close

Enter

Log in using OpenID

acilde yaklaşım sempozyumu - Acil Tıp Uzmanları Derneği

embedDownload
ACİLDE
KARDİYAK HASTAYA
YAKLAŞIM SEMPOZYUMU
14 -15 HAZİRAN 2014
8. ATOK
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ
Bornova / İZMİR
ACiL
Prof. Dr. MEHDİ ZOGHİ
KARDİYAK AKADEMİ DERNEĞİ BAŞKANI
Doç. Dr. SELAHATTİN KIYAN
www.kardiyakacillersempozyumu.com
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
bizZkon
Kongre, Toplantı, Egitim , Organizasyon Hizmetleri
Çelebi Sok. No:34/6 Narlıdere / İzmir
Gsm:0 530 560 55 74
[email protected]
ATOK MÜDÜRÜ
ONURSAL BAŞKANLAR
PROF. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
UZM. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
İzmir İl Sağlık Müdürü
PROF. Dr. Behzat ÖZKAN
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
PROF. Dr. Osman Nuri DİLEK
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
PROF. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Dr. Turhan SOFUOĞLU
İzmir Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı
PROF. Dr. Başar CANDER
ATUDER YK Başkanı
Prof. Dr. Ömer KOZAN
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Murat DUMAN
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği YK Üyesi
ORGANİZASYON BAŞKANLARI
PROF. DR. MEHDİ ZOGHİ
KARDİYAK AKADEMİ DERNEĞİ BAŞKANI
DOÇ. DR. SELAHATTİN KIYAN
ATOK MÜDÜRÜ
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Doç. Dr. İsmet PARLAK
Bozyaka Eğitim Araştırma Hast. Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakül. Hast. Acil Tıp AD Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Sedat YANTURALI
Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD
Doç. Dr. Ulaş SAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakül. Hast. Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Fatih Esat TOPAL
Katip Çelebi Üni. Acil Tıp AD Başkanı
14 Haziran 2014 Cumartesi
Saat
09:00-10:00
Konu
Açılış konuşmaları
Konuşmacı
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
Uzm. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
İzmir İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
Prof. Dr. Osman Nuri DİLEK
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
Prof. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Başar CANDER
Atuder YK Başkanı
Prof. Dr. Ömer KOZAN
TKD Başkanı
Prof. Dr. Mehdi ZOGHİ
Kardiyak Akademi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Murat DUMAN
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
YK Üyesi
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
10:00-10:15
10:15-12:00
Ara
EKG Paneli
10:15-11:00
EKG temel bilgiler
11:00-11:15
11:15-12:00
Ara
Vakalar üzerinden EKG’ yi anlamak Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Ege ÜTFH Acil Tıp AD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
12:00-13:00
13:00-14:40
13:00-13:20
13:20-13:50
13:50-14:20
14:20-14:40
14:40-16:30
14:40-15:20
15:20-15:50
15:50-16:20
Öğle arası
Resüsitasyon paneli
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent ERDUR
Pamukkale ÜTFH Acil Tıp AD
Son kılavuzlar ışığında erişkin
Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI
temel yaşam desteği
Ege ÜTFH Acil Tıp AD
Son kılavuzlar ışığında erişkin ileri Doç. Dr. Murat ORAK
kardiyak yaşam desteği
Dicle ÜTFH Acil Tıp AD
Son kılavuzlar ışığında pediatrik Prof. Dr. Murat DUMAN
temel-ileri kardiyak yaşam desteği Dokuz Eylül ÜTFH Çocuk Acil Bilim Dalı
Ara
Havayolu paneli
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmet PARLAK
Bozyaka EAH Acil Tıp Kliniği
Eğitim Sorumlusu
Acil erişkin hastada havayolu
Doç. Dr. Özlem GÜNEYSEL
yönetimi ve hızlı ardışık
Lütfi Kırdar Kartal EAH Acil tıp Kliniği
entübasyon
Eğitim Sorumlusu
Zor ve alternatif havayolu ve
Doç. Dr. Evvah KARAKILIÇ
yenilikler (LMA, Laringeal tüp,
Ankara Numune EAH Acil Tıp Kliniği
combitüp, cerrahi krikotrotomi,
iğne krikotrotomi, alterantif cerrahi
yöntemleri, jet akım ventilasyon,
kapnografi kullanımı)( fiberoptik
laringoskopi, video laringoskop)
Pediatrik temel ve ileri havayolu Doç. Dr. Eylem Ulaş SAZ
ve yenilikler
Ege ÜTFH Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı
16:30-19:10
Pratik uygulamalar
Düzenleyici-Yardımcı: Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ERIŞKIN
HAVAYOLU
PEDİATRİK
HAVAYOLU
PEDİATRİK
TYD-İKYD
MAKETLER VE
SENARYOLAR
ÜZERİNDEN
Prof. Dr.
M. DUMAN
&
Uzm. Dr.
A. ÇAĞLAR
ACİL
EKO
KARDİYOGRAFİ
KULANIMI
Doç. Dr.
U. SAZ
&
Uzm. Dr.
M. DUYU
ERİŞKİN
TYD-İKYD
MAKETLER VE
SENARYOLAR
ÜZERİNDEN
Prof. Dr.
B. ERDUR
&
Doç. Dr.
M. ORAK
Doç. Dr.
S. KIYAN
&
Doç. Dr.
İ. PARLAK
16:30-17:00
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
17:00-17:30
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Grup 1
17:30-17:40
Ara
17:40-18:10
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Grup 1
Grup 2
18:10-18:40
Grup 4
Grup 5
Grup 1
Grup 2
Grup 3
18:40-19:10
Grup 5
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Uzm. Dr.
E. ÖZPELİT
&
Uzm. Dr.
M. GÜRYAY
&
Uzm. Dr.
F. BENGİ
15 Haziran 2014 Pazar
Saat
09:00-09:30
09:30-10:15
Konu
Acil serviste hipertansiyon
hastasına yaklaşım
Acil serviste bradikardi ve
taşikardi yönetimi
Ölümcül disritmi yönetimi
10:00-10:15
Ara
10:15-12:00
Panel: Kardiyak hastaların
bakımında Türkiye’de sorunlar
neler ve ne yapmalıyız?
10:15-10:45
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve
Bakanlık Gözüyle
10:45-11:15
Acil Tıp Gözüyle
11:15-11:45
Kardiyoloji Gözüyle
11:45-12:00
12:00-13:00
13:00-13:45
17:30-17:45
17:45-18:15
AÇIK TARTIŞMA
Öğle arası
Acil Serviste Akut Kalp
Yetmezliği Yönetimi
Ara
Akut Koroner Sendrom
Acil Servis Yönetimi 1
STEMI Tanı&Tedavi&Yönetim
Ara
Akut Koroner Sendrom
Acil Servis Yönetimi 2
NSTEMI & UAP Tanı &
Tedavi & Yönetim
Ara
Acil serviste Ekokardiyografi
kullanımı
Ara
Acil serviste B Bloker kullanımı
18:15-18:30
Sertifika töreni
13:45-14:00
14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-16:15
16:15-16:30
16:30-17:30
Konuşmacı
Doç. Dr. Sedat YANTURALI
Dokuz Eylül ÜTFH Acil Tıp AD
Prof. Dr. Bülent ERDUR
Pamukkale ÜTFH Acil Tıp AD
Oturum Başkanları:
Uzm. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
İzmir İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehdi Zoghi
Kardiyak Akademi Derneği Başkanı
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
Dr. Turhan SOFUOĞLU
İzmir Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu
Sağlık Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Salim SATAR
ATUDER YK Üyesi
Prof. Dr. İstemihan TENGİZ
Medikal Park İzmir Ü. Kardiyoloji AD
Prof. Dr. Mehdi Zoghi
Ege ÜTFH Kardiyoloji AD
Doç. Dr. Ahmet TAŞTAN
Şifa ÜTFH Kardiyoloji AD
Prof. Dr. Özer Badak
Dokuz Eylül ÜTFH Kardiyoloji AD
Uzm. Dr. Ebru Özpelit
DEU ÜTFH Kardiyoloji AD
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
432 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content