close

Enter

Log in using OpenID

SBE İLAN METNİ Yüksek Lisans Doktora Güz 2014

embedDownload
T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemize bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aşağıdaki
tabloda belirtilen programlara öğrenci alımı yapılacaktır.
PROGRAMIN ADI
KONTENJAN ALES PUAN TÜRÜ YATAY GEÇİŞ
İşletme Doktora
9
EA
İşletme Tezli Yüksek Lisans
8
EA
*İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
50
Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans
4
EA
**Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans
15
SÖZ
*Program açılması için belirlenen öğrenci sayısına ulaşılmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programın
açılmamasına karar verebilir
**Yükseköğretim Kurulu Tarafından Anabilim Dalının Açılmasına izin verildiği takdirde.
BAŞVURU KOŞULLARI
A- Doktora Programına Başvurabilmek İçin;
1.
2.
3.
4.
Fakültelerin İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finans/Lojistik; Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin İşletme
Eğitimi, Muhasebe Eğitimi veya Turizm İşletmeciliği; Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği veya
İşletme Mühendisliği; Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri veya
İşletme Bilgi Sistemleri bölümlerinin birinden Lisans, işletme alanında (Finansman, muhasebe, muhasebefinansman, pazarlama, üretim, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, yönetim organizasyon gibi
alanlardan birinde yüksek lisans yapmak bu kapsamda değerlendirilecektir) yüksek lisans mezunu olmak.
Son üç yılda yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girmiş ve bu sınavdan
eşit ağırlık puan türünden en az 55 almış olmak.
KPDS,ÜDS,YDS gibi geçerli olan sınavlardan en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer
sınavlardan bu puanların muadili bir puan almış olmak.
Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 75.00 veya dörtlük
sistemde en az 2,50 ve eşdeğer olması gerekmektedir.
B- Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin;
1.
2.
3.
a)
İşletme Programı; Fakültelerin İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finans/Lojistik; Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültelerinin İşletme Eğitimi, Muhasebe Eğitimi veya Turizm İşletmeciliği; Mühendislik Fakültelerinin
Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği; Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının İşletme,
Yönetim Bilişim Sistemleri veya İşletme Bilgi Sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) Yönetim ve Bilişim Sistemleri Programı; Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilişim
Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
c) Türk Dili ve Edebiyatı Programı; Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
Türkçe Öğretmenliği ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Son üç yılda yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girmiş ve bu sınavdan
İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri için eşit ağırlık, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı için ise, Sözel puan
türünden en az 55 puan almış olmak.
Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50.00 veya dörtlük sistemde
en az 2.00 ve eşdeğer olması gerekmektedir.
C- Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin;
1. Lisans mezunu olmak,
2. Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50.00 veya dörtlük
sistemde en az 2.00 ve eşdeğer olması gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME
1.
Doktora Programına Başvuranlardan; Adayların değerlendirilmesi yapılırken, ALES standart puanının
%50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, KPDS,ÜDS,YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının
%15’i ve mülakat/bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Doktora giriş sınavı başarı puanı 65 veya
daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan
edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla yüksek lisans mezuniyet, ALES ve
yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat Sınavına girmeyen aday başarısız
sayılacaktır.
2.
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlardan; Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES standart
puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’i, KPDS,ÜDS,YDS ya da eşdeğer taban puanının
%10’u (yabancı dil sınavına girmeyen veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların
yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), mülakat/bilim sınavı sonucunun %20’i esas alınacaktır. Yüksek lisans
giriş sınavı başarı puanı 55 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dâhilinde asıl
liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES,
lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat sınavına girmeyen
aday başarısız sayılacaktır.
3.
Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuranlardan; Lisans diploma notları esas alınarak sıralama yapılır.
Lisans diploma notu 50 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sıralanarak, kontenjan dahilinde asıl
liste ile birlikte yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanının eşit olması halinde mezuniyet yılı yeni olan
adaya öncelik tanınır.
AÇIKLAMALAR
 Müracaatlar Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen yapılacaktır.
 Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş olan Not Çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurumu tarafından
09.10.2008 tarihinde yayınlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Müracaat Tarihi
Müracaat Yeri
Yazılı ve Mülakat Sınav Tezli Yüksek
Lisans
Yazılı ve Mülakat Sınav Tarihi Doktora
Kazananların İlanı
Kesin Kayıt Tarihi
Yedek Kayıt Tarihi
Ders Kayıt ve Danışman Onay Tarihi
Güz Yarıyıl Başlangıcı
11-22 AĞUSTOS 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü Fakülteler Binası D Blok 1. Kısım Kat: 2
Tel: (0328) 827 10 00’dan 3101-3011 (Bilal EHLİZ-Sadiye ARICAN)
26 AĞUSTOS 2014 SAAT : 10:00
27 AĞUSTOS 2014
29 AĞUSTOS 2014
01-05 EYLÜL 2014
08-10 EYLÜL 2014
08-12 EYLÜL 2014
15 EYLÜL 2014
SAAT : 10:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content