close

Enter

Log in using OpenID

8 – 11 Mayıs 2014 UPAD 2014 1. ULUSLARARASI KENTSEL

embedDownload
8 – 11 Mayıs 2014
UPAD 2014
1. ULUSLARARASI KENTSEL PLANLAMA-MİMARLIK-TASARIM KONGRESİ
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (KOU-MTF) kuruluşundan bu yana gerek
bünyesindeki akademisyen-araştırmacı-tasarımcı-uygulamacı niteliği olan bilim insanı
kaynakları gerekse bugüne kadar oluşturduğu eğitim ve araştırma birikimi ile eğitim alanı
olarak Kocaeli ve Yakın Çevresine, araştırma-uygulama pratikleri açısından Doğu Marmara,
Türkiye ve Uluslararası Akademi’ye katkı sağlama hedefindedir. Bu bağlamda planlanan
“1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi” bu konuda var olan bilim
insanı birikimini uluslararası kapsam ve nitelikte bir etkinlik kapsamında buluşturmayı
hedeflemektedir. Kongrenin hedefi en geniş anlamda Mimarlık-Tasarım-Planlama alanında
faaliyet gösteren akademisyen, sivil toplum paydaşları, mesleki örgüt mensupları ve kamu
idaresi yetkili ve görevlilerinin ortak bilgi-fikir-görüş paylaşımları için bir ortam oluşturmaktır.
Bu bağlamda 8-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Kocaeli ve Kent-Mimarlık-Tasarım Deneyimleri
konularını odağına alacak kongre, Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim alanı ile “bilimsel bilgi
aktaran kimliğinin desteklenmesine”, araştırma alanı ile “bilimsel bilgi üreten kaliteli ortamına”
katkı sunacaktır. Kongreye bildiri ve sunum ile katılım talep edilecektir. Kongre dili Türkçe ve
İngilizce olacaktır. Bildiri özetleri kongre sayfasında paylaşılan yazı formatı kullanılarak
Türkçe ve İngilizce talep edilecektir. Her iki dilde de bildiri metni kabul edilmekle birlikte
kongrenin uluslararası yaygınlığını pekiştirmek için İngilizce tam metinlerin desteklenmesi
düşünülmektedir. Kongre sırasında panelist ve katılımcılara bildiri özeti kitabı (tr+eng) cd
ortamında verilecektir.
ANA TEMA VE KONGRENİN GENEL AMAÇLARI
Kongrenin ele alacağı ana tema “Kentsel Dönüşüm: Ekonomik, Sosyal ve Fiziksel
Yönü” olup Dünya, Türkiye ve Kocaeli’de güncel Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım
gündemi açısından aşağıdaki ana tema ve ilgili başlıklar bileşiminde gerçekleştirilecektir;
Kongrenin genel amaçları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır;
•
•
•
Uluslararası akademik ortamı, Kocaeli kent paydaşları, Türkiye ve ülke dışı
akademik ortamlarda Kent Planlama-Mimarlık-Tasarım konularında bilgi, fikir,
deneyim, yaklaşım üreten ortamları buluşturmak, deneyim paylaşımı ortamı
sağlamak
Türkiye ve/veya Kocaeli üzerinde farklı türde konuları ele alarak KOU-MTF ve
Kocaeli’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarına kullanımları
için akademik nitelikte bilgi altlığı oluşturmak.
Kocaeli Üniversitesi’nin uluslararası bilgi üretimine katkı alanını artıracak Kent
Planlama – Mimarlık - Tasarım konularında alanlar ve kulvarlar yaratmak ve bu
kapsamdaki bir etkinliği düzenli hale getirmek.
1
ANA TEMA: “KENTSEL DÖNÜŞÜM : EKONOMİK,SOSYAL VE FİZİKSEL YÖNLERİ”
ANA KONULAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Ulaşım ve Altyapı
Sanayi
Turizm ve Kent
Servis Sektörü Gelişmesi
Tarihi Alanları Canlandırma
Afet Planlaması, Kentsel Risk, Dirençli Kentler
Kentsel ve Mimari Estetik
Göç, Toplumsal Dinamikler
İlgili Konular, Alt Başlıklar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kentsel Kimlik
Türkiye’de Güncel Mimarlık Pratikleri
Mimarlık ve Koruma
Plancı, Mimar ve Tasarımcıların Sorunları
Türk Kentleri ve Yönetişim Pratikleri
Sivil Toplum&Demokrasi ve Kentsel Bağlam
Sanat ve Kentler
Kentleşme Politikası ve Tarım Alanları
Hayvancılık Politikaları ve Türkiye
Sanayi Politikaları ve Türkiye
Doğal Kaynaklar ve Türkiye
Türk Kentleri’nde Ulaşım Politikaları
Türk Kentleri’nde Kentsel Tasarım Deneyimleri
Kimliği’nin Arayan Kocaeli: Tarih, Kültür, Turizm, Sanayi, Çevre...vb
Kentsel Dönüşüm: TOKİ ve Türk Kentleri ör: KENT-KONUT ve Kocaeli
Afet Kaynaklı Riskler ve Sakınım Planlaması
Distopyadan Ütopyaya
2
KONGRE TAKVİMİ
Kongre bildiri çağrısı: 1 Kasım 2013
Bildiri özetleri gönderimi son tarih: 30 Kasım 2013  Bildiri özeti hazırlama formatlarına
(Türkçe ve İngilizce) kongre web sayfasından erişebilirsiniz.
Tam metin üretimi amaçlı kabul edilen bildiri özetlerinin duyurulması: 10 Ocak 2013
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi: 14 Nisan 2014  Bildiri tam metin format ve standartları
özet kabül duyurusu ile birlikte belirtilecektir.
Kongre Kayıt: 15 Ocak - 5 Mayıs 2014
KONGRE TARİHİ: 8-11 Mayıs 2014 (YER/: KOU-UMUTTEPE YERLEŞKESİ, PROF.DR.
BAKİ KOMSUOĞLU KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ),
KONGRE KİTABININ YAYINI: 20 Temmuz 2014 (Kongrede sunulan tüm tam metinler, bilim
kurulundan editör incelemesi sonrasında kitap olarak basılacaktır.)
BİLDİRİ ÖZETLERİ-TAM METİN HAZIRLAMA VE GÖNDERİMİ
Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. En fazla 400 kelime uzunluğundaki bildiri özetlerinin, en
son 30 Kasım 2013 tarihine kadar http://upad2014.kocaeli.edu.tr kongre web portalındaki
“Bildiri Özeti Gönderim” sayfasını kullanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (docx.,
doc., .rtf veya .pdf formatında). Tam metin hazırlama ve gönderim standartları bildiri özetleri
kabulü ile birlikte kongre sayfası üzerinden duyurulacaktır. Bildiri özetlerinin çalışmanın
başlığını, hedefini, amaçları, yöntemini, beklenen sonuçları, anahtar kelimeleri ve yazar(lar)ın
akademik ünvanlarını içermesi gerekmektedir. Bildiri özetlerinin Türkçe ve İngilizce olarak
kongre sayfasında mevcut bulunan (ve ayrıca çağrı e-maillerinde de dosya eklentisi olarak
gönderilen) formatlar kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. Bildiri özeti gönderimi
sırasında yazar(lar)ın tam metin çalışmalarını hangi dilde (Türkçe veya İngilizce) yazmayı
hedeflediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Bildiri özeti sistemi yazar(lar)ın kurumsal iletişim
bilgilerini girerek kayır yaptıracakları türde tasarlanmıştır. Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere,
bildiri özeti ve tam metin yazım kılavuzlarına http://upad2014.kocaeli.edu.tr adresinden
ulaşılabilir.
KONAKLAMA ALTERNATİFLERİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnternet tabanlı Kocaeli Turizm Tesisleri Tarama
Sistemi http://apps.kocaeli.bel.tr/turizm/ (Konaklama imkanları konusunda yerel konumdaki
tesisler ile destek sponsorluğu ve katılımcı konaklama indirimi görüşmeleri devam
etmektedir. Duyuruları kongre internet sayfasından takip edebilirsiniz.
3
DAVETLİ KONUŞMACILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emre AROLAT (EAA)
Murat BALAMİR (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama)
Erdoğan BAYRAKTAR (Çevre ve Şehircilik Bakanı)
Adnan BİLGİÇ (Kent-Konut Yön.Kur.Bşk.V. )
Aykurt BOZKURT (İnş.Müh.Odası Kocaeli Şb. Yön.Kur.Bşk.)
Evangelos CHRYSAFİDES (Aristotle University of Thessaloniki)
Philip J. COOK (Duke University)
Ömer ÇELİK (Kültür ve Turizm Bakanı)
Nevzat DOĞAN (İzmit Belediye Başkanı)
Nilgün ERGUN (İTÜ, Şehir ve Bölge Planlama)
Nihat ERGÜN (Sanayi ve Ticaret Bakanı)
Haluk GERÇEK (İTÜ, İnşaat Mühendisliği)
Keimi HARADA (Japan)
Ing.en. Wilfried HESSER (Helmut-Schmidt-University)
Geoffrey J.D. HEWINGS (University of Illinois at Urbana-Champaign)
İbrahim KARAOSMANOĞLU (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı)
Paul KRUGMAN (Princeton University)
Sanjoy MAZUMDAR (University of California Irvine)
Eyüp MUHCU (Mimarlar Odası Genel Başkanı)
Peter NİJKAMP (Free University,Dep. of Spatial Economics)
Murat ÖZDAĞ (Kocaeli Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk.)
Jan ROTMANS (Erasmus University Rotterdam)
Nevzat SAYIN (Nevzat Sayın Mimarlık Hiz.)
Tasleem SHAKUR (Edge Hill University)
İlhan TEKELİ (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama)
Tülay Esin TIKANSAK, (GYTE, Mimarlık)
Necati UYAR (Şehir Plancıları Odası Gen.Bşk.)
Abdullah YAVAŞ (University of Wisconsin)
Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (İTÜ, Mimarlık)
Katerina ZACHARİADOU (University of Derby)
Taner YÜZGEÇ (İnşaat Mühendisleri Odası Yön.Kur.Bşk)
Ayhan ZEYTİNOĞLU (Kocaeli Sanayi Odası Yön.Kur.Bşk.)
4
BİLİM KOMİTESİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zeynep AHUNBAY (İTÜ)
Darçın AKIN (Gebze YTE)
Müge AKKAR (ODTÜ)
Tüzün BAYCAN (İTÜ)
Vedia DÖKMECİ (İTÜ)
Ayda ERAYDIN (ODTÜ)
Nilgün ERGÜN (İTÜ)
Haluk GERÇEK (İTÜ)
Ferhan GEZİCİ (İTÜ)
Güzin KAYA (MSGSÜ)
Gülgün SAĞLAMER (İTÜ)
Murat SOYGENİŞ (Yıldız Mimarlık Fak., Dekan)
Sema SOYGENİŞ (Bahçeşehir Üni)
Sinan Mert ŞENER (İTÜ Mimarlık Fak., Dekan)
Füsun ULUENGİN (Doğuş Üni)
Nil DURUÖZ UZUN (ODTÜ)
KONGRE SEKRETERYASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevnihal ERDOĞAN (Başkan)
Deniz DEMİRARSLAN
Mehtap ÖZBAYRAKTAR
Ersan KOÇ
Nurdan KUBAN
Nilgün ÇAĞLAR
İsmail Talih GÜVEN
Funda TAN
İrem USLU ÖZTÜRK
Eda ÖLÇER
Büşra ÖZAYDIN
KONGRE İLETİŞİM VE KAYIT BİLGİLERİ
Web sayfası: http://upad2014.kocaeli.edu.tr
E-posta: [email protected]
Telefon: 0262 303 4290
Fax: 0 262 303 4253,
Adres: UPAD2014, Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
PK:41300 İzmit-Kocaeli/TÜRKİYE
Kayıt Ücreti: 100 € / katılımcı (Konaklama ve İzmit’e ulaşım dışında tüm harcamaları
kapsamaktadır (tüm yemekler, ikram, teknik ve şehir turu gezileri, kongre mekanından
merkezi konumlara ulaşım, bildiri özetleri kitabı)), (lütfen daha fazla bilgi için kongre internet
sayfasını ziyaret ediniz)
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
405 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content