close

Enter

Log in using OpenID

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ

embedDownload
2014
22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
10/04/2014
Sayın Sedef Erkunt
“HPV Sekansının PCR ile Tespit Edilmesinde Korunmuş Sekanslı Gen
Primerlerinin Karşılaştırılması"
Sedef Erkunt, Timothy Scott-Taylor
ubk2014.ogu.edu.tr
Eskişehir
Osmangazi
Bölümü'nün
ev
Üniversitesi,
sahipliğinde
23-27
Fen
Edebiyat
Haziran
2014
Fakültesi,
tarihleri
Biyoloji
arasında
düzenlenecek olan 22. Ulusal Biyoloji Kongresi'nde sunmak üzere göndermiş
olduğunuz çalışma kongremizin bilim ve hakem kurullarınca değerlendirilerek
poster olarak sunuma kabul edilmiştir.
Kongrede buluşmak üzere saygılar sunarım.
Prof. Dr. Semra İLHAN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Tel:(0222) 239
3750/2840
Yaygın
Ağ:ubk.ogu.edu.tr
Adres:Meşelik Yerleşkesi
F5 Binası
Belgeç:(0222) 2393578
E-posta:
[email protected]
Posta Kodu:26480
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
361 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content