close

Enter

Log in using OpenID

" Acilde Kardiyak Hasta Yönetimi" Bilimsel Program

embedDownload
ACİLDE
KARDİYAK HASTA
YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
14 -15 HAZİRAN 2014
8. ATOK
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ
Bornova / İZMİR
ACiL
Prof. Dr. MEHDİ ZOGHİ
KARDİYAK AKADEMİ DERNEĞİ BAŞKANI
Doç. Dr. SELAHATTİN KIYAN
www.kardiyakacillersempozyumu.com
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
bizZkon
Kongre, Toplantı, Egitim , Organizasyon Hizmetleri
Çelebi Sok. No:34/6 Narlıdere / İzmir
Gsm:0 530 560 55 74
[email protected]
ATOK MÜDÜRÜ
ONURSAL BAŞKANLAR
PROF. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
UZM. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
İzmir İl Sağlık Müdürü
PROF. Dr. Behzat ÖZKAN
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
PROF. Dr. Osman Nuri DİLEK
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
PROF. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Dr. Turhan SOFUOĞLU
İzmir Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı
PROF. Dr. Başar CANDER
ATUDER YK Başkanı
PROF. Dr. Ömer KOZAN
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Murat DUMAN
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği YK Üyesi
ORGANİZASYON BAŞKANLARI
PROF. DR. MEHDİ ZOGHİ
KARDİYAK AKADEMİ DERNEĞİ BAŞKANI
DOÇ. DR. SELAHATTİN KIYAN
ATOK MÜDÜRÜ
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Doç. Dr. İsmet PARLAK
Bozyaka Eğitim Araştırma Hast. Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakül. Hast. Acil Tıp AD Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Sedat YANTURALI
Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD
Doç. Dr. Ulaş SAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakül. Hast. Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Fatih Esat TOPAL
Katip Çelebi Üni. Acil Tıp AD Başkanı
14 Haziran 2014 Cumartesi
Saat
09:00-10:00
Konu
Açılış konuşmaları
Konuşmacı
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
Uzm. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
İzmir İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
Prof. Dr. Osman Nuri DİLEK
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
Prof. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Başar CANDER
Atuder YK Başkanı
Prof. Dr. Ömer KOZAN
TKD Başkanı
Prof. Dr. Mehdi ZOGHİ
Kardiyak Akademi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Murat DUMAN
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
YK Üyesi
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
10:00-10:15
10:15-12:00
Ara
EKG Paneli
10:15-11:00
EKG Temel Bilgiler
11:00-11:15
11:15-12:00
Ara
Vakalar Üzerinden EKG’ yi Anlamak Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Ege ÜTFH Acil Tıp AD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
12:00-13:00
13:00-14:40
13:00-13:20
13:20-13:50
13:50-14:20
14:20-14:40
14:40-16:30
14:40-15:20
15:20-15:50
15:50-16:20
Öğle Arası
Resüsitasyon Paneli
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent ERDUR
Pamukkale ÜTFH Acil Tıp AD
Son Kılavuzlar Işığında Erişkin
Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI
Temel Yaşam Desteği
Ege ÜTFH Acil Tıp AD
Son Kılavuzlar Işığında Erişkin İleri Doç. Dr. Murat ORAK
Kardiyak Yaşam Desteği
Dicle ÜTFH Acil Tıp AD
Son Kılavuzlar Işığında Pediatrik Prof. Dr. Murat DUMAN
Temel-ileri Kardiyak Yaşam Desteği Dokuz Eylül ÜTFH Çocuk Acil Bilim Dalı
Ara
Havayolu Paneli
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmet PARLAK
Bozyaka EAH Acil Tıp Kliniği
Eğitim Sorumlusu
Acil Erişkin Hastada Havayolu
Doç. Dr. Özlem GÜNEYSEL
Yönetimi Ve Hızlı Ardışık
Lütfi Kırdar Kartal EAH Acil Tıp Kliniği
Entübasyon
Eğitim Sorumlusu
Zor Ve Alternatif Havayolu Ve
Doç. Dr. Evvah KARAKILIÇ
Yenilikler (Lma, Laringeal Tüp,
Ankara Numune EAH Acil Tıp Kliniği
Combitüp, Cerrahi Krikotrotomi,
Iğne Krikotrotomi, Alterantif Cerrahi
Yöntemleri, Jet Akım Ventilasyon,
Kapnografi Kullanımı)( Fiberoptik
Laringoskopi, Video Laringoskop)
Pediatrik Temel Ve Ileri Havayolu Doç. Dr. Eylem Ulaş SAZ
ve Yenilikler
Ege ÜTFH Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı
16:20-16:30
Ara
16:30-19:10
Pratik Uygulamalar
Düzenleyici-Yardımcı: Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ERİŞKİN
HAVAYOLU
PEDİATRİK
HAVAYOLU
ERİŞKİN
TYD-İKYD
MAKETLER VE
SENARYOLAR
ÜZERİNDEN
Prof. Dr.
B. ERDUR
&
Doç. Dr.
M. ORAK
&
Doç. Dr.
S. SATAR
PEDİATRİK
TYD-İKYD
MAKETLER VE
SENARYOLAR
ÜZERİNDEN
Prof. Dr.
M. DUMAN
&
Uzm. Dr.
A. ÇAĞLAR
ACİL
EKO
KARDİYOGRAFİ
KULANIMI
Doç. Dr.
S. KIYAN
&
Doç. Dr.
İ. PARLAK
Doç. Dr.
U. SAZ
&
Uzm. Dr.
M. DUYU
16:30-17:00
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
17:00-17:30
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Grup 1
17:30-17:40
Ara
17:40-18:10
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Grup 1
Grup 2
18:10-18:40
Grup 4
Grup 5
Grup 1
Grup 2
Grup 3
18:40-19:10
Grup 5
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Uzm. Dr.
E. ÖZPELİT
&
Uzm. Dr.
M. GÜRYAY
&
Uzm. Dr.
F. BENGİ
15 Haziran 2014 Pazar
Saat
09:00-09:30
09:30-10:15
Konu
Acil Serviste Hipertansiyon
Hastasına Yaklaşım
Acil Serviste Bradikardi Ve
Taşikardi Yönetimi
Ölümcül Disritmi Yönetimi
10:00-10:15
Ara
10:15-12:00
Panel: Kardiyak Hastaların
Bakımında Türkiye’de Sorunlar
Neler Ve Ne Yapmalıyız?
10:15-10:45
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve
Bakanlık Gözüyle
10:45-11:15
Acil Tıp Gözüyle
11:15-11:45
Kardiyoloji Gözüyle
11:45-12:00
12:00-13:00
13:00-13:45
17:30-17:45
17:45-18:15
AÇIK TARTIŞMA
Öğle Arası
Acil Serviste Akut Kalp
Yetmezliği Yönetimi
Ara
Akut Koroner Sendrom
Acil Servis Yönetimi 1
STEMI Tanı&Tedavi&Yönetim
Ara
Akut Koroner Sendrom
Acil Servis Yönetimi 2
NSTEMI & UAP Tanı &
Tedavi & Yönetim
Ara
Acil Serviste Ekokardiyografi
Kullanımı
Ara
Acil Serviste B Bloker Kullanımı
18:15-18:30
Sertifika Töreni
13:45-14:00
14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-16:15
16:15-16:30
16:30-17:30
Konuşmacı
Doç. Dr. Sedat YANTURALI
Dokuz Eylül ÜTFH Acil Tıp AD
Prof. Dr. Bülent ERDUR
Pamukkale ÜTFH Acil Tıp AD
Oturum Başkanları:
Uzm. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
İzmir İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehdi Zoghi
Kardiyak Akademi Derneği Başkanı
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
Dr. Turhan SOFUOĞLU
İzmir Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu
Sağlık Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Şahin Aslan
Atatürk Üniversitesi Acil Tıp AD
ATUDER YK Danışman
Prof. Dr. İstemihan TENGİZ
Medikal Park İzmir Ü. Kardiyoloji AD
Prof. Dr. Mehdi Zoghi
Ege ÜTFH Kardiyoloji AD
Doç. Dr. Ahmet TAŞTAN
Şifa ÜTFH Kardiyoloji AD
Prof. Dr. Özer Badak
Dokuz Eylül ÜTFH Kardiyoloji AD
Uzm. Dr. Ebru Özpelit
DEU ÜTFH Kardiyoloji AD
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
GENEL BİLGİLER
Sempozyum Yeri
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHİTTİN EREL AMFİSİ
Bornova /İZMİR
Sempozyum Tarihi
14 – 15 HAZİRAN 2014
Sempozyum Dili
Sempozyum dili Türkçe’dir.
Yaka Kartları
Tüm katılımcılara yaka kartı dağıtılacaktır.
Sempozyum düzeninin sağlanabilmesi için yaka
kartlarının sürekli takılması gerekmektedir.
Katılım Belgesi
Katılım belgeleri Sempozyum bitiminde dağıtılacaktır.
Kayıt Bilgileri
Sempozyum günü yeni kayıt yapılmayacaktır. Bu nedenle sempozyuma katılmak isteyen
tüm katılımcıların online olarak kayıtlarını önceden yapmış ve kayıt ücretlerini yatırmış
olmaları zorunludur. Aksi takdirde sempozyuma katılım mümkün olmayacaktır.
KAYIT BİLGİLERİ
KATEGORİ
KAYIT ÜCRETLERİ
Asistan Doktor / Uzman Doktor
250 TL
Hemşire / Paramedik –ATT / Öğrenci
200 TL
Sempozyum kayıt ücretlerine KDV dahildir. Sempozyum kayıt ücretlerine; sempozyum
süresince verilecek tüm çay/kahve/kurabiye ikramları,öğle yemeği, sempozyum basılı
malzemeleri ve bilimsel programa katılım dahildir.
KONAKLAMA BİLGİLERİ
OTEL
TEK KİŞİLİK ODA
Anemon Ege Sağlık Oteli
ÇİFT KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI
85 USD
55 USD
Konaklama ücretlerine açık büfe kahvaltı ve KDV dahildir
Online Kayıt ve Konaklama için;
www.kardiyakacillersempozyumu.com
İLETİŞİM
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
bizZkon
Kongre, Toplantı, Eğitim, Organizasyon Hizmetleri
Çelebi Sok. No:34/6 Narlıdere / İzmir
Gsm: 0 530 560 55 74
[email protected]
SEMPOZYUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mehdi ZOGHI
KARDİYAK AKADEMİ DERNEĞİ YK BAŞKANI
[email protected]
Doç. Dr. G. Selahattin KIYAN
ACİL TIP OKULU MÜDÜRÜ
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
499 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content