close

Enter

Log in using OpenID

1 İSTANBUL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BTS ANALİZ MODÜLÜ

embedDownload
İSTANBUL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BTS ANALİZ MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU
I. GİRİŞ
1. Bir İnternet Tarayıcı program (Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex.Browser, Internet Explorer
vb.) kullanarak http://btsanaliz.istbilfor.org adresine giriş yapınız.
Görsel 1.1
2. Gelen ekranda yer alan metin kutusuna okulunuzun kurum kodunu giriniz.
Görsel 1.2
3. “Giriş Yap” butonuna basıldığında modüle giriş gerçekleşecektir.
1
II. BİLGİ GİRİŞİ
1. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra karşınıza modül ana ekranı gelecektir. (Görsel 2.1)
Modül Ana Ekranı 3 bölümden oluşmaktadır:
 Kurum Bilgileri
 Mevcut Durum
 İhtiyaç Bilgileri
Görsel 2.1
2. Kurum Bilgileri kısmında kurumunuza ait on adet bilgi alanı mevcuttur.
Görsel 2.2
2
a. Kurum Bilgileri bölümündeki ilk üç bilgi alanında Kurumunuzun bilgileri otomatik olarak
gelecektir. Bu alanlara ayrıca bilgi girişi yapmayınız. (Görsel 2.2)
b. Kalan 7 bilgi kutusuna okulunuza ait bilgileri giriniz.
c. “Toplam Derslik Sayısı” alanına okulda eğitim amaçlı kullanılan sınıf, laboratuar, BT Sınıfı vb.
ortamların sayısı girilmelidir. Spor salonu, toplantı salonu, idari odalar gibi ortamların sayısı bu
alana girilmeyecektir.
*Mesleki Liselerin atölye/bölüm binalarında bulunan ya da bölümlerin kullanımına tahsis
edilmiş ortam bilgileri bu alana girilmeyecektir.
d. “BT Ders Sayısı” alanına okulda görülen toplam Bilişim Teknolojileri ders saati yazılacaktır.
*Mesleki Liselerdeki alan/bölüm dersleri bu sayıya dâhil edilmeyecektir.
e. Okuldaki BT Öğretmeni normu ve mevcut öğretmen bilgileri ilgili alanlara girilecektir.
*Mesleki Liselerin BT bölümlerindeki norm ve öğretmen bilgileri de bu alanlara girilecektir.
f.
Bilgi girişini tamamladıktan sonra “Bilgileri Kaydet” butonuna basarak bu alandaki işlemi
tamamlayınız. (Görsel 2.2)
3. Mevcut Durum bilgilerini girmek için ilgili alandaki “BTS Ekle” butonuna basınız. (Görsel 2.1)
a.
Bu alana okulda kurulu bulunan mevcut BT Sınıfının bilgileri girilecektir. (Görsel 2.3)
b.
Okulda kurulu bulunan her mevcut BT Sınıfı için “BTS Ekle” butonuna basılarak mevcut bilgileri
girilecektir.
c.
Mevcut Bilgi Giriş Penceresine içinde bilgisayar kurulu bulunmayan, BT Sınıfı amacıyla ayrılmış,
boş salon bilgileri kesinlikle girilmeyecektir. (Görsel 2.3)
Görsel 2.3
3
d.
Bilgi girişi yapılacak yedi alandaki veriler mevcut BT Sınıfının bilgilerine göre BT Öğretmeni
rehberliğinde doldurulmalıdır.
e.
Bilgisayarların Marka/Model bilgileri tespit edilemezse, ilgili alana “Bilinmiyor” yazılmalıdır.
Diğer tüm bilgiler doğruluğu kesin şekilde girilmelidir.
f.
Bilgileri girilen mevcut BT Sınıfı okulda ihtiyaç fazlası ise ilgili alan işaretlenmelidir. İhtiyaç
fazlası bilgisi giren okullar, sonraki ekranda BTS İhtiyaç talebi girmeyeceklerdir. Eski BT Sınıfları
için “yenileme” ihtiyaçları ayrıca değerlendirilecektir.
g.
Mevcut bilgilerini girdikten sonra “Ekle” butonuna basarak işlemi sonlandırınız.
h.
Girdiğiniz mevcut bilgilerini Modül Ana Ekranında (Görsel 2.1) görebilirsiniz.
i.
Okulda mevcut bulunan her BT Sınıfı için 3.a.b.c.d.e.f.g maddeleri yeniden işletilmelidir.
4. Okulunuzun BT Sınıfı ihtiyacı varsa talep bildirmek için “İhtiyaç Ekle” butonuna basınız. (Görsel 2.1)
a. Bu alana BT Sınıfı olarak düzenlenebilecek, boş, kullanılmayan salon bilgileri girilmelidir. Başka
bir amaçla kullanılan, boş olmayan salonların bilgileri girilmemelidir.
b. Bina projesi gereği BT Sınıfı olarak belirlenmiş, altyapısı hazır salon varsa, öncelikle bu salonun
bilgileri girilmelidir.
c. İhtiyaç Bilgileri Ekranında ilk iki alana BTS olarak kullanılacak salonun uzun ve kısa duvar
uzunlukları cm. cinsinden girilmelidir. Girilecek değer, duvarın yüksekliği değil, yatay
uzunluğunun ölçüsü olmalıdır. Uzun duvar – kısa duvar uzunluğu bilgileri, bir köşede dik olarak
buluşan duvarlardan alınmalıdır. Karşılıklı duvarların bilgileri ayrı ayrı girilmemelidir. (Görsel 2.4)
Görsel 2.4
4
d. Salonun önceden hazırlanmış altyapısı* varsa “Altyapı” sorusu karşısındaki bilgi kutusundan
“Var” seçilmeli ve yandaki bilgi alanına altyapı kaç bilgisayar için hazırlanmışsa o sayı girilmelidir.
Salonda altyapı mevcut değilse, bilgi kutusundan “Yok” seçilmelidir.
*Her bilgisayar için bir RJ-45 veri girişi ve elektrik prizleri bulunan, ayrıca ağ anahtarı (switch)
mevcut olan salon BTS altyapısına sahiptir.
e.
“Fotoğraf” alanındaki açıklama doğrultusunda çekilmiş üç adet fotoğraf “Gözat” butonu
kullanılarak yüklenmelidir.
f.
İhtiyaç bilgilerini girdikten sonra “Ekle” butonuna basarak işlemi sonlandırınız.
g. Girdiğiniz ihtiyaç bilgilerini Modül Ana Ekranında (Görsel 2.1) görebilirsiniz.
h. Birden fazla ihtiyaç girmek için 4.a.b.c.d.e.f. maddeleri yeniden işletilmelidir.
III.
VERİ KONTROLÜ
1. Girdiğiniz tüm bilgileri modül ana ekranından kontrol ediniz. (Görsel 2.1)
2. “BTS Ekle” butonuna basarak girdiğiniz mevcut BT Sınıfı bilgileriniz, “Mevcut Durum” alanında
görünüyor olmalıdır. (Görsel 2.1)
3. “İhtiyaç Ekle” butonuna basarak girdiğiniz ihtiyaç bilgileriniz “İhtiyaç Durumu” alanında görünüyor
olmalıdır. (Görsel 2.1)
4. Girdiğiniz verilerin kontrolünü gerçekleştirdikten sonra “Modül Ana Ekranı”ndaki “Çıkış Yap”
bağlantısına tıklayarak çıkış işlemini gerçekleştiriniz. (Görsel 2.1)
Soru ve Sorunlarınızı “BTS Analizi” konu başlığıyla [email protected] adresine e-posta ile
iletebilirsiniz.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
785 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content