close

Enter

Log in using OpenID

Bireysel ve Kurumsal Bankacılık

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Bireysel ve Kurumsal Bankacılık
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TPB 209
3
3+0
3
3
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Öğr.Gör. Serkan GÜNDOĞDU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Bireysel bankacılık ürünleri hakkında bilgi vermek bu dersin temel
Dersin Amacı
amacıdır.
Derste bireysel krediler, kredi kartları ve tüm Elektronik bankacılık
Dersin İçeriği
hizmetleri konuları detaylı olarak incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler; tüm bireysel ürünler ve
bunlarla ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olup,
2) Bu işlemleri etkin bir şekilde yürütebilecek becerileri
kazanmış olacaklardır.
Öğretim
Ölçme
Yöntemleri
Yöntemleri
1,2,3,4,12,14
A,C
1,2,3,4,12,14
A,C
Öğretim
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 12: Örnek
Yöntemleri:
Olay, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Bireysel Krediler; Tanım, amaç, yararlanabilecek kişiler, Bireysel kredi
1
kullanması sakıncalı olanlar, Bireysel kredi türleri, kredi miktarı, vade,
tüketicilerin bilgilendirilmesi,
Bireysel Krediler; Tanım, amaç, yararlanabilecek kişiler, Bireysel kredi
2
kullanması sakıncalı olanlar, Bireysel kredi türleri, kredi miktarı, vade,
tüketicilerin bilgilendirilmesi,
3
Bankalara bireysel kredi başvurusu
Ön Hazırlık
4
Bankalara bireysel kredi başvurusu
5
Bireysel kredilerde geri ödeme, Bireysel kredilerde risk izleme ve takip,
Kredi kartları, tanımı, tarihsel gelişimi, kredi kartı sisteminin işleyişi,
6
Kredi kartlarının sağladığı faydalar, Visa kredi kartının özellikleri,
Mastercard kredi kartının özellikleri,
Kredi kartı verilmesi süreci, müşteri limiti, ödeme esasları, kredi kartı
7
harcamalarının taksitlendirilmesi, Kredi kartının kaybedilmesi ve
çalınması, Kredi kartı kurumunun ve kart hamillerinin hak ve
yükümlülükleri,
8
Bankalarda elektronik bankacılık hizmetleri
9
Ara Sınav
10
Elektronik bankacılıkta ödeme araçları; Banka kartları, EFT, POS,
Bankalararası Takas Odası Merkezi,
ATM, SWIFT, Ev ve Ofis Bankacılığı, İnternet Bankacılığı, Elektronik
11
Bankacılık ve Elektronik Para Faaliyetlerinde Riskler, Operasyonel risk,
Güvenlik riski, sistem tasarım, Uygulama ve bakım riski, İtibar riski,
Yasal risk, Diğer riskler
12
13
Risk Yönetimi, Elektronik bankacılıkta risk örnekleri ve riski önleme
yöntemleri,
Banka kartları mevzuatı ve Uygulaması, 5464 Sayılı Banka ve Kredi
kartları Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
KAYNAKLAR
Ders Notu
Yukarıda belirtilen kitap bölümleri
Diğer Kaynaklar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
70
Kısa Sınav
2
20
Ödev
1
10
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
60
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda
1
X
yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanabilmek.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri
2
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme
becerisine sahip olmak.
3
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim
X
teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme
becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm
5
X
üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi
ile donatılmış olmak.
6
7
8
9
10
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek
X
düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri
X
izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik
X
bilincine sahip olmak.
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını
X
kullanabilme becerisi kazandırmak.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek
uygulama becerisi kazandırmak.
Dikkat: AKTS Etkinlik Sayısı bilgileri sadece DEĞERLENDİRME SİSTEMİ'ndeki payların sayı bilgileri ile
değiştirilebilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Toplam
Etkinlik
SAYISI
Süresi
İş
(Saat)
Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav
1
4
4
Ödev
1
10
5
Performans Görevi (Laboratuvar)
1
10
5
Toplam İş Yükü
84
Toplam İş Yükü / 30 (s)
2.8
Dersin AKTS Kredisi
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content