close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı akaryakıt alımı ihalesi teknik şartnamesi

embedDownload
2015 YILI AKARYAKIT ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
İŞİN MİKTARI : 500.000 Litre
A. YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Yakıtlar yürürlükteki standartlarda olacaktır.
2. Yüklenici akaryakıtı mesai saatleri ile istendiğinde mesai gün ve saatleri haricinde de vermeyi
taahhüt etmelidir.
3. Yüklenici firma araçlarda yakıttan kaynaklanan bir arıza söz konusu olduğu hallerde ilgili istasyon
ve araçtan alınan numunenin analiz masraflarının tümünü karşılayacaktır. Akaryakıttan doğacak bir
arıza veya zarar için, Analiz raporu önce Müdürlüğümüzün teknik elemanları veya yetkili servisler
tarafından verilen rapor göz önünde bulundurulacaktır. Analiz sonucunda arızanın yakıttan
kaynaklandığı tespit edildiği takdirde, aracın onarım masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4. Alınacak Motorin Diğer aşağıdaki özellikleri ihtiva edecektir.
a. Karışımdaki kükürt oranı TSE’ce belirlenen standartları aşmayacaktır.
b. Normal Vizkozite değerlerini değiştirecek herhangi bir katkı maddesi içermeyecektir.
B. TAŞIT TANIMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ :
1. İstekliler kullandıkları sisteminin adını, çalışma şeklini ve genel özelliklerini belirteceklerdir. Ayrıca
sistemde kullanılacak ekipmanlar ve sistemi oluşturan birimler ayrı ayrı tanıtılacak ve işlevleri
anlatılacaktır.
2. Sistemde bulunması gereken asgari özellikler şunlardır.
a. Akaryakıt verilen araç ile ilgili bilgileri sahip olmalı (Aracın plakası, ikmal yaptığı
akaryakıtın cinsi, miktarı vs.)
b. Yakıt ikmalinin nereden, hangi günde ve saatte yapıldığını bilmeli.
c. Verilmesi gereken akaryakıtın cinsini bilmeli
d. Verilen akaryatın miktarını bilmeli.
e. Akaryatın verildiği istasyonu ve pompayı vermeli.
f. Sisteme kayıtlı olmayan hiçbir araca akaryakıt vermemeli.
g. Günlük akaryakıt tüketimi ile ilgili bilgileri internet üzerinden günlük takip edebilme
imkanı verebilmeli.
h. İstenildiği takdirde hafta sonları akaryakıt vermemeli.
i. Müdürlük gerek görmesi halinde, bazı bölgelerde akaryakıt verilmemesini isteyebilir.
j. Akaryakıt harcamalarını yüklenicinin departmanlarına göre düzenlemeli.
k. Akaryakıt ikmalinden sonra tarih, saat, aracın ait olduğu idare, ikmal yapılan miktar, ikmal
yapılan tutar, aracın ikmal anındaki kilometre bilgisi, ikmal yapılan akaryakıtın cinsi, istasyon
adı, pompa numarası bilgilerini içeren 3 (üç) nüsha fiş verebilmeli. Bu bilgiler aylık icmal
listelerinde de yer almalıdır.
3. İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde kendisine
verilecek araç listesinde belirtilen araçlara söz konusu sistemi ücretsiz olarak takacaktır. Bu sisteme
göre çalışacak araç sayısı ortalama 80 adet olup İdare bu sayıyı artırabilir veya eksiltebilir.
Taşıtmatiklerin araçlara montajının yapılacağı yer, Sağlık Müdürlüğü’ne maksimum 10 km. mesafede
olacaktır.
4. Araçlarla ilgili bilgiler yükleniciye ulaştırıldıktan sonra sistemin programlanması ve montajı
yüklenici tarafından yapılacaktır, Yüklenici montajı idarenin belirlediği noktalarda yapacaktır.
Montaj için gerekli malzeme, ekipman, personel ve servisi yüklenici sağlamak zorundadır. Montaj
işlemine yüklenici yetkilisi yanı sıra idareden de hazır bulunacak en az bir yetkili nezaret edecektir.
Montaj işlemi tamamlanan araçlar için “Taşıt Montaj Formu” doldurulacak ve yüklenici
yetkisi ile idare yetkilisi sistemin kurulu olduğu en yakın istasyona giderek sistem test edilecek ve
çıkan dolum fişi ile birlikte ilgili form taraflarca imzalanarak ve idareye teslim edilecektir.
Sistemin çalışması, gerekli görülen kullanım kılavuzları, servis noktaları ile istasyon
haritaları her araç için birer tane verilecektir.
Bu sistemden faydalanan araçlar için sistemi tanıtıcı çıkartmalar yüklenici tarafından
yaptırılarak aracın uygun yerine yapıştırılacaktır.
5. Sistem ile ilgili herhangi bir arıza olması durumunda, yakıt alımı arıza fişi ile sağlanmalıdır.
Yüklenici arızayı sözleşme süresince ücretsiz olarak giderecektir. Kullanıcı hatasından doğan
problemler için servis bedeli idare tarafından ödenecektir. Sistemin arızalanması ve kalibre edilmesi
gerektiğinde, söz konusu firma ücretsiz olarak bu talebi en çok 2 gün içinde halledecektir.
6. Sistemin mülkiyeti yükleniciye aittir. Ancak sözleşme süresince sistemin kullanılması ücretsiz
olacaktır. İdare tarafından herhangi bir kira bedeli ödenmeyecektir.
7. Yüklenici kullandıkları sistemle ilgili raporlama özelliklerini teklifinde belirtecektir. Ancak sistem,
toplam tüketimi araç bazında, il bazında araç başına ortalama akaryakıt tüketim (km/100) ile ilgili
ayrıntıları beraberce verebilme özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca istendiğinde faks, e-mail ve
internetten de izleme imkanı bulunmalıdır.
8. İdarenin belirlediği bir araçtan sistemin sökülmesi istendiğinde yüklenici bunu 1 (bir) hafta
içerisinde ücretsiz olarak yapacaktır.
9. Sözleşmenin sona ermesinden sonra sistemdeki tüm araçlardan sistem ücretsiz olarak yüklenici
tarafından sökülecektir.
10. İdareye yeni araç tahsisi yapıldığı takdirde sistem yeni araçlara da ücretsiz olarak yüklenici
tarafından takılacak bu araçlara ait sözleşmenin süresi diğer araçlarla ilgili imzalanmış sözleşme ile
birlikte sona erecektir.
11. Sistemin okuduğu Km ile aracın Km’si arasındaki sapma %2 nin üzerinde olmayacaktır. Bu
değerin üstünde olması durumunda yüklenici gerekli olan servisi ücretsiz olarak vermek ve bu farkı
ortadan kaldırmakla yükümlüdür.
12. Yüklenici, ilçelerde bulunan istasyonlarının taşıt tanıma sistemini iptal etmesi halinde, 1 ay
içerisinde ilçe sınırları içinde bir istasyonda taşıt tanıma sistemi kurmaması halinde o ilçe hizmetinde
kullanılan araçların sarfettiği yakıtın pompa bedeli ile sözleşme bedeli arasındaki fark yükleniciden
tahsil edilecektir.
13. Yüklenici idareye gerçekleştireceği tüm hizmetler için derhal ulaşabilecek bir yetkili tayin
edecektir.
14. Taşıtmatik sistemi 01.01.2015 tarihinde saat 00:01’ de çalışır durumda olacak ve araçlar akaryakıt
almaya hazır hale getirilecektir.
Adnan GÖKÇE
Çevre Mühendisi
Ali Nihat UZASLAN
Makine Mühendisi
Rüstem YİĞİT
Şoför
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content