close

Enter

Log in using OpenID

1 bursa teknik üniversitesi rektörlüğünden

embedDownload
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.
Program kontenjanları, başvuru tarihleri ve diğer detaylar aşağıda belirtilmiştir.
T.C.
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
2014-2015 Güz Yarıyılı
Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Makine Mühendisliği
Çalışma Alanı
Anabilim Dalı
Lisansüstü
Derece
T.C.
Uyruklu
Yabancı
Uyruklu
Türk
Cumhuriyetleri
ile
Türk ve Akraba
Toplulukları
Yüksek
Lisans
6
1
1
1
Doktora
3
-
-
-
Yüksek
Lisans
16
1
1
1
6
2
2
1
Yatay
Geçiş**
Otomotiv
Makine
Yüksek
Lisans
Başvuru Şartları
Makine Müh., Otomotiv Müh., *Uçak Müh.,
*Havacılık Müh., *Mekatronik Müh.,
Bölümlerinden Lisans mezunu olmak.
Makine Müh., Otomotiv Müh., *Uçak Müh.,
*Havacılık Müh., *Mekatronik Müh.,
Bölümlerinden Lisans veya Yüksek Lisans mezunu
olmak.
Makine Müh., Otomotiv Müh., *Uçak Müh.,
*Enerji Sistemleri Müh., Bölümlerinden Lisans
mezunu olmak.
Doktora
4
2
2
1
Yüksek Lisans:
ALES:70
Yabancı Dil (YDS):50
Doktora:
ALES
Yüksek Lisans Derecesi ile başvuran için:70
Lisans Derecesi ile başvuran için:80
Yabancı Dil(YDS):60
Mezuniyet Notu
Lisans Derecesi ile başvuran için: 3,00/4,00
Yüksek Lisans:
ALES:70
Yabancı Dil (YDS):55
Mezuniyet Notu: 2,5/4,00
Tekstil Müh., Kimya Müh., Polimer Müh.,
Malzeme Müh., Kimya Bölümlerinden Lisans
derecesi sahibi olmak.
Lif ve Polimer Mühendisliği
Özel Şartlar
Doktora:
ALES
Yüksek Lisans Derecesi ile başvuran için:70
Lisans Derecesi ile başvuran için:80
Yabancı Dil(YDS):55
Mezuniyet Notu
Lisans Derecesi ile başvuran için: 3,00/4,00
1
Yüksek
Lisans
8
2
2
Yüksek Lisans:
ALES:65
Yabancı Dil (YDS):55
2
Kimya Mühendisliği
Kimya Müh. Bölümünden Lisans derecesi sahibi
olmak.
Doktora
6
2
2
2
Doktora:
ALES
Yüksek Lisans Derecesi ile başvuran için:65
Lisans Derecesi ile başvuran için:80
Yabancı Dil(YDS):55
Mezuniyet Notu
Lisans Derecesi ile başvuran için: 3,00/4,00
Mekatronik Müh., Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik
Yüksek Lisans:
Müh., Elektronik Müh., Elektronik-Haberleşme
ALES:70
Mekatronik Mühendisliği
Yüksek
Müh., Bilgisayar Müh., Kontrol Müh., Kontrol12
2
1
2
Yabancı Dil (YDS):60
Lisans
Bilgisayar Müh., Otomotiv Müh., Uçak Müh.,
Mezuniyet Notu: 2,5/4,00
Proses Müh., Makine Müh., Proses ve Kontrol
Müh. Bölümlerinden Lisans derecesi sahibi olmak.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Fizik Müh.,
Elektrik-Elektronik Müh., Metalürji ve Malzeme
Yüksek Lisans:
İleri Teknolojiler –
Müh., Kimya Müh., Seramik Müh., Makine Müh.,
Yüksek
ALES:65
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bilim
10
3
1
3
Tekstil Müh., Biyomühendislik, Biyomedikal Müh.,
Lisans
Yabancı Dil (YDS):50
Dalı
İnşaat Müh., Mekatronik Müh., Lif ve Polimer
Müh., Uçak Müh., Endüstri Müh., Fizik, Kimya
Bölümlerinden Lisans derecesi sahibi olmak.
Orman Endüstri Müh., Orman Müh., Ağaç İşleri
Endüstri Müh., Tekstil Müh., Metalürji ve Malzeme
Müh., Kimya Müh., İnşaat Müh., Endüstri Müh.,
Yüksek Lisans:
Yüksek
Orman Ürünleri
5
Çevre Müh., Makine Müh., Peyzaj Mimarlığı,
ALES:55
Lisans
Mobilya Dekorasyon, Mimarlık, İç Mimarlık,
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Kimya Bölümlerinden
Lisans derecesi sahibi olmak.
Orman Endüstri Müh., Orman Müh., Ağaç İşleri
Endüstri Müh., Tekstil Müh., Metalürji ve Malzeme
Yüksek Lisans:
Müh., Kimya Müh., İnşaat Müh., Endüstri Müh.,
Yüksek
ALES:55
Orman Ürünleri (İngilizce)
3
1
1
Çevre Müh., Makine Müh., Peyzaj Mimarlığı,
Lisans
Yabancı Dil (YDS):55
Mobilya Dekorasyon, Mimarlık, İç Mimarlık,
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Kimya Bölümlerinden
Lisans derecesi sahibi olmak.
Orman Endüstri Müh., Ağaç İşleri Endüstri Müh.,
Yüksek
Yüksek Lisans:
Orman Endüstri Mühendisliği
10
3
Mobilya Dekorasyon, Mobilya Dekorasyon Eğitimi
Lisans
ALES:55
Bölümlerinden Lisans derecesi sahibi olmak.
Bazı anabilim dalları için Yabancı Dil (İngilizce) Notu veya Mezuniyet Notu minimum başvuru koşulları arasında bulunmamaktadır. Ancak bu notlar başarı notu hesaplanmasında kullanılacaktır.
* Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
** Yatay geçiş kontenjanlarına başvuran öğrenciler Bilim Sınavına girmeyeceklerdir. Bu adayların başvuruları anabilim dalı başkanlıklarınca oluşturulacak olan komisyonlar yapılacaktır.
2
BAŞVURU TAKVİMİ
Lisansüstü Başvuru Tarihi
BTÜ Yabancı Dil Sınavı Son Başvuru Tarihi
Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavı
Bilim Sınavı
Mülakata Gireceklerin İlanı
Mülakat
Kazananların İlanı
Kesin Kayıtların Yapılması
Kesin Kayıt hakkı kazanan yedeklerin ilanı
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt
Başvuru Adresi
BTÜ Yabancı Dil Sınavı Başvuru ve Sınav Yeri
Mülakat ve Bilim Sınavı Yeri
18 Ağustos 2014 – 1 Eylül 2014
1 Eylül 2014
2 Eylül 2014
4 Eylül 2014 Saat: 10:00
4 Eylül 2014 Saat: 17:00
5 Eylül 2014 Saat: 10:00
8 Eylül 2014 Saat: 17:00
9 – 10 Eylül 2014
11 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Gaziakdemir Mah. Mudanya Cad. No:4/10
16190 Osmangazi / BURSA
Tel: +902243141633
Bursa Teknik Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yıldırım Yerleşkesi
152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi 1.Damla
Sok.No:2/10 16330 Yıldırım/BURSA
Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Gaziakdemir Mah. Mudanya Cad. No:4/10
Osmangazi / BURSA
AÇIKLAMALAR:
- Başvurular yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılacaktır.
- BTÜ Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına girecek olan adaylar, Yabancı Diller Yüksekokulundan alacakları
başvuru yaptıklarını gösterir belge ile enstitümüze Lisansüstü Başvurularını yapabilirler. Bu adaylar BTÜ
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavından yeterli puanı almaları durumunda başvuruları geçerli sayılacaktır.
ÖĞRENCİ ALIM KRİTERLERİ
Ölçüt
Değerlendirme Kriterleri 4
ALES Sayısal / GRE / GMAT Puanı *
%50
Yabancı Dil (İngilizce) Notu 1,*
%10
Mezuniyet Notu
Bilim Sınavı
2
3
Mülakat
%15
%15
%10
AÇIKLAMALAR
1
YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puanların muadili bir puan da kabul edilir.
Mezuniyet notunun 100 lük ve 4 lük sistemdeki dönüşümleri için YÖK 'ün dönüşüm tablosu kullanılır.
3
Bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 alan öğrenciler mülakata alınacaktır.
4
Tüm notlar belirlendikten sonra değerlendirme kriterlerine göre başarı notu hesaplanır ve yapılacak sıralama ile kontenjan
dahilinde öğrenciler yerleştirilir.
* Yabancı dil (İngilizce), ALES, GRE ve GMAT puanlarının yasal geçerlilik süresi içinde alınmış olması gereklidir.
2
3
T.C. UYRUKLU ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Lisans
derecesi ile müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile müracaat
edenlerden Lisans ve Yüksek Lisans belgelerinin Noter onaylı sureti (Aslı ile birlikte gelindiğinde
fotokopisi kabul edilecektir.)
Online Başvuru Çıktısı: Online başvuru sonrası sistemden alınacaktır ve imzalanacaktır.
Fotoğraf: İki (2) adet vesikalık fotoğraf.
Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı kayıt sırasında gösterilecektir.)
Transkript: Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren onaylı belge. Yüksek Lisans
programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Lisans derecesi ile müracaat edenlerden
Lisans, Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile müracaat edenlerden Lisans ve Yüksek Lisans
belgelerinin Noter onaylı sureti (Aslı ile birlikte gelindiğinde fotokopisi kabul edilecektir.)
ALES/GRE/GMAT ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşulları ve
Değerlendirme Ağırlığı için istenen puanlar için tabloya bakınız.
YÖK Denklik Belgesi: Yurtdışı mezunları için
Yabancı Diller Yüksekokulundan alınacak başvuru yapıldığını gösterir belge: BTÜ Yabancı Dil
Sınavına girecek olan adaylar için
Başvurular yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılacaktır.
YABANCI UYRUKLU VE TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA
TOPLULUKLARI UYRUKLU ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Lisans
derecesi ile müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile müracaat
edenlerden Lisans ve Yüksek Lisans belgelerinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe
tercümeleri
Online Başvuru Çıktısı: Online başvuru sonrası sistemden alınacaktır ve imzalanacaktır.
Fotoğraf: İki (2) adet vesikalık fotoğraf.
Pasaport fotokopisi (Aslı enstitüye gösterilecektir)
Transkript: Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren onaylı belge. Yüksek Lisans
programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Lisans derecesi ile müracaat edenlerden
Lisans, Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile müracaat edenlerden Lisans ve Yüksek Lisans
belgelerinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümeleri
ALES/GRE/GMAT ve Yabancı Dil (İngilizce) ve Türkçe Sınav Sonuç Belgeleri: Başvuru koşulları ve
Değerlendirme Ağırlığı için istenen puanlar için tabloya bakınız.
Posta, faks veya e-posta yoluyla başvuru yapılabilir. (Faks: +902243141710, e-posta:[email protected] )
GENEL AÇIKLAMALAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
Ön kayıtta istenen belgelerin 1 Eylül 2014 mesai bitimine kadar Fen bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne
ulaşması gerekmektedir.
Faks veya e-posta yoluyla başvuruda bulunan adayların belgelerin asıllarını bilim sınavı tarihinde Fen
bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Sadece tek bir programa başvuru yapılabilir.
Eksik belge ile başvuran adayların kayıt işlemi kesinlikle yapılmayacaktır.
18 Ağustos 2014 – 1 Eylül 2014 tarihinde aktif olacak online başvuru adresi:
http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
TÜM ADAYLARA ÖNEMLE DUYURULUR.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content