close

Enter

Log in using OpenID

4.7. MAKSIMUM GÜÇ AKTARıMı

embedDownload
04.04.2014
4.7. MAKSIMUM GÜÇ AKTARıMı
4.7. MAKSIMUM GÜÇ AKTARıMı

Bir kaynağa bağlanan yüke ilişkin gücün en büyük değerde
olmasını sağlayan yük değerinin bulunmasına «Maksimum Güç
Aktarma» teoremi denir.

Yüke aktarılacak maksimum gücü bulmak için Thevenin eşdeğer
devresi kullanılır.

Devrede

Bu durumda yükteki güç;
yük direncinin ayarlanabildiğini düşünelim.
1
04.04.2014
4.7. MAKSIMUM GÜÇ AKTARıMı

Bu eşitlikte değiştikçe güç miktarı da
değişecektir.

Bu eğriden de görüldüğü üzere,
değeri okunmaktadır.
=
olduğunda maksimum güç

Maksümum güç değerini bulmak için aşağıdaki denklem kullanılır.
ÖRNEKLER
2
04.04.2014
4.8. PSPICE ILE DEVRE MODELLEME

ÖRNEK 4.15: Kitabınızda
bulunan bu devreyi Pspice ile
çizip, Güç eğrisini bulunuz.
4.9. KAYNAK MODELLEME




Kaynak modellemede Thevenin ve Norton eşdeğer
devrelerinden faydalanılır.
Pil gibi aktif kaynaklar genelde bu eşdeğer devreleri
ile modellenir.
İdeal gerilim kaynağı, yükteki akım değişiminde hep
sabit gerilim vermektedir.
Gerçekte ise gerilim kaynağı küçük de olsa bir iç
dirence (kaynak direncine) sahiptir.
3
04.04.2014
4.9. KAYNAK MODELLEME
kaynak
Pratikteki gerilim kaynağı
Kaynağa yük bağladığımızda çekilen
gerilim;
Kaynak iç direnci
sıfır ise (ideal) ya
da <<
ise çıkış gerilimi sabittir ve
4.9. KAYNAK MODELLEME
kaynak
Pratikteki akım kaynağı
Kaynağa yük bağladığımızda çekilen
akım;
Kaynak iç direnci
olmaması demek
>>
anlamına gelir. Bu durumda
çıkış akımı sabittir ve
4
04.04.2014
4.9. KAYNAK MODELLEME

Bazı durumlarda kaynağın gerilimi
gerekebilir.

Bu durumlarda
uygulanmalıdır:

1- Açık devre gerilimi ölçülür:
ve
ve iç direnci
i bilmemiz
bulmamız için şu adımlar
4.9. KAYNAK MODELLEME

2- Kaynağın çıkışına ayarlanabilir yük direnci
bağla:


oluncaya kadar
’yi değiştir.
Bu durumdaki direnç değeri kaynağın iç direncine eşittir.
5
04.04.2014
ÖRNEK:
DIRENÇ ÖLÇÜMÜ
Dirence bir gerilim uygulayıp, üzerinden geçen akımı
ölçerek yani ohmmetre yöntemi kullanarak ölçmek
oldukça kolay bir yöntem olmasına karşın çok hassas
sonuçlar vermez.
 Wheatstone köprüsü kullanarak daha hassas direnç
ölçümleri yapılabilmektedir.



Wheatstone köprüsü ya da bir diğer adıyla direnç
köprüsü bir çok uygulamada kullanılmaktadır.
Burada bilinmeyen bir
için kullanacağız.
direncinin değerini bulmak
6
04.04.2014
DIRENÇ ÖLÇÜMÜ
 Devredeki ayarlanabilir direnç
değeri Galvanometre den
hiç akım geçmeyesiye kadar
değiştirilir.
 Bu durumda köprü «denge»de
dir denilir.
 Gene bu durumda
olur.
Dengede olduğuna göre bu iki
gerilim eşittir.
DIRENÇ ÖLÇÜMÜ


Köprü dengede olmadığında Galvonametreden geçen akımı
bulmak için; Galvonometrenin uçlarına Thevenin yöntemi
uygulayarak bulabiliriz.
Galvonometrenin direnci ise;
7
04.04.2014
ÖRNEK:
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
283 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content