close

Enter

Log in using OpenID

ders planı ve akts formu

embedDownload
DERS PLANI VE AKTS FORMU
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
Eğitim Yönetimi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Türü
Zorunlu / Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Doç. Dr. Halil IŞIK
Saat (T-U)
Kredi
AKTS
3-0
3
6
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul yönetimi ve okul yönetiminde karşılaşılabilecek yönetim kavramları
hakkında bilgi sahibi olma.
Yönetim bilimi, eğitim ve okul yönetimi, okul yönetiminde rol oynayan ögeler,
okulda yönetim süreçleri (örgütleme), okulda yönetim süreçleri (karar verme,
Dersin İçeriği
iletişim), okulda yönetim süreçleri (eşgüdümlüme, planlama), okulda yönetim
süreçleri (etki, değerlendirme), eğitim programının yönetimi, öğrenci
hizmetlerinin yönetimi, insan kaynaklarının yönetimi, genel hizmetlerin
yönetimi, okul-çevre ilişkileri, okul yöneticisinin davranışı.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
1)Yönetim Bilimi ve Okul Yönetimi Hakkında Temel
Kavramları Tanımlama
1,2,3,10
2) Okul Yönetiminde Rol Oynayan Ögeleri Tartışabilme
1,2,3,14
3) Okulda Yönetim Süreçlerini Söyleme
1,2,3,14
4) Eğitim Programının, insan Kaynaklarının ve Genel
Hizmetlerin Yönetimini açıklama
1,2,3,12
5) Okul-Çevre ilişkileri ve Okul Yöneticisinin Davranışını
Söyleme
1,2,3,10
Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay,
14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:
C: Ödev, D: Proje / Tasarım
DERSİN İÇERİĞİ - DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Yönetim Bilimi
2
Okul ve Eğitim Yönetimi
3
Sosyal bir sistem olarak okul
4
Etkili okul kavramı ve okulu etkili hale getirme
5
Okulda yönetim süreçleri
6
Arasınav
7
Okul vizyonu ve okulda değişimi yönetme
8
Okul yönetiminde liderlik
9
Öğrenen örgüt olarak okul
10
Okulda insan kaynaklarının yönetimi
Ön Hazırlık
11
Genel hizmetlerin, öğrenci hizmetlerinin ve paranın yönetimi
12
Eğitim programının yönetimi
13
Okul çevre ilişkisi
14
Okul yöneticisinin davranışı
KAYNAKLAR
Ders Notu
Haydar Taymaz (2000), Okul Yönetimi, Pegem A Yayınları.
Diğer Kaynaklar Musa Gürel (2005), Okul Yönetimi, Eğitim Kitabevi.
İrfan Erdoğan (2008), Eğitim ve Okul Yönetimi, Alfa Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
1
50
1
50
Perf. (Lab.)
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
14
8
112
Kısa Sınav
2
10
20
Performans Görevi (Laboratuvar)
2
10
20
Etkinlik
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
Toplam İş Yükü
152
Toplam İş Yükü / 25 (s)
6,08
Dersin AKTS Kredisi
6
ECTS FORM AND COURSE PLAN
COURCE INFORMATION
Code
Semester
Course Title
Educational Administration
Hour(L+P)
3+0
Credits
3
ECTS
6
Language of Instruction
Course Level
Course Type
Course Coordinator
Instructors
Assistants
Turkish
Master’s
Compulsory
Goals
The aim of this course is learn abouth school management and management
concepts in school management.
Content
Management Science, Education And School Management, Current System in
School,Become a School Effective, Management Process in School
(Organisation, communication, Planning etc.), Management Vision and
Changing in School, Leadership in School Management, School as a Learning
Organization,Become a School an Intelligence Organization, Management of
Person Sources, Management of General Service, Management of Student
Service, Management of Education Program, Connections Between School And
Enviroment,School Manager´s Behavior.
Halil IŞIK
Learning Outcomes
Teaching Methods
Assessment Methods
1)Define Basic Concepts of Management Science and School
Management
1,2,3,10
C,D
2) Debate Components of School Management
3) Defines something about classroom and school environment.
4) Explain Management of General Service, Management of
1,2,3,14
1,2,3,14
C,D
1,2,3,12
C,D
1,2,3,10
C,D
1,2,3,14
C,D
Student Service, Management of Education Program
5)Tell Connections Between School And Enviroment and
School Manager´s Behavior
6) ) Prepare a Project Abouth School Development
Teaching Methods:
Assessment Methods:
C,D
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 10: Brain Storming, 12: Case
Study, 14: Self Study
C: Homework, D: Project / Design
COURSE CONTENT
Week
1.
Topics
Concept of Administration
2.
School and educational administration
3.
Current System in School
4.
Effective school movement and school effectiveness
5.
Management Process in School (Organisation, communication,
Planning etc.)
6.
Midterm exam
7.
Management Vision and Changing in School
8.
Leadership in School Management
Study Materials
9.
School as a Learning Organization
10.
Become a School an Intelligence Organization
11.
Management of Human Sources
12.
Management of General Service, Management of Student
Service, Management of Education Program
13.
Connections Between School And Enviroment
14.
School Manager´s Behavior
RECOMMENDED SOURCES
Textbook
Additional Resources
Haydar
Taymaz
(2000),
Okul
Yönetimi,
Pegem
A
Musa
Gürel
(2005),
Okul
Yönetimi,
Eğitim
İrfan Erdoğan (2008), Eğitim ve Okul Yönetimi, Alfa Yayınları
Yayınları.
Kitabevi.
ASSESSMENT
IN-TERM STUDIES
Perf. (Lab.)
Mid-terms
Quizzes
Assignment
QUANTITY
PERCENTAGE
1
50
1
50
100
50
50
100
Total
Contribution of in-term studies to overall grade
Contribution of final examination to overall grade
Total
ECTS ALLOCCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Activities
Classroom Course Duration
Hours for off-the-study (Pre-study, practice)
Assignment
Mid-terms
Final examination
Total Work Load
Total Work Load / 25 (h)
ECTS Credit of the Course
Quantity
16
14
1
1
1
Duration
(Hour)
Total Workload
(Hour)
5
2
20
10
12
80
28
20
10
10
150
6
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content