close

Enter

Log in using OpenID

İLBAP Yıllık planı

embedDownload
İLKÖĞRETİM VE LİSE BAŞARI ARTIRMA PROJESİ
ALANYA LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI
S.N.
KONU
BAŞLAMA VE
BİTİŞ TARİHİ
AMAÇ VE HEDEFLER
1
İLBAP Okul Değerlendirme Komisyonlarının oluşturulması
İLBAP gündemli Öğretmenler Kurulunun toplanması, Proje Ekiplerinin kurulması, Okul
Eylül 2014
bazında başarının değerlendirilmesi, Eksikliklerin tespit edilmesi, Hedeflerin belirlenmesi Ekim 2014
2
İLBAP komisyonlarınca hazırlanan Analiz Raporlarının (PTS-LYS-YGS) Değerlendirilmesi
Önceki yıllara ait PTS,YGS ve LYS sonuç analizlerinin Öğretmenler Kurulu ve
zümrelerce; İlçe, okul, sınıf ve öğrenci bazında irdelenmesi ve hedeflerin
belirlenmesi, karar altına alınması
3
Rehber Öğretmenler ve Sınıf Öğretmenlerince, 12.sınıf başta olmak üzere, tüm öğrenci, öğretmen ÖSYM tarafından yapılan YGS-LYS sisteminin tanıtılması ve başarı artışına yönelik
ve velilere, YGS-LYS Sisteminin tanıtılması
tedbirlerin alınması
4
Okula yeni başlayan 9.sınıf öğrencileri ile nakil gelen 10-11 ve 12.sınıf öğrenci ve velilerine, ayrıca
okula yeni atanan öğretmenlere yönelik “Tanıtım ve Bilgilendirme” çalışmalarının yapılması
Proje içeriğinin ve PTS uygulamalarının tüm yönleriyle tanıtılması
5
İlbap.mrb.k12.tr internet adresinde yer alan Performans Takip Sisteminde 9,10,11 ve
12.sınıflarda öğrenci güncellemelerinin yapılması
Okul, sınıf ve öğrenci bazında verilerin güncel tutulması
Kasım 2014
6
Okul İlbap Ekibince, Yıllık Okuma Saati planının hazırlanarak tüm sınıflara ve öğretmenlere
duyurulması
Öğrencilerimize okuma alışkanlığının kazandırılması ve geliştirilmesi
Sürekli
7
Okullarda, Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde, Yetiştirici Kursların açılması
Ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin de yetiştirilmesi
Kasım 2014
8
Halk Eğitim Müdürlükleri, RAM, Üniversite, Sosyal Hizmetler Kurumu ve Sivil Toplum Örgütleri
işbirliğinde Anne-Baba eğitimlerine yönelik programların yapılması
Anne-Babaların bilinçlendirilmesi
Sürekli
9
Derslerde ünite bitiminde, mini değerlendirme sınavlarının yapılması, Okul Aile Birliği imkanları ile
eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde deneme ve tarama sınavlarının yapılması
Öğrencilerin sınav alışkanlıkları ve bilincinin kazandırılması ve dikkatlerinin
arttırılması
Sürekli
10
Rehberlik Servislerince sınıflar bazında Proje kapsamında çalışmalar yapılması(Meslek Tanıtımları,
Kendini Tanıma Envanterleri, Kariyer Planlama Çalışmaları, Kişisel Ders Çalışma Programları, Hedef Öğrenci motivasyonunu arttırmak, sınav stresini azaltmak
Belirleme, Sınav Kaygısı, Test Çözme Teknikleri, Devamsızlık Anketi)
Sürekli
11
Okulda İLBAP komisyonunca hazırlanan Performans göstergeleri doğrultusunda ödül almaya layık
görülen idareci, öğretmen ve öğrencilerin tespit edilmesi
Performans artışlarının takibi
Mayıs 2015
12
İLBAP kapsamında okulda ödül töreni düzenlenmesi
Motivasyonu arttırmak
Haziran 2015
15/09/2014
Bülent ŞEN
Okul Müdürü
Ekim 2014
Ekim 2014
Ekim 2014
İLBAP OKUL BAŞARISINI DEĞERLENDİRME EKİBİ
Zekeriya AYKUT Bilal YAMAN
Burhan ULU
Alev BADEM
Fatma KURT
Güneş Laçin TURAN Funda Pervin BALLIKAYA
Md.Baş Yrd.
Md. Yrd. Türk Dili ve Edb.Zümre Bşk. Tarih Zümre Bşk. Matematik Zümre Bşk. Kimya Zümre Bşk.
Biyoloji Zümre Bşk.
Sebahattin YILDIZ
Selma ERÇİN
Fizik Zümre Bşk. Resim Zümre Bşk
Selda KIZIL
Veli ANILGAN
Ebru EREN
Ünsal KIVRAK
Halime İFŞAT
Enver KARAKUŞ
Gülay AYKAN MURAT
İngilizce Zümre Bşk. Coğrafya Zümre Bşk. Müzik Zümre Bşk. Beden Eğitimi Zümre Bşk. Din Kült. ve Ahl. Bilg. Zümre Bşk. Felsefe Grb Zümre Bşk. Almanca Zümre Bşk.
Bülent KURT
Rehber Öğrt.
Özgür ÇOBAN
Rehber Öğrt.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
48
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content