close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim Öğretin Yılı LİSANSÜSTÜ Ders Programı

embedDownload
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı
Okul Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm Adı : İnşaat Mühendisliği A.B.D.
YÜKSEK LİSANS
S.N.
1
2
3
Dersin
Kodu
Dersin Adı
INS 5101 Uygulamalı Matematik
INS 5203
Prefabrike Beton Yüksek Yapılar
INS 5206 Sonlu Elemanlar Metodu
Y.Y
Şubesi /
Kontenjanı
Grubu
Dersin
Yapılacağı Gün
Dersin Başlama
ve Bitiş Saati
Derslik
B-327
Güz
A
25
Salı
09:55-12:30
Güz
A
5
Cuma
09:55-12:30
Güz
A
5
Çarşamba
09:55-12:30
4
INS 5211
Elastisite Teorisine Giriş
Güz
A
5
Çarşamba
13:15-15:50
5
INS 5213
İleri Mukavemet
Güz
A
5
Perşembe
09:55-12:30
Güz
A
5
Salı
13:15-15:50
Güz
A
5
Çarşamba
09:55-12:30
INS 5222 Betonun Kalite Kontrolü
Güz
A
5
Perşembe
13:15-15:50
Malzemelerin Özellik ve
Performansları
Güz
A
5
Çarşamba
09:55-12:30
Güz
A
5
Perşembe
09:55-12:30
6
7
8
9
10
INS 5215 Yapı Müh. Bilgisayar Uyg.
INS 5219
INS 5225
Betonarme Yapıların Güçlen. I
INS 5227 Beton için Kimyasal Katkılar
11
INS 5228
Hidrolojide İstatistik Yöntemler
Güz
A
5
Perşembe
09:55-12:30
12
INS 5235
Su Kaynakları Sistemleri
Güz
A
5
Çarşamba
09:55-12:30
Güz
A
5
Çarşamba
13:15-15:50
13
INS 5238 Deniz Yapılarının Statiği ve Dinamiği
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Dersi Veren Öğretim
Elemanı
Öğretim Elemanı
Görevlendirme
Prof. Dr. Celal
KOZANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Halil
NOHUTÇU
Yard. Doç. Dr.
Abdulkerim ERGUT
Yard. Doç. Dr.
Abdulkerim ERGUT
Doç. Dr. Muhittin
BAĞCI
Doç. Dr. Muhittin
BAĞCI
Prof. Dr. Celal
KOZANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Erkan
KANTAR
Yrd. Doç.Dr. A. Uğur
ÖZTÜRK
Yrd. Doç.Dr. M. Erkan
TURAN
Prof.Dr. Mehmet Ali
YURDUSEV
Prof. Dr. Ümit
GÖKKUŞ
Dersin Sunulduğu
Birim/ Birimler
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
14
15
16
17
18
19
INS 5263
Liman Altyapı Tesisleri
INS 5279 Zeminlerin İyileştirilmesi
INS 5281
İleri Zemin Mekaniği I
INS 5191 Seminer (0 2 0)
INS 5193
Tez Hazırlığı (0 1 0)
INS 5195 Uzmanlık Alanı (3 0 3 )
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Güz
A
5
Çarşamba
09:55-12:30
Güz
A
5
Salı
09:00-11:35
Güz
A
5
Salı
11:45-12:30
15:05-16:30
Güz
-
-
-
-
Güz
-
-
-
-
Güz
-
-
-
-
Dersin
Yapılacağı Gün
Dersin Başlama
ve Bitiş Saati
Derslik
B-327
İnşaat Münedisliği
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Doç. Dr. Yusuf ERZİN
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Doç. Dr. Yusuf ERZİN
Bilim Dalları
İnşaat Münedisliği
Dersin Öğretim
Bilim Dalları
Elamanı
İnşaat Münedisliği
Dersin Öğretim
Bilim Dalları
Elamanı
İnşaat Münedisliği
Dersin Öğretim
Bilim Dalları
Elamanı
Prof. Dr. Ümit
GÖKKUŞ
DOKTORA
S.N.
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Y.Y
Şubesi /
Kontenjanı
Grubu
1
INS 6101 İleri Mühendislik Matematiği
Güz
A
25
Pazartesi
09:55-12:30
2
INS 6205 Yapıların Deprem Analizi
Güz
A
5
Pazartesi
13:15-15:50
3
INS 6209
Güz
A
5
Pazartesi
13:15-15:50
Güz
A
5
Perşembe
09:55-12:30
Güz
A
5
Çarşamba
13:15-15:50
Güz
A
5
Perşembe
13:15-15:50
4
5
6
Yapı Mühendisliğinde Deneysel
Çalışmalar
Sonlu Elemanlar Metodunda İleri
INS 6210
Konular
Yapı Malzemelerinin İç Yapısı ve
INS 6225
Özellikleri
Beton ve Betonarme Yapıların
INS 6227
Dayanıklılığı
7
INS 6231 Hidrolojik Süreçlerin Modellenmesi
Güz
A
5
Perşembe
09:55-12:30
8
INS 6237 Mühendislikte Yapay Zeka Teknikleri
Güz
A
5
Salı
09:55-12:30
9
INS 6253 Taban ve Temellerin Dinamiği
Güz
A
5
Cuma
14:10-16:45
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Dersi Veren Öğretim
Elemanı
Yrd. Doç. Dr. B.
Gültekin SINIR
Yrd. Doç. Dr. B.
Gültekin SINIR
Yrd. Doç. Dr. Hakan
BAŞARAN
Yrd. Doç. Dr. Halil
NOHUTÇU
Yard. Doç. Dr. Erkan
KANTAR
Yrd. Doç. Dr. Ali Uğur
ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. A Ali
KUMANLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. A Ali
KUMANLIOĞLU
Yrd. Doç.Dr. Ender
BAŞARI
Dersin Sunulduğu
Birim/ Birimler
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
10
INS 6257 Çevre Geotekniği
Güz
A
5
Çarşamba
13:15-15:50
11
INS 6261 Geoteknik Deprem Mühendisliği
Güz
A
5
Cuma
09:55-12:30
12
INS 6266
Güz
A
5
Salı
09:55-12:30
Güz
A
5
Çarşamba
09:55-12:30
13
Sonlu Elemanlar Tekniğinde Bilgisayar
Destekli Analizler
Mekanik Davranışların Bilgisayar
INS 6277
Destekli Modellenmesi ve Analizi
14
INS 6171 Seminer (0 2 0)
Güz
-
-
-
-
15
INS 6173 Tez Hazırlığı (0 1 0)
Güz
-
-
-
-
16
INS 6175 Uzmanlık Alanı (3 0 3 )
Güz
-
-
-
-
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Öğrt. Elm.
Odasında
Doç. Dr. Yeliz
YÜKSELEN AkSOY
Yrd. Doç.Dr. Ender
BAŞARI
Doç. Dr. Gökhan
ALTINTAŞ
Doç. Dr. Gökhan
ALTINTAŞ
Dersin Öğretim
Elamanı
Dersin Öğretim
Elamanı
Dersin Öğretim
Elamanı
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalları
Lisansüstü Eğitim Komisyonu
Başkan
Doç.Dr. Gökhan ALTINTAŞ
Başkan Yrd.
Yard. Doç. Dr. Ömer Faruk NOYAN
Üye
Araş. Gör. M. Ensar YİĞİT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content