close

Enter

Log in using OpenID

DENEME - Pegem.net

embedDownload
ÖSYM
kpss
yeni sınav sistemine
göre hazırlanmıştır.
2014
GENEL KÜLTÜR
VATANDAŞLIK
30
DENEME
Gerçek Sınav
Tadında...
Komisyon
VATANDAŞLIK 30 DENEME
ISBN 978-605-364-707-2
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2014, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
11. Baskı: Mayıs 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Cemal İnceoğlu
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
ÖN SÖZ
Sevgili Kamu Personeli Adayları,
KPSS Genel Kültür testinde önemli bir yer tutan “Vatandaşlık”
kapsamındaki sorular, yıllara göre analiz edilmiş ve bu analiz sonuçlarına
göre kitabınızda yer alan deneme sınavları oluşturulmuştur.
Sınavda başarılı olabilmek için yeterli bilgi düzeyinin yanı sıra çok sayıda
soruyu anlayarak hızlı bir şekilde cevaplamak gerekmektedir. Bu koşul göz
önünde bulundurularak sınavda karşınıza çıkabilecek soru türleri Deneme
Sınavları şeklinde sizlere sunulmuştur.
KPSS yayınlarında hissedilen önemli bir eksikliği gidermek ve adaylara
daha nitelikli ve kapsamlı bir kaynak sunmak amacıyla böyle bir çalışma hazırlanmıştır. Kitaptaki denemeler hazırlanırken her sorunun KPSS formatına
bire bir uygun olmasına özen gösterilmiş, çıkması muhtemel tüm konulara
da gerektiği kadar yer verilmiştir.
Kitaba olan katkılarından dolayı Erdem Cömert ve Bekir Özkan’a teşekkürü bir borç biliriz.
“KPSS Vatandaşlık 30 Deneme” kitabımızın hepinize faydalı olacağını
umuyor, Pegem Akademi Yayıncılık olarak bütün KPSS adaylarına başarılar
diliyoruz.
Pegem Akademi Yayıncılık
İÇİNDEKİLER
Ön Söz..............................................................................................................................................iii
İçindekiler........................................................................................................................................iv
Deneme 01...................................................................................................................................01
Deneme 02...................................................................................................................................05
Deneme 03...................................................................................................................................09
Deneme 04...................................................................................................................................13
Deneme 05...................................................................................................................................17
Deneme 06...................................................................................................................................21
Deneme 07...................................................................................................................................25
Deneme 08...................................................................................................................................29
Deneme 09...................................................................................................................................33
Deneme 10...................................................................................................................................37
Deneme 11...................................................................................................................................41
Deneme 12...................................................................................................................................45
Deneme 13...................................................................................................................................49
Deneme 14...................................................................................................................................53
Deneme 15...................................................................................................................................57
Deneme 16...................................................................................................................................61
Deneme 17...................................................................................................................................65
Deneme 18...................................................................................................................................69
Deneme 19...................................................................................................................................73
Deneme 20...................................................................................................................................77
Deneme 21...................................................................................................................................81
Deneme 22...................................................................................................................................85
Deneme 23...................................................................................................................................89
Deneme 24...................................................................................................................................93
Deneme 25...................................................................................................................................97
Deneme 26.................................................................................................................................101
Deneme 27.................................................................................................................................105
Deneme 28.................................................................................................................................109
Deneme 29.................................................................................................................................113
Deneme 30.................................................................................................................................117
Cevap Anahtarı..........................................................................................................................121
Deneme 01
1. Aşağıdakilerden hangisi gerçek
kişilerde kişiliğin başlangıç
anıdır?
3. Aşağıdakilerden hangisi, temel
hak ve özgürlüklerle ilgili olarak
1982 Anayasası’nda yer alan
hükümlerden biri değildir?
A) 21 yaşın doldurulduğu an
A) Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez
temel hak ve özgürlüklere
sahiptir.
B) Doğum kütüğüne kaydolunduğu gün
C) Tam ve sağ doğumun gerçekleştiği an
B) Temel hak ve özgürlükler kötüye kullanılamazlar.
D) 18 yaşın doldurulduğu gün
E) Temyiz kudretinin kazanılma anı
C) Hak ve özgürlüklere getirilen
sınırlamalar öngörüldükleri
amaç dışında kullanılamazlar.
D) Her hak ve özgürlük Anayasada
öngörülen genel sınırlandırma
nedenleriyle sınırlandırılabilir.
E) Temel hak ve özgürlüklerin
sınırlanması demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykırı
olamaz.
4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlayan
düzenlemelerden biri değildir?
2. Bir ülkede belli bir zamanda
yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad
verilir?
A) Cumhurbaşkanının tek başına
işlem yapabilmesi
B) Bir kimsenin en fazla iki defa
Cumhurbaşkanı seçilebilmesi
C) Cumhurbaşkanı seçilenin Millet
Meclisi üyeliğinin sona ermesi
A) Kamusal hukuk
B) Tarihi hukuk
D) Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa
partisi ile ilişiğinin kesilmesi
C) Mevzu hukuk
D) Dogmatik hukuk
E) Cumhurbaşkanının göreve başlarken, yansızlıktan ayrılmayacağına and içmesi
E) Tabii hukuk
1
7. Kanunların yürürlüğe giriş tarihleriyle ilgili söylenebilecek genel
kural aşağıdakilerden hangisidir?
5. Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetmelikler Danıştay’ın incelemesinden geçmez.
A) Kanunlar metinlerinde yürürlük
tarihleri belirtilmediyse Resmi
Gazete’de yayımlandıktan 45
gün sonra yürürlüğe girer.
B) Anayasa’da sayılmamasına
rağmen uygulamada Bakanlar
Kurulunun da yönetmelik çıkarabileceği kabul edilmektedir.
C) Her yönetmeliğin Resmi
Gazete’de yayımlanması şart
değildir.
B) Kanunlar metinlerinde yürürlük
tarihleri belirtilmediyse Resmi
Gazete’de yayımlandıkları gün
yürürlüğe girer.
D) Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanı
tarafından imzalanması şarttır.
C) Kanunlar metinlerinde yürürlük
tarihleri belirtilmek zorundadır.
E) Yönetmeliklerin yargısal denetimi idari mahkemeler ya da
Danıştay tarafından yapılır.
D) Kanunlar Cumhurbaşkanınca
imzalandıkları anda yürürlüğe
girer.
E) Kanunlar TBMM Genel Kurulu
tarafından kabul edildikleri
anda yürürlüğe girer.
6. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin bu karara karşı başvuracağı yasal yol aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Altmış gün içinde Danıştay’da
dava açma
B) Yedi gün içinde Anayasa Mahkemesi’nde dava açma
C) Onbeş gün içinde Anayasa
Mahkemesi’nde dava açma
D) TBMM Genel Kurulu’na kararın
kaldırılması için başvurma
E) Derhal Anayasa Mahkemesi’ne
itiraz yolu ile başvurma
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content