlerde ara yüzeyde ıslanabilirliğin iyi
olması için ne yapılmamalıdır?
A)
Silan yüzey gerilimi ayarlayıcı rolü oynaması
B ) Bağlayıcının takviye elemanın kritik geriliminden
daha düşük olması
C)
Temas açısının 90˚den büyük olması
Bağlayıcı matriksin düşük vizkozitede olması
E ) Hiçbiri
D)
KHK B.İ.M.
1
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
7
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
11
B)
C)
D)
E)
12
A)
Mukavimliği elyafla artar.
Uniformluğu elyaf içeriği ile ters orantılıdır.
C ) Plastik esaslı kompozitlerde yoğunluk elyaf
oranıyla azalır.
B)
E)
Move
Fillet
Line
Champer
Hidden
Aşağıdakilerden hangisi çizgileri patlatma
komutudur?
A)
B)
C)
Kompozitlerin elastik modülleri elyaf hacim
içeriğiyle lineer olarak artar.
Elyafları çevresel etkilerden korumak
Çatlakları durdurmak
Yük iletimini sağlamak
Elyafları bir arada tutmak
Hepsi
Auto Cad'da çizilmiş şekle pah kırma istenirse
hangi komut seçilir?
A)
Politetrafloreten
Epoksi
Fonelik
Polyester
Granit
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D)
Aşağıdakilerden hangisi matriksin fonksiyonu
değildir?
A)
Enjeksiyon kalıplama
Helisel sarma
Profil çekme ve el yatırma
Sıvı metal ergitme tekniği
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi, Termoset olarak
kullanılan matriks malzemesi değildir?
A)
9
10
Aşağıdakilerden hangisi, Plastik matriks esaslı
kompozitlerin üretim metodlarından değildir?
A)
8
A
D)
E)
Explode
Mirror
Pline
V. point
Scale
Tek yönlü takviyeli kompozitlerde elyaflar boyları
aracılığıyla direk olarak yüklenirler.
13
Polar komutu, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yazı yazma komutudur.
Paralel çizgi çizer.
C ) Daire çizme komutudur.
D ) Açısal çoğaltma komutudur.
E ) Çizilen şekli renklendirir.
B)
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
2
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
14
A
18
Auto Cad'da "Torus Komutu" hangi işlemi
yapar?
A)
B)
C)
D)
E)
Simit çizer
Tabak çizer
Koni çizer
Kama çizer
Yarım küre çizer
Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren
hidrolik devre elemanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15
Aşağıdakilerden hangisi katı modelleme
komutudur?
A)
B)
C)
D)
E)
16
Shade
Surface
Tekniks
Solid
Hide
B)
C)
D)
E)
Bilinen akışkanların transfer hareketleri ve
kontrollerini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A)
Elektrik sistemi
Mekanik sistem
C ) Pnomatik sistem
D ) Hidrolik sistem
E ) Gaz sistemi
B)
Pompa debisi 3lt/sn olan bir hidrolik sistemde
akışkan ortalama akış hızı 2m/sn' dir. Bu hidrolik
sistemde kullanılacak boruların iç çapını bulunuz.
A)
17
19
Hidrolik pompa
Hidrolik silindir
Valf
Elektrik motoru
Emiş hattı
20
Aşağıdakilerden hangisi hidrolik pompa seçiminde
dikkat edilecek hususlardan değildir?
A)
42 mm
50 mm
44 mm
40 mm
56 mm
B)
C)
D)
E)
Verimlilik
Pompa boyutları
Çalışma basıncı
Pompa gücü
Pompaya takılı olan elektrik motorunun cinsi
Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemin
avantajlarından değildir?
A)
Hidrolik elemanlar sessiz ve gürültüsüz çalışır.
Hareket hızlı ve yavaş yapılabilir.
C ) Küçük hacimlerden büyük kuvvetler elde edilir.
D ) Çok fazla elemana sahiptir.
E ) Hız değişimi hareket devam ederken yapılabilir.
B)
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
3
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
21
A
Aralarında 60˚lik açı bulunan vektörlerden p1=
30kg "X ekseninde" , p2= 40kg'dır. Buna göre
R=?
24
CNC'de tezgah aynasını ani durdurma komutu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
65 kg
60,82 kg
61,02 kg
80 kg
68 kg
B)
C)
D)
E)
25
22
Işığın hızı 300000 km/sn olduğuna ve güneşten
dünyaya 8dk 14sn sonra geldiğine göre dünya ile
güneş arasındaki uzaklığı bulunuz
CNC tornada G90 komutu nasıl bir programlama
tipidir?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
148200000 km
15000000 km
1482000 km
14820000 km
1495000 km
C)
D)
E)
26
23
CNC 'de saat ibresine ters dairesel hareket yapan
komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
G03
G02
G83
G01
M09
C)
D)
E)
27
Programı baştan sona uygular
Programı alt programlı uygular
Programı blok blok yapar
Programı manuel uygular
Programı mutlak uygular
CNC tornada boyuna kaba talaş kaldırma komutu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
Sabit döngülü program
Artışlı programlama
Mutlak programlama
Sabit kesme hızlı program
Konik tornalama programı
CNC tornada Auto start tuşuna basılınca hangi
işlem gerçekleştirilir?
B)
A)
M07
M04
M03
M05
M09
KHK B.İ.M.
G02
G72
G00
G71
G83
4
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
28
A
32
Su terazisi ile yataylık kontrolü yaparken cam
tüpün içerisindeki hava kabarcığı sağ kenara
gidiyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
Aşağıdaki işleme yöntemlerinden hangisi ile en
hassas işleme yüzeyi elde edilir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Parça öne doğru eğik
Kontrol edilen yüzeyin sol tarafı yüksek
Parçanın terazisi düzgün
Kontrol edilen yüzeyin sağ tarafı yüksek
Hiçbiri
B)
C)
D)
E)
33
29
Tornaya bağlanan silindirik iş parçasının çevresel
salgı miktarı en hassas nasıl tespit edilir?
En büyük ölçü ile en küçük ölçü arasındaki fark
nasıl adlandırılır?
A)
A)
B)
B)
C)
Kumpas ile
Mikrometre ile
C ) Minhengir ile
D ) Komparatör ile
E ) Torna kalemi ile
D)
E)
34
30
Ölçü farkı
Ölçek
Ölçü toleransı
Boşluk
Sapma
Delik ölçülerinin seri kontrolünde aşağıdaki
mastarlardan hangisi kullanılmalıdır?
Simetrik olmayan bir parçanın ölçülendirilmesi
için aşağıdaki metotlardan hangisi
kullanılmalıdır?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
31
Honlama
Taşlama
Tornalama
Planyalama
Frezeleme
Şablon mastar
Johanson mastarı
Tampon mastar
Çatal mastar
Pasametre
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisiyle en hassas
ölçü alınabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
1/100 mm mikrometre
1/1000 inç mikrometre
1/20 mm verniyerli kumpas
Çelik cetvel
1/50 mm kumpas
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
35
Kenar-Kenar
Eksen-Eksen
Kenar-Eksen
Zincirleme
Merkez kenar
Bir makine parçasını teknik resminde
ölçülendirme neden gereklidir?
A)
Yeniden imalatı için
Estetik olması için
C ) Şeklinin anlaşılması için
D ) Görünüş tamlığı için
E ) Arşive koymak için
B)
KHK B.İ.M.
5
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
36
39
Birbirine takılacak iki basit elemanın (delik ve
mil) ölçüleri arasındaki fark sonucu meydana
gelen bağlantıya ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
37
A
Boşluk
Sapma
Sıkılık
Alıştırma
Farklılık
A)
Sapma çizgisi
Sıfır çizgisi
C ) Ölçü çizgisi
D ) Sınır çizgisi
E ) Referans çizgisi
B)
Bir elemanın kendi geometrik yapısıyla ilgili farkı
gösteren tolerans aşağıdakilerden hangisidir?
40
A)
Şekil toleransı
Konum toleransı
C ) Konum ölçü toleransı
D ) Ölçü toleransı
E ) Gerçek tolerans
B)
38
Aşağıdaki resim kalemlerinden en sert olanı
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
2B
B
H
HB
2H
Üzerinde sapmaların ve toleransların verildiği
anma ölçüsünü gösteren, sınır ölçüleri ve
alıştırmaların grafik gösterilişi içindeki doğru
çizgiye ne ad verilir?
900 kg ağırlığında olan bir asansör 8m yol alınca
3m/sn'lik hız kazanıyor. Eğer ivme sabitse asansör
halatındaki gerilme yukarıya çıkarken kaç kg'dır?
A)
880 kg
900 kg
C ) 951,3 kg
D ) 920 kg
E ) 981,4 kg
B)
41
Aşağıdakilerden hangisi diş profiline göre zincir
dişli çark çeşidi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Trapez profilli
Üçgen profilli
Kalın profilli
Seyrek profilli
İnce profilli
6
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
A
42
Perno imalatı aşağıdaki hangi tezgahla yapılamaz? 45 Çapı 50 mm olan bir milin çapı 40 mm'ye
düşürülecektir. Kesme hızı 30 m/dk ile kesilecek
A ) Frezelerde tezgahında
malzemeye verilecek devir sayısı ne olmalıdır?
B ) Revolver tezgahında
(π=3 alınacak)
C ) Otomat tezgahında
A ) 300 d/dk
D ) CNC torna tezgahında
B ) 250 d/dk
E ) Üniversal torna tezgahında
C ) 200 d/dk
D ) 150 d/dk
E ) 450 d/dk
43 Torna kalemi ana açılarından olan boşluk açısı
kalemin hangi tarafına verilir?
(sağ yan kaba talaş kalemi için)
46 Aşağıdakilerden hangisi torna kaleminin kama
A ) Üst yüzüne
açısıdır?
B ) Sağ yan yüzüne
A) δ
C ) Sol yan yüzüne
B) β
D ) Ön yüzüne
C) α
E ) Arka yüzüne
D) ɣ
E) ψ
44
Helisel oluk adımları sık olan matkap ucuyla
aşağıdaki malzemelerden hangisi delinmelidir?
47
A)
B)
C)
D)
E)
Yumuşak çelik
Takım çeliği
Hava çeliği
Sert çelik
Yay çeliği
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
Hava çeliği kesici ile aşağıdaki malzemelerden
hangisi en az kesme hızı ile işlenir?
A)
Takım çeliği
Pirinç
C ) Bakır
D ) Alüminyum
E ) Paslanmaz çelik
B)
KHK B.İ.M.
7
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
48
51
Çapı 50 mm olan bir malzeme 600 dev/dk ile
kesiliyorsa, kesme hızı ne olur?
(π = 3 alınacak)
A)
B)
C)
D)
E)
49
A
Genel olarak hız düşürmede kullanılan dişli
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Düz dişli
Helis dişli
C ) Zincir dişli
D ) Ok dişli
E ) Sonsuz vida karşılık dişlisi
120 m/dk
90 m/dk
30 m/dk
60 m/dk
500 m/dk
B)
52
Tornada çalışırken aşağıdakilerden hangisinin
olmamasına dikkat ederiz?
Tornada yapılacak bir sonsuz vida için
aşağıdakilerden hangisine göre adım ayarı
yapılır?
A)
Bol elbise
Gözlük
C ) Önlük
D ) İş tulumu
E ) Talaş koruyucu
A)
B)
B)
C)
D)
E)
50
Torna tezgahında, takım çeliğinden yapılmış bir
malzemeye delik delmek için aşağıdaki matkap
türlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
53
Tornada vida çekme işlemi nasıl yapılır?
A)
B)
Uzun helis
Kısa helis
Orta helis
Normal helis
Vidalı helis
C)
D)
E)
54
Otomatik paso vererek
Sportla
Makasa basılıp otomatik yapıldığında
Elle ilerleyerek
Gezer punta ile
Dökümden çıkmış veya önceden delinmiş parçanın
iç yüzeyinin tornalanması işlemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
Metrik adım
Whitworth adım
Sanal adım
Modül adım
Bölüm adım
KHK B.İ.M.
Tornalama
Diş çekme
Kanal açma
Delik tornalama
Hiçbiri
8
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
55
A
Bir helis dişli çarkın helis açısı 18˚, diş sayısı 30 ve
normal modülü 4'tür. Tezgah masa mili adımı
6mm olan bir freze tezgahında açılacağına göre
gerekli elemanlardan bölüm dairesini bulunuz?
58
Silindir çevresinde diş profilleri eksen
doğrultusuna göre eğik olan dişli aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
126.3 mm
135 mm
140 mm
163.3 mm
100.8 mm
B)
C)
D)
E)
59
56
Tornada Ç1050 malzeme dolgu görmüş (kaynak)
yapılmışsa hangi kalemle normal devirde rahat
kesme işlemi yapar?
60˚
55˚
C ) 30˚
D ) 40˚
E ) 45˚
B)
Keski kalemi
Karbonlu kalem
C ) Sert maden kalem
D ) HSS kalem
E ) Stellit kalem
B)
60
Bir eksen etrafında dönebilen parçalardan talaş
kaldırılarak biçimlendirilme işlemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kesme
Tornalama
Frezeleme
Eğeleme
Raspalama
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
Adımı 5 mm olan trapez vidayı tornalamak için
kalem uç açısı değeri nedir?
A)
A)
57
Düz dişli
Helis dişli
Kramayer dişli
Sonsuz vida karşılık dişlisi
Zincir dişli
Matkap ucuyla delinecek delikte, ölçü ve
dairesellik tamlığı aranırsa aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
A)
Punta matkabıyla delinip istenen çapta 2 ağızlı
matkap ucuyla delinir.
B)
Önce 2 ağızlı küçük matkapla sonra çok ağızlı
istenen çapta matkapla delinir.
C)
Önce 2 ağızlı küçük matkapla sonra istenen çapta
2 ağızlı ölçüsünde matkapla delinir.
D)
Doğrudan 2 ağızlı matkapla delinir.
E ) Kılavuzla delinir.
KHK B.İ.M.
9
MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Yarışma Sınavı
A
61
A
64
Merkezden kaçık kısa boylu parçalar
tornalanırken aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
İki konik dişlinin mil eksenleri arasındaki açı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Gezer yatak kullanılmalı
Yüksek devir kullanılmalı
Mıknatıs kullanılmalı
Sabit yatak kullanılmalı
Karşı ağırlık kullanılmalı
B)
C)
D)
E)
65
62
40 mm çapında tornalanacak bir parça için Ø40 (0,07)(+0,03) toleransları verilirse, aşağıdaki
ölçülerden hangisi uygun olmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
39,99
40,02
39,93
39,92
39,97
Konik açısı
Ayar açısı
Eğim açısı
Konum açısı
Hepsi
Tornada konik parça tornalanacak ise ve sportun
boyu yetmiyorsa bu işlem hangi aparatla
yapılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Talaş mili
Norton kutusu
Torna arabası
Vida mili
Sevk kızağı
TEST BİTTİ
63
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Küre uçlu punta hangi konik tornalama
metodunda kullanılmalıdır?
A)
Kopya tertibatı ile
Mastar ile
C ) Siperi çevirerek
D ) Punta kaydırma ile
E ) Serbest tornalama
B)
Sınav : MAKİNE ALAN ÖĞETEMENİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content