close

Enter

Log in using OpenID

2009-2010 eğitim öğretim yılı

embedDownload
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
YABANCI DĠL SEVĠYE TESPĠT VE MUAFĠYET SINAV PROGRAMI
ĠSTEĞE BAĞLI
YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI
BULUNAN BÖLÜM/PROGRAMLAR
ZORUNLU
YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI
BULUNAN
BÖLÜM/PROGRAMLAR
Sınav Tarihi : 09 Eylül 2014
Sınav Saati : 10:00 - 12:30
Sınav Tarihi : 09 Eylül 2014
Sınav Saati : 14:00 – 16:30
Sınav Tarihi : 10 Eylül 2014
Sınav Saati : 10:00 – 11:00
SINAV YERĠ :
Yabancı Diller Yüksekokulu
Ali Osman Sönmez Yerleşkesi
Yalova Yolu Üzeri - BURSA
SINAV YERĠ :
Yabancı Diller Yüksekokulu
Ali Osman Sönmez Yerleşkesi
Yalova Yolu Üzeri - BURSA
SINAV YERĠ :
Yabancı Diller Yüksekokulu
Ali Osman Sönmez Yerleşkesi
Yalova Yolu Üzeri - BURSA

 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile ilişiği
olmayan tüm Fakülte ve Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinden 1. sınıfta
okutulan Ortak Zorunlu Yabancı Dil I,
Yabancı Dil II (5-ı) dersinden muaf
olmak isteyenler katılabilirler.

Tıp Fakültesi

Veteriner Fakültesi
 Mühendislik Fakültesi
- Endüstri Mühendisliği
- Çevre Mühendisliği
- Tekstil Mühendisliği
- Makine Mühendisliği (B.Ö) - (İ.Ö)


Ziraat Fakültesi
- Gıda Mühendisliği
- Bitki Koruma
- Biyosistem Mühendisliği

Hukuk Fakültesi

Mimarlık Fakültesi
-Mimarlık
Eğitim Fakültesi
- Almanca Öğretmenliği
- Fransızca Öğretmenliği
- İngilizce Öğretmenliği
 Eğitim Fakültesi
- Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğrt
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- Müzik Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği (B.Ö)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (B.Ö)
- Resim-İş Öğretmenliği
- Sınıf Öğretmenliği
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Türkçe Öğretmenliği
- Zihin Engelliler Öğretmenliği
 Fen-Edebiyat Fakültesi
- Biyoloji
- Felsefe (B.Ö)
- Fizik
- Matematik
- Sosyoloji
 Spor Bilimleri Fakültesi
-Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği

Gemlik Asım Kocabıyık MYO
- Bilgisayar Programcılığı
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Dış Ticaret
- Makine
 Fen-Edebiyat Fakültesi
- Kimya
- Arkeoloji (Almanca)
- Psikoloji
- Tarih (B.Ö)

Mühendislik Fakültesi
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (B.Ö)
- Otomotiv Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
 Ziraat Fakültesi
- Bahçe Bitkileri
- Tarla Bitkileri
- Tarım Ekonomisi
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
- Zootekni
ORTAK ZORUNLU
YABANCI DĠL I-II
(5-ı) DERSĠ
 Eğitim Fakültesi öğrencileri
sınava girmeyeceklerdir.
bu
Ġlahiyat Fakültesi (Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı) - (B.Ö. – İ.Ö.)
Sınav Tarihi : 10 Eylül 2014
Sınav Yeri
Sınav Saati : 10:00
: Ġlahiyat Fakültesi Faik Çelik Yerleşkesi - Fethiye/Nilüfer – BURSA
( B.Ö) Birinci Öğretim
(Ġ.Ö) Ġkinci Öğretim
Not: Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler ile Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfı okumak veya muaf olmak isteyen öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına girmek
zorundadırlar.
Tüm Öğrencilerimize Başarılar Dileriz.
Form-1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content