close

Enter

Log in using OpenID

ATATÜRK YİBO - MatematikBilgini.com

embedDownload
SAV İLKÖĞRETİM OKULU 2009 / 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8-A SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER
KURULU II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI
KARAR NO
: 2
TOPLANTI TARİHİ
:
TOPLANTI YERİ
: Öğretmeler Odası
TOPLANTI SAATİ
: 12:10
TOPLANTIYA KATILANLAR Fatma AKGÜL, Fatma CAN, Seher ARIN , N. Azize DEMİRBAŞ, Özlem
AYDIN, Halil YILDIZ, Hülya GÜLLE, Nilgün YALÇIN ,Mustafa YILMAZER Süleyman ÜRGÜN
GÜNDEM MADDELERİ
GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama.
2. Sınıfın genel durumu ve kişilik özellikleri.
3.Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.
4. Öğrencilerin sağlık durumları.
5. Öğrencilerin derslere karşı ilgisi ve başarı durumları.
6. Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler.
7. Temizlik, düzen, kılık-kıyafet.
8. Mesleki rehberlik.
9. Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Madde 1: Okul Müdürü İhsan ARICI başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında,…/2/2010 tarihinde,
saat 12.10’da Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.
Yapılan yoklamada 8-A sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü.
Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine
başlandı.
Madde 2: 8/A sınıfı Rehber Öğretmeni Fatma AKGÜL öğrencilerle ilgili tespitlerini şu şekilde belirtti:
Bazı öğrencilerin her ne kadar ailevi problemleri olsa da sınıfın genel düzeninin iyi olduğunu, sınıf başarı
seviyesinin orta seviyede olduğunu açıkladı.
Diğer branş öğretmenleri sınıfın genel durumu hakkında görüşlerini belirttiler. Buna göre;
Türkçe Öğretmeni Beyhan KÖLEMİŞ: Birkaç başarılı öğrencinin yanı sıra, sınıfın düzenini bozan birkaç
öğrenci bulunduğunu belirtti. Genel olarak iyi bir sınıf olduğunu ve bazı öğrencilerin de fazla sessiz
olduklarını söyledi.
fen teknoloji öğretmeni Zeynep TUFAN: 8/A Sınıfının çok başarılı bir sınıf olmasa da bir iki öğrenci
dışında saygılı öğrenciler olduklarını ve memnun olduğunu belirtti.
1
Madde 3: Okulumuz “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu”nun daha işlevsel bir hale getirilerek
problemli öğrencilerle periyodik toplantılar düzenlenmesi ve okul kurallarının anlatılması kararlaştırıldı.
Mustafa HIRLI,Aydın SAYIKOĞLU; sınıfta huzuru bozan,problem çıkaran öğrenciler.
Mustafa HIRLI,Aydın SAYIKOĞLU,Reşide ENGEL Gamze Nur ÇAYCI,Aylin KÖSEOĞLU; Derslere
karşı ilgisiz,okula duyarsız öğrenciler.
Kaan EKİN,M.Fatih ÖZ; Derste gerekli gereksiz çok konuşuyor,bu bazen arkadaşlarını rahatsız edici
boyutlara ulaşıyor..
Fatih YURDAKUL ,Harun KORKOROĞLU,Bilal AK ;algılama gülcüğü olmayan sınıf düzeyinin
ortalarında,anlatılanı anlayan ama çalışması yeterli olmayan öğrenciler.Oks için çok çalışmaları gerekiyor
Reşide ENGEL; Algılama ve alt yapı sorunları var.Bu yüzden derslerde cok başarısızlar.
Derslerde başarılı görülen ve her yönden desteklenilmesine karar verilen öğrenciler aşağıya çıkarılmıştır,
Esra GÖKBEŞE,Öznur KÖSE,Kaan EKİNİ,Beste Ezgi KOÇ,Gözde ŞEN,Müslüm ELDOĞAN,Ayferay
SEKİ,Cihan DİRİBAŞ,M.Fatih ÖZ
Madde 4: 8/A öğrencilerinin sağlık durumları ile ilgili olarak sınıf öğretmeni Fatma AKGÜL bu konuda
ciddi sağlık problemi olan bir öğrencinin bulunmadığı söyledi.
Madde 5: Bazı öğrencilerin derse ilgisinin yeterli düzeyde olduğu ve bu durumun derslerindeki başarılarına
da yansıdığı ve bazı öğrencilerin de derslere karşı ilgisiz kaldığı ve bu öğrencilerin oldukça başarısız olduğu
branş öğretmenlerince belirtildiğinden dolayı öğrencilerle ve velileriyle sık sık görüşme yapılmasının
gerektiğini 8/A sınıf öğretmeni Fatma AKGÜL belirtti.Bunun yanında yapılan veli toplantılarına
öğrencilerin çoğunun velilerinin toplantıya katılmadığını belirtti Bu durumun öğrencilerin başarısını
olumsuz etkilediğini söyledi.
Madde 6: Öğrencilerin genellikle sayısal derslerde başarılarının düşük olduğu bunun da tekrar eksikliğinden
ve verilen ödevlerin tam olarak yapılmadığından kaynaklandığı, velilerin verilen ödevlerin yapılması
konusunda öğrencileri takip etmesi gerektiği fen ve teknoloji dersi öğretmeni N. Azize DEMİRBAŞ
tarafından belirtildi. İngilizce öğretmeni Seher ARIN Öğrencilerin içinde bulundukları yaştan dolayı birçok
problemlerinin olduğunu bunları da dikkate alarak derslerde öğrencilere olumlu yaklaşımlar sergilenmesi
gerektiğini söyledi.
Bazı öğrencilerin nasıl ders çalışmaları gerektiğini bilmedikleri, bu yüzden bütün öğretmenlerin derslerde
öğrencileri verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirmeleri gerektiği Fatma AKGÜL tarafından
belirtildi. Fatma CAN velilerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini çünkü evde öğrencilere onların
rehberlik ettiğini açıkladı.
Sınıf rehber öğretmeni Fatma AKGÜL 8A sınıfının hareketli bir sınıf olduğunu, bazı öğrencilerin derslerde
sıkıldığını, konuların özelliğine göre derslerde konuyla ilgili yarışmalar, bilmeceler, hikâyeler
hazırlanabileceği, oyunlar oynanabileceği ve VCD kullanılarak öğrencileri derse motive ederek başarının
artabileceğini söyledi.
Ayrıca sınıf rehber öğretmeni rehberlik etkinlilerinde yapılan çalışmada öğrencilere sizlerin başarısını neler
olumsuz ekiler sorusuna; onlara yapılan olumsuz eleştirilerin başarılarını düşürdüğünü , hiçbir zaman
başarılı olamayacakları düşüncesine yol açtığını öğrencilerin belirttiğini sınıf rehber öğretmeni belirtti.
Bundan dolayı öğrencileri eleştirirken olumlu cümleler kurarak düşüncelerimizi söylemeliyiz dedi.
Madde 7: Bazı öğrencilerin kılık kıyafet konusunda kurallara uymadığı öğrencilerin bu alışkanlıklarının
değiştirilmesi için ortak tutum sergilenmesi kararlaştırıldı.Temizliğin insan hayatındaki önemini ve aynı
şekilde temizliğe riayet etmenin ne derece mühim olduğunun sık sık dile getirilmesini gelişme çağındaki bu
öğrencilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bunun için de velilerin dikkatlerinin çekilmesi
belirtildi.
Madde 8: Öğrencilerin yetenek ve ilgilerinin öğretmenler tarafından doldurulacak olan meslek yöneltme
formlarında belirtileceği, ayrıca öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneklerine göre, derslerine giren bütün
öğretmenlerin branşlarının özelliğine göre onlara seçmek istedikleri liseler ve meslekler konusunda
rehberlik yapabileceği vurgulandı.
Madde 9: Başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek dileğiyle toplantıya son verildi.
2
ALINAN KARARLAR
1- Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması
sağlanacak.
2- Öğrencilerde disiplin ve sürekliliğin sağlanması için ödev kontrolleri yapılacak
3- Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılacak.
4- Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılacak.
5- Veli toplantıları belli aralıklarla yapılacak. Velilerin toplantıya katılmaları için gerekli aktivasyon
sağlanacak.
6- Derste başarıyı arttırmak için sınıf seviyesine göre çalışma yapılacak.
Türkçe Öğretmeni
Fatma CANÜ
Matematik Öğretmeni
Fatma AKGÜL
Fen ve Teknoloji Öğrt.
N.Azize DEMİRBAŞ
İngilizce Öğrt.
Teknoloji tasarım Öğrt
Seher ARIN
Süleyman ÜRGÜN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt
Nilgün YALÇIN
Görsel Sanatlar Öğrt.
Müzik Öğrt.
Beden Eğitimi Öğrt.
Hülya GÜLLE
Özlem AYDIN
Halil YILDIZ
Bilişim Teknolojileri Öğrt.
T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi
MustafaYILMAZER
Okul Müdürü
İhsan ARICI
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content