close

Enter

Log in using OpenID

bingöl üniv. müh-mim. fak. 2014-2015 güz dönemi inşaat muh

embedDownload
BİNGÖL ÜNİV. MÜH-MİM. FAK. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ İNŞAAT MUH. BÖLÜMÜ FİNAL SINAV PROGRAMI
1.SINIF
Dersler
Tarih
Saat
Sınıf
2.SINIF
Gözetmenler
Gün
Dersin hocası
Pazartesi
M. TOPRAK
Kimya
29.12.2014 08:30
ĠnĢaat Muh. GiriĢ
30.12.2014 13:30
Salı
A.Sayıl ERDOĞAN
Fizik-I
31.12.2014 10:00
ÇarĢamba
M. SOYLU
Türk Dili
06.01.2015 10:00
Salı
Okt. Mahmut GĠDER
Matematik-I
07.01.2015 10:00
ÇarĢamba
Z. ġĠAR
Teknik Resim
09.01.2015 08:30
Cuma
F. ĠġSEVER
Fen Edb Kimya Lab
Dersler
Tarih
Saat
Tarih
Saat
Sınıf
Gözetmenler
Gün
Dersin hocası
29.12.2014 13:30
Pazartesi
R. MERAL
Temel Ġlk Yardım
29.12.2014 15:00
Pazartesi
P.KARATEPE
Zemin Mek.
02.01.2015 10:00
Cuma
AkıĢkanlar Mek.
05.01.2015 08:30
Yapı Statiği-II
06.01.2015 15:00
Karayolu Müh. Tas.
Olasılık ve Ġst.
D. ÖZTÜRK
Ġngilizce
30.12.2014 10:00
Salı
A. KESMEZ
Diferansiyel Denklemler
31.12.2014 15:00
ÇarĢamba
H.BĠÇER
Mesleki Ġngilizce
02.01.2015 13:30
Cuma
A. BENLĠ
Karayolu
05.01.2015 15:00
Pazartesi
F. ĠġSEVER
Atatürk Ġlk. Ve Ġnklap Tar.
06.01.2015 13:30
Salı
Y. DOĞAN
Mukavemet
07.01.2015 15:00
ÇarĢamba
A. BENLĠ
Malzeme Bilgisi
08.01.2015 15:00
PerĢembe
F. ĠġSEVER
Gözetmenler
Dersler
Gün
Dersin hocası
29.12.2014 10:00
Tarih
Saat
Sınıf
Gözetmenler
Pazartesi
M. EMĠROĞLU
Betonarme-II ve Tas.
30.12.2014 15:00
Salı
A.S. ERDOĞAN
A. BENLĠ
Barajlar
31.12.2014 08:30
ÇarĢamba
F. ĠġSEVER
Pazartesi
R. MERAL
Mühendislik Ekonomisi
02.01.2015 08:30
Cuma
D. ÖZTÜRK
Salı
A. SAYIL ERDOĞAN
Su Kaynakları
05.01.2015 13:30
Pazartesi
M. EMĠROĞLU
08.01.2015 13:30
PerĢembe
F. ĠġSEVER
Beton Yollar
07.01.2015 13:30
ÇarĢamba
F. ĠġSEVER
09.01.2015 13:30
Cuma
R. MERAL
Proje Yönetimi
08.01.2015 08:30
PerĢembe
R. MERAL
Gözetmenler
14. Abdullah Gökyıldırım
2. Sadık Alashan
9. Elif Oda
15. Hakiye Aslan
3. Bilal Balun
10. Pelin IĢık
16. Anıl BALĠ
7. Ali Erçetin
Salı
30.12.2014 08:30
Su Temini ve Çev. Sağ.
1. Sadık VarolgüneĢ 8. Perihan Öcal
6. Ozan Gül
Dersin hocası
4. SINIF
Proje Yön. Ve Gir.
4. Süleyman Emre
Dağteke
5. Abdulkerim
Karabiber
Gün
Algoritme ve Prog.
3.SINIF
Dersler
Sınıf
11. Melik Efeoğlu
12. Sedat Golgiyaz
13. Muammer
Türkoğlu
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Sayıl ERDOĞAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content