Soru-cevap - IAPS-CSBE

IAPS-CSBE Network IKSV Akademi Programı 2014 – Ulusal Öğrenci Yarışması
Soru-cevap
Soru 1: Merhaba, yarışmaya Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans öğrencileri katılabilir mi?
Cevap: Şartnamede belirtildiği üzere, yalnızca "Ana tema ile ilişkili olarak, Mimarlık, İç
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı
bölümlerinden Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin yarışmaya katılabilir."
Soru 2: İstanbul'u düşlemek ulusal öğrenci yarışmasına 2014 yılı içerisinde mezun olanlar da
katılabilir mi?
Cevap: Yarışmaya sadece öğrenciler katılabilir.
Soru 3: Yarışmaya birden fazla proje ile katılabiliyor muyuz; katılmamız durumunda tekrar
başvuru ücreti ödemek zorunda mıyız?
Cevap: Birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirsiniz. Her bir proje için farklı bir rumuzla
proje gönderilmeli ve yarışma katılım ücreti yatırılmalıdır.
Soru 4: "Gelecek"ten kastınız tam olarak nedir? Olması gerekene mi ulaşmamız gerekiyor yoksa
ütopik bir sonuç mu bekleniyor? Tamamen serbest miyiz? Yani, büyük ölçekli ve zaman
gerektiren çözümler yerine kısa vadeli, naif çözümler de yarışmanın konusuna dahil midir?
Cevap: Yarışma temasındaki gelecek kavramının yorumlanması tamamen yarışmacılara
bırakılmıştır. Uzak ya da yakın gelecek için manifestolar üretmeniz beklenmektedir. Büyük
ölçekli projelerden ziyade, bir söylemi olan ve sizin önerdiğiniz gelecekteki-alternatif bir
yaşam senaryosunu mekansallaştıran öneriler beklenmektedir...
Soru 5: Dünya üzerine kurulan bir kurguyu İstanbul görselleriyle anlatmak bu yarışmanın
konseptine aykırı mıdır, yani gelecek fikrimiz sadece İstanbul'u mu kapsamalıdır?
Cevap: Şartnamede yer aldığı gibi "Katılımcıların İstanbul içinde kendi belirledikleri
mekân/yer/sorun alanı üzerine öneri proje geliştirmeleri beklenmektedir."
Soru 6: Biz bu yarışmaya 3 arkadaş tek bir projeyle katılmayı düşünüyoruz, acaba yarışma
ücretini yatırırken her birimiz kendi adımıza 40'ar lira mı yatıracağız yoksa proje adına tek bir
40 lira yatırıp ad soyad kısmına hepimizin ismini mi yazacağız?
Cevap: Katılım ücreti proje başına yatırılmaktadır. Katılım ücretinin ekipten bir kişinin
adıyla yatırılması yeterlidir. Fakat başvuru kayıt formunda ve kimlik zarfında ekipte yer
alan herkesin ad-soyad ve istenen diğer bilgileri bulunmalıdır.
Soru 7: Proje konusunda bahsedilen "alternatif gelecek senaryoları üretmek ve bunları
mekansallaştırmak" kavramından kasıt tam olarak nedir? Ürettiğimiz ütopyayı şehir/semt
ölçeğinde mekansallaştırıp projede ütopyanın genelini mi tanıtmak; yoksa bu ütopyaya uygun
karakteristik bir yapıyı mı düşünüp tasarlamalıyız?
Cevap: Katılımcıların yorumuna bırakılmıştır.
Soru 8: Yarışma kapsamında, daha önce yürüttüğümüz projeleri bu konsept üzerinden yeniden
yorumlayarak geliştirmemiz ve bu şekilde katılmamız mümkün müdür?
Cevap: Yarışmada özgün fikir/projelerin sunulması beklenmektedir.
Soru 9: Gelecek senaryoları derken tam bir zaman dilimi belirtilmemiş bu durumda 100 yıl ya da
1000 yıl sonrasının geleceğinin, tasarımcının tercihine bırakıldığı sonucuna varıyorum. Bu
nedenle tamamen hayal ürünü tasarımlar yapılabilir mi? Yarışmanın gerçeklik payı ne kadardır?
(Bundan kasıt yer çekimsiz ortam gibi hayal ürününden ziyade normalden daha güçlü, hafif
malzemeler; şuan icat edilememiş çevreci ürünler, taşıtlar şu ankinden çok farklı bir hale gelmiş
hava koşulları, coğrafya vb.dir) Özellikle hava koşulları ve coğrafya tasarımım için önemli
olacaktır.
Cevap: Yarışmacının yorumuna bırakılmıştır.
Soru 10: Mekân olarak İstanbul'un bir parçası olan boğaz, denizler ve gökyüzü bu mekan tanımı
içinde midir? Ve bu mekânların gelecekte değişeceği göz önünde bulundurulacak mıdır?
Cevap: Evet, içindedir.
Soru 11: Sürekli dönüşen kentler sözünden yola çıkarak şehrin içinde bir bütün yada
parçalanarak taşınan, her bireyin gelip müdahale edip değiştirebildiği devingen tasarımlar
yapılabilir mi? Bu bağlamda mekan tüm İstanbul gibi kabul edilebilir.
Cevap: Evet, yapılabilir.
Soru 12: Birden fazla proje ile katılmak istersek nasıl bir prosedür işleyecektir? Her biri için
yeniden bir katılım yapmak ve yeni bir ücret yatırmak zorunda mıyız?
Cevap: Her proje için başvuru kaydı yapmak ve katılım ücreti ödemek gereklidir.
Soru 13: Katılım ücretini yatırmak için son tarih en zamandır?
Cevap: 15 Eylül 2014
Soru 14: Gelecek senaryosu tasarlarken ne kadar ileri bir zaman dilimi düşünmemiz gerektiği
konusunda kararsız kaldık. Mesela 20 yıl ile 100 sonrasının kentleri çok farklı olabilir, dolayısıyla
çok farklı projeler çıkabilir.
Cevap: Yarışma temasındaki gelecek kavramının yorumlanması tamamen yarışmacılara
bırakılmıştır.
Soru 15: arkadaşlarım ve ben tasarlayacağımız İstanbul ütopyasının sınırlarını merak
etmekteyiz. Yani, yeni şehirdeki yapılar ve yapım teknolojilerinin günümüz sistemlerine yakınlığı
nedir? Ne kadar olmalıdır?
Cevap: Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır. Söz konusu konuda herhangi bir sınırlama
yoktur.
Soru 16: Yarışmaya grup olarak katılım var mı?
Cevap: Evet.
Soru 17: İstanbul’un geleceğinde insanların farklı bir yaşama ayak uydurduğunu varsayabilir
miyiz? Örneğin yılın bir kısmını Avrupa bir kısmını Asya yakasında geçirmeleri gibi.
Cevap: Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
Soru 18: Maket tasarımı anlatmak için en etkili yollardan biri, paftanın yanında maket teslimi de
yapabilir miyiz?
Cevap: Yarışma tesliminde maket istenmemektedir.
Soru 19: Daha önceden bir başka yarışmaya gönderilen fikirle katılmakta bir sakınca var mı?
Cevap: Yarışmada özgün fikir/projelerin sunulması beklenmektedir.