close

Enter

Log in using OpenID

Merhamet Yurdu Türkiye Sunum Dosyasını İndir PDF

embedDownload
OSMANLI ÇÖKMESEYDİ…
Bulgaristan
Makedonya
Yunanistan
Sırbistan
Karadağ
Bosna-Hersek
Hırvatistan
Kosava
Romanya
Moldova
Macaristan
Polonya
Slovakya
Arnavutluk
Gürcistan
Ermenistan
Azerbaycan
Rusya (Kısmi)
Irak
Suriye
Ürdün
İsrail
Lübnan
Kuveyt
Katar
Bahreyn
S. Arabistan
Yemen
OSMANLI ÇÖKÜNCE…
Türkiye Cumhuriyeti (29 Ekim 1923)
Diğer Ülkeler (2. Dünya Savaşı’ndan sonra)
CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA
Birçok farklı ülkeden, ırktan, kavimden insan,
Eski Osmanlı ülkelerinden göçenlerin vatandaş olması
MÜLTECİ HUKUKU
2. Dünya Savaşı sonrası
mülteci sorunu
Mülteci Hukuku
Sözleşmesi (1951)
İmzacı 26 ülke
Türkiye’nin «coğrafi
sınırlama» çekincesi
Türkiye’nin ilticacılara
mülteci statüsü vermesi
Göçmenlere sağlanan imkanlar ve halkımızın
yaklaşımı,
Müslüman Türk gelenekleri ve anlayışı
Eldeki imkanlarla en iyisi
OSMANLI’DA SIĞINMACILAR
Osmanlı Devleti sığınmacılara karşı misafirperver ve
şefkatli bir tutum sergilemiştir.
Birinci Balkan
Savaşı
sırasında
Balkanlar’dan
İstanbul’a
sığınan
muhacirler
(1912)
OSMANLI ZAMANINDA
ANADOLU’YA GELEN SIĞINMACILAR
İlk dış göç: Rusların Kırım’a saldırısı (1771)
Osmanlı-Rus-Avusturya savaşlarında Kırım,
Kazan, Kafkasya ve Özi bölgelerinden yaklaşık
400.00 kişi,
Osmanlı-Rus savaşı’nda (1806-1812) 200.000
kişi İstanbul,Rumeli ve Anadolu’ya
Mora’nın Bağımsızlı ile (1820) Anadolu’ya
Kırım Savaşı’nda (1854-1856 ) 600.000 kişi
Samsun Limanı üzerinden Anadolu’ya
OSMANLI ZAMANINDA
ANADOLU’YA GELEN SIĞINMACILAR
Rusya’da Komünist Devrim (1917) sonrasında
Gürcüler ve Ermeniler Muş ve Kars’a
Balkan Savaşı ve 1. Dünya
Savaşı’nda 125.000 göçmen
Anadolu’ya
1. Dünya Savaşı’nda Suriye,
Hicaz ve Mezopotamya
bölgelerindeki 5 bin
civarındaki aile, İç ve Batı
Anadolu’ya
OSMANLI’NIN MİSAFİRPERVERLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır
Osmanlı’nın özellikle
1849-1849 Avrupa
İhtilallerinden sonra kendi
topraklarına sığınan
mültecilere gösterdiği
misafirperverlik ve hoşgörü
OSMANLI’DA MÜLTECİ BİR KRAL
“Demirbaş” lakaplı İsveç
Kralı XII. Şarl 1709 yılında
Osmanlı Devleti’ne sığınmış
başta 2 hafta kalmayı
planlarken gördüğü ilgi
dolayısıyla 5 sene boyunca
Osmanlı topraklarında
yaşamıştır.
İSVEÇ KRALININ HAYRANLIĞI
“Bu kadar alicenap, bu
kadar asil, bu kadar
nazik bir milletin
arasında hür bir esir
olarak yaşamak ne tatlı”.
44 top taşıyan ve 39 metre
uzunluğundaki Yaramaz İsveç’i yok
olmaktan kurtaran tekne oldu.
“Yıldırım” Prusyalılar ile yapılan bir
deniz savaşında battı.
Jarramas
İSVEÇÇE’DEKİ TÜRKÇE KELİMELER
Demirbaş Şarl’ın Osmanlı ülkesinde kalması ve
Doğru kültürü ile tanışması İsveç üzerinde
günümüze kadar devam eden derin izler bıraktı.
Sofa,
Yaramaz,
Köşk,
Divan
Yıldırım,
Yaramaz,
Köşk,
Divan
(“Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa’daki Yankıları”, s.13)
Sultan Abdülmecid
mültecilerin iadesini
isteyen Rusya ve
Avusturya’ya yönelik
şunları söylemiştir:
“Tacımı veririm,
tahtımı veririm ama
devletime sığınanları
asla vermem”
(“Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa’daki Yankıları”, s.15)
Kendi milletinden ve
dininden olmayanları
bile koruyan bir
imparatorluk
Türklerin dünyaya nam
salmış merhametleri ve
misafirperverliklerini
devam ettiren Türkiye
Cumhuriyeti
Türkiye’nin Aldığı Göçler
(1923 - 2014 )
CUMHURİYET SONRASI GÖÇLER
Cumhuriyet
döneminin en büyük
göç hareketi
Türklerin ve
Yunanlıların yer
değişimi
Yunanistan’dan Türkiye’ye
geçmek için limanda gemi
bekleyen göçmenler
Yunanistan’dan gelen
400 bin Türk
CUMHURİYET SONRASI GÖÇLER
Türk Bulgar
ikamet Sözleşmesi
(1925): 219 bin
kişi
2. Dünya Savaşı
nedeniyle gelen
Kırım Tatarları
2. Dünya Savaşı’ ve öncesinde Türklerin yardımıyla ülkemize gelen
80 bin Musevi. Avrupa’dan gelen toplam 100 bin Musevi Türkiye
üzerinden Filistin’e göçüyor.
BALKANLARDAN GELENLER
Göçmenlerin iskanı için
yapılan evlerin 22.761’i
köy tipi, 12.219’u şehir
tipi, 1.312’si hazır tiptir
Yunanistan’dan 24 bin
kişi (1952 -1969)
Bulgaris’tandan gelenler
(1950-52): 154.393 kişi
Bugün Türkiye’de
Türkiye’de 5 milyon
Arnavut kökenli yaşıyor
Sadece 1. Dünya savaşından sonra yaklaşık
10.000 Azeri Türkiye’ye sığınmıştır.
Haziran 1995 itibariyle 1989 kitlesel
göçünden Türkiye’de resmi olarak iskan
etmiş Bulgar Türkleri’nin sayısı 244,633’dir.
Göçmen ailelerden parasal katkı alarak veya
borçlandırılarak inşa edilen 21.438 konuta
yerleştirilmiştir.
1994-1996 yılları arasında Ruslar ve
Çeçenler arasında yaşanan savaştan, büyük
zarar gören 3 bin Çeçen 5 ekim 2000
tarihinden itibaren Türkiye’ye sığınmışlardır.
Yugoslavya’dan 150
bin göçmen
(1954-1960)
Bosna – Hersek’ten
gelen 25 bin Boşnak
(1992 -1995)
Yugoslavya’daki Komünist
devrim ve lideri Tito ülkedeki
Müslümaların göçüne neden
olmuştur
EN BÜYÜK GÖÇLER
Körfez Savaşı’nda Irak Ordusu’ndan kaçanlar
(1988-1990)
Irak’ın Kuveyt’i işgalinden
sonra 2. göç dalgası ve
kurulan barınma
merkezleri (1991)
76 doktor 300 bin Dolar
harcama
26 bin Afgan göçmen
Çeçen Savaşı’nda 1000
göçmen (2009)
Esed rejiminden kaçan
Suriyeliler 1,5 milyon
kişi
Açık kapı politikası
6 Adet konteynerkent
Suriyeli mültecilere
harcanana para: 5,5
milyar dolar (2014)
MÜLTECİLERE GÖSTERİLEN ÖZEN
Dünyanın birçok ülkesine göre oldukça ileri
seviyede göçmen ağırlama
Tedavi giderleri il valiliklerince karşılanan
Suriyeli göçmenler
Mülteciler için düzenlenen yardım
kampanyaları (Bir Ekmek Bir Battaniye
Kampanyası)
Resmi Gazetede yayınlanan “Ülkemizde
Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yardım
Kampanyası Genelgesi”
YANKI UYANDIRAN
MİSAFİRPERVERLİK
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
Özel Temsilcisi Angelina Jolie:
'Türk hükümeti büyük cömertlik
göstererek bu olağanüstü kampı
kurmuş. Gerçekten çok etkileyici.
Guterres'in söylediği gibi hepimiz
ülkelerinden kaçmak zorunda kalan
ailelerin barındırılması için bu
şartlarda kamplar olmasını umut
ediyoruz. Hiçbir yerde bunun gibi bir
kamp görmedim''
KAMPLARDAKİ ÖRNEK KOŞULLAR
• Parmak izi kontrolü,
• Güvenlik için x-ray
cihazları,
• İnternet bağlantısı,
• Gece ışıklandırması,
• Koruma görevlileri,
• Ambülanslar,
• Kuponla kullanılan
çamaşır ve kurutma
makineleri
• Hijyen tedbirleri
• Nakit yardımları
• Kömür yardımları
• Okullar
• İçme suyu ve yiyecek
desteği
• Bir ilk: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün
kampların dışında verdiği yardım hizmeti
• Afyon, Kayseri ve Konya gibi illerde ise,
ülkemize gelen Suriyelilere ücretsiz Türkçe
dersleri
Afyon Valisi Hakan Yusuf Güner:
“Şehrimize gelen mülteci kardeşlerimizin
şehrimize uyum sağlamaları ve buranın lisanını
bilmeleri hayatlarını daha rahat sürdürmeleri
için çok önemlidir. Misafirperverlik, zayıf
insanlara sahip çıkmak ve ev sahipliği yapmak
Afyonkarahisar’ın şanında ve geçmişinde var...”
SINIRLARI AŞAN MERHAMET
Güneydoğu Asya Depremi
(2004)
Pakistan depremi (2005)
Lübnan’da insani kriz 2006)
Gazze Krizi (2008)
Haiti ve Şili depremleri (2010)
Pakistan’daki sel felaketi
(2010)
Japonya depremi (2011)
PAKİSTAN’A UZANAN TÜRK ELİ
Nakdi yardımlar ve
harcamalar 75 milyon
Dolar
Bağış kampanyalarında
toplanan 96 milyon
dolar
160 ton çadır, battaniye
ve soba nakli. Maliyeti:
820 bin dolar
PAKİSTAN’A UZANAN TÜRK ELİ
Deprem bölgesinde görevlendirilen 226
personel
50 yatak kapasiteli sahra hastanesi, 2 mobil
fırın, 2 sondaj nakinesi
26 bin 500 kişiye aşı, 4161 kişiye cerrahi
müdahale
61.750 ton ağırlığında gıda, ilaç ve tıbbi
malzeme yardımı
40 adet askeri nakliye uçağı, 12 gemi ile destek
TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK
Müslümanlara veya Türklere değil, farklı dinlerden,
ve milletlerden zayıf düşmüş insanlara yardım
Esad’dan kaçan Müslüman Suriyelilere ve IŞİD’ten
kaçan in Yezidilere de öyle yardım
Bu yardımlardan hiçbir karşılık beklememe
'Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası)
için yediriyoruz;
sizden ne bir karşılık istiyoruz,
ne bir teşekkür.'
(İnsan Suresi, 9)
ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM ESASTIR
Allah rızası için yardımı
alan Türk – İsam
Birliği’nin lideri olacaktır
Frenkler, Paris ve Londra
sokaklarından bir fesli
görseler yaşasın Türkler
diyerek gelip öperler ve
iltifat ederlerdi.”
Ahmet Cevdet Paşa
(“Osmanlı Misafirperverliği ve
Avrupa’daki Yankıları”, s.133)
Konferansımıza
katıldığınız için
teşekkür
ederiz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
4 561 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content