close

Enter

Log in using OpenID

bingöl üniv. müh-mim. fak. 2014-2015 güz dönemi makine muh

embedDownload
BİNGÖL ÜNİV. MÜH-MİM. FAK. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ MAKİNE MUH.BÖLÜMÜ MAZERET SINAV PROGRAMI
1.SINIF
Dersler
Saat
Sınıf(2. Kat)
Gözetmenler
Gün
Dersin hocası
Dersler
Kimya
17.12.2014 10:00
Fen Edb Lab.
10
ÇarĢamba
Ġ. Yasin ERDOĞAN
Dinamik
Matematik-I
15.12.2014 08:30
BD2
1
Pazartesi
H. BĠÇER
Makine Müh. GiriĢ
15.12.2014 13:30
BD2
3
Pazartesi
A. ĠNAN
Fizik-I
18.12.2014 15:00
BD2
4
PerĢembe
M. SOYLU
Teknik Resim
19.12.2014 09:30
BD2
5
Cuma
Türk Dili
Tarih
19.12.2014 15:00
BD2
8
Cuma
Sınıf(2. Kat)
Gözetmenler
Gün
Dersin hocası
15.12.2014 15:00
BD2
5
Pazartesi
A.TURGUT
Mukavemet I
17.12.2014 13:30
BD2
11
ÇarĢamba
A.TURGUT
Mesleki Ġngilizce
16.12.2014 10:00
BD2
6
Salı
M. UZUN
Elektrik Makineleri
19.12.2014 13:30
BD2
7
Cuma
D.ÖZTÜRK
16.12.2014 10:00
BD2
6
Salı
A.ĠNAN
Malzeme Bilimi
16.12.2014 15:00
BD2
8
Salı
Ö. ÖZGÜN
Ġngilizce
17.12.2014 10:00
BD2
10
ÇarĢamba
D. ĠġÇĠ
Atatürk Ġlke ve ilnk. Tarihi
17.12.2014 17:00
BD2
14
ÇarĢamba
Y. UĞURLU
M. UZUN, Ö. ÖZGÜN Diferansiyel Denklemler
Okt. Mahmut GĠDER
Tarih
Saat
Gözetmenler
3.SINIF
Dersler
Tarih
Saat
Sınıf(2. Kat)
Gözetmenler
Gün
Dersin hocası
Termodinamik I
18.12.2014 08:30
BD2
12
PerĢembe
K. PIHTILI
1. Sadık VarolgüneĢ
8. Perihan Öcal
14. Abdullah Gökyıldırım
Mekanizma Tekniği
16.12.2014 13:30
BD2
7
Salı
A.TURGUT
2. Sadık Alashan
9. Elif Oda
15. Hakiye Aslan
AkıĢkanlar Mekaniği
17.12.2014 17:00
BD2
14
ÇarĢamba
K. PIHTILI
3. Bilal Balun
10. Pelin IĢık
16. Anıl ĠMAK
Sosyal Seçmeli
16.12.2014 17:00
BD2
9
Salı
M. UZUN
4. Süleyman Emre Dağteke
11. Melik Efeoğlu
Ġmalat Mühendisiliği 18.12.2014 13:30
BD2
3
PerĢembe
M. UZUN
5. Abdulkerim Karabiber
12. Sedat Golgiyaz
Makine Elemanları I
BD2
15
PerĢembe
A.ĠNAN
6. Ozan Gül
13. Muammer Türkoğlu
Teknik resim
sınavında tek
18.12.2014 10:00
7. Ali Erçetin
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content