close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sosyal

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Anabilim Dalı
Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans Programları
Coğrafya
Tarih
Alan İçi
Coğrafya Bölümü ile Coğrafya Öğretmenliği lisans
programından mezun olanlar,
Alan İçi
Tarih Bölümü ile Tarih Öğretmenliği lisans programından
mezunu olanlar,
Yüksek
Lisans
10
Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek Lisans ve
Yüksek Lisans Programları
Coğrafya alanında yüksek lisans yapmış olanlar,
Doktora
Yabancı
Uyruklu
PUAN TÜRÜ
YL
DR
4
2
SÖZEL
4
2
SÖZEL
4
2
SÖZEL
4
2
SÖZEL
19
4
2
SÖZEL
5
4
2
SÖZEL
5
10
Tarih alanında yüksek lisans yapmış olanlar,
7
Türk Dili ve
Edebiyatı
Felsefe ve Din
Bilimleri
Temel İslam
Bilimleri
Alan İçi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar,
6
Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış
olanlar,
2
Alan İçi
İlahiyat Lisans ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Lisans Programından mezun olanlar,
15
Felsefe ve Din Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış
olanlar,
9
Alan Dışı
Herhangi bir lisans programından mezun olanlar,
Alan İçi
İlahiyat Lisans Programı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği mezun olanlar,
30
Alan Dışı
Hukuk Fakültesi, Arap Dili ve Belagati ile Arapça Öğretmenliği
Lisans Programından mezun olanlar,
7
Alan İçi
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,
Arkeoloji, Sanat Tarihi Lisans Programından mezun olanlar;
15
3
İslam Tarihi ve
Sanatları
Alan Dışı
Herhangi bir lisans programından mezun olanlar,
3
Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış
olanlar,
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek
lisans yapmış olanlar,
Herhangi bir lisans programından mezun olanlar,
Kadın ve Aile
Araştırmaları
5
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Harp
Okullarından mezun olanlar,
3
Alan İçi
Felsefe lisans programından mezun olanlar,
10
Alan Dışı
Herhangi bir lisans programından mezun olanlar
3
Alan İçi
Sosyoloji Lisans Programından Mezun Olanlar,
15
Felsefe
Sosyoloji
İktisat
Alan Dışı
Herhangi bir lisans programından mezun olanlar,
5
Alan İçi
İktisat ile Ekonometri lisans programından mezun olanlar,
10
Alan İçi
Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Hukuk Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İktisat
Fakültesi, İşletme Fakültesi lisans programlarından mezun
olanlar,
15
Alan Dışı
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Harp
Okullarından mezun olanlar,
3
Alan İçi
Hukuk Fakültesi mezunu olanlar,
10
Alan Dışı
İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olanlar,
1
Alan İçi
Hukuk Fakültesi mezunu olanlar,
7
Alan Dışı
Programında Hukuk Derslerine Yer veren; İktisadi ve İdari
Bilimler, İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler, Uluslararası İlişkiler
Fakülte veya Bölümleri ile Polis Akademisi ve Harp Akademisi
Örgün Öğretim Lisans Programından mezun olanlar
Kamu Yönetimi
Özel Hukuk
Kamu Hukuku
4
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası İlişkiler, Şehir ve Bölge Planlama ve Hukuk
alanında yüksek lisans yapmış olanlar.
6
4
SÖZEL
4
EŞİT AĞIRLIK
4
EŞİT AĞIRLIK
4
EŞİT AĞIRLIK
4
2
EŞİT AĞIRLIK
4
EŞİT AĞIRLIK
4
EŞİT AĞIRLIK
İşletme
İşletme ve
Endüstri İlişkileri
Dini Danışmanlık
ve Rehberlik
Evlilik ve Aile
Danışmanlığı
Tezsiz
Hukuk Fakülteleri veya Programında Hukuk Derslerine Yer
veren İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Siyasal
Bilgiler, Uluslararası İlişkiler Fakülte veya Bölümleri ile Polis
Akademisi ve Harp Akademisi Örgün Öğretim Lisans
Programından mezun olanlar,
Alan İçi
İşletme, İktisat ile Kamu Yönetimi ve ya Turizm İşletmeciliği
lisans programından mezun olanlar,
10
Alan Dışı
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Harp
Okullarından mezun olanlar,
3
Tezsiz
Herhangi bir lisans programı ve 4 yıllık yüksekokul mezunu
olanlar,
30
Tezsiz
Herhangi bir lisans programı ve 4 yıllık yüksekokul mezunu
olanlar
30
Tezsiz
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,
Sosyoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile Psikoloji lisans
programından mezun olanlar,
40
Tezsiz
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, İlahiyat,
Hukuk, Felsefe, Sosyoloji ve Sosyal Hizmet ve Hemşirelik
lisans programlarından mezun olanlar,
50
35
İşletme veya Turizm İşletmeciliği alanında yüksek
lisans yapmış olanlar.
5
5
2
EŞİT AĞIRLIK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
291 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content