close

Enter

Log in using OpenID

12.06.2014 Tarih ve 2014-20 Sayılı Karar

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 12.06.2014
:
17:00
: 2014/20
1.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen tez başlığı değişikliği konulu tutanakların
görüşülmesi,
2.
Tez savunmasına girip düzeltme kararı verilen öğrenciler ile ilgili tez jürisi sınav
tutanaklarının görüşülmesi,
3.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
4.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı Sonuç
Formu” konulu yazıların görüşülmesi,
5.
2012 – 2013 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı not bildirim formlarının görüşülmesi,
6.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Jürisi Atama Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
7.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
8.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Değişikliği Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
9.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.06.2014 tarih, 21558 sayı ve “Tez İzleme
Komitesi” konulu yazısının görüşülmesi,
10.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.06.2014 tarih, 21551 sayı ve “Jüri Üyesi
Görevlendirilmesi” konulu yazısının görüşülmesi,
11.
Personel Daire Başkanlığı’nın 05.06.2014 tarih, 21007 sayı ve “ÖYP Toplantısı” konulu
yazısının görüşülmesi,
12.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
13.
2013-2014 öğretim yılı yaz döneminde Enstitümüz Anabilim Dalı Başkanlıkları
tarafından yürütülecek ‘Uzmanlık Alan Dersi’ ve ‘Danışmanlık’ ders
görevlendirmelerindeki değişikliklerin görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin tez
başlığının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince aşağıda belirtilen şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110612107Hüsna
DOĞAN
Anabilim Dalı
İşletme
Yönetim ve
Organizasyon
(Y.L.)
Danışmanı
Yrd. Doç. Dr.
Nuray
HELVACIOĞLU
Eski Tez Başlığı
İnsan Kaynakları
Yönetiminde
Performans
Değerleme
Sonuçlarının Örgütsel
Adalet Algısı Üzerine
Etkisi ve Bir Uygulama
110611112Hüseyin
PAMUKÇU
İşletme
MuhasebeFinansman
(Y.L.)
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa
SANDIKÇI
120613110Murat
DİNLER
İşletme
Yrd. Doç. Dr.
Üretim
Fikret YAMAN
Yönetimi ve
Pazarlama
(Y.L.)
Tarih (Y.L.)
Prof. Dr. Sadık
SARISAMAN
Turizm Sektörüne
Yönelik Teşvik
Programları ve
İşletme
Performanslarına
Etkileri
Termal Turizmde
Halkla İlişkilerin
Tüketici
Algılamalarına Etkisi
110635112Onur KÖSE
Milli Mücadele
Döneminde
Uluslararası Politikalar
ve Oyun Teorisi
Yeni Tez Başlığı
Örgütsel Adalet
Algısı İle İş
Performansı
Arasındaki İlişki:
Afyonkarahisar’da
Beş Yıldızlı Termal
Otel İşletmelerinde
Bir Araştırma
Turizm Sektöründe
Teşvik Veren
Kurumların AHP ve
ANP Yöntemi ile
Belirlenmesi:
Kastamonu Örneği
Termal Turizmde
Halkla İlişkiler ve
Tüketici
Algılamaları
Oyun Teorisi
Çerçevesinde Milli
Mücadele Dönemi
Uluslararası
Politikalarının
Değerlendirilmesi
Karar 2.
Aşağıda adı soyadı, Anabilim Dalı ve savunma tarihi belirtilen Yüksek Lisans
öğrencisinin tez savunmasına girip düzeltme kararı verildiği sınav tutanaklarından anlaşılmış
olup, ‘’Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 6. fıkrası”
gereğince Yüksek Lisans öğrencisine üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar tez savunma
hakkının tanınmasının uygunluğuna,
Adı Soyadı
110612107-Hüsna DOĞAN
120613110-Murat DİNLER
110635117-Ali ATEŞÇELİK
110635112-Onur KÖSE
110625110-Hasan KIZILKAYA
Anabilim Dalı
İşletme
Yönetim
ve
Organizasyon (Y.L.)
İşletme
Üretim
Yönetimi
ve
Pazarlama (Y.L.)
Tarih (Y.L.)
Tarih (Y.L.)
Eğitim Bilimleri (Y.L.)
Savunma Tarihi
11.06.2014
Verilen Ek Süre
3 ay
10.06.2014
3 ay
11.06.2014
12.06.2014
09.06.2014
3 ay
3 ay
3 ay
Karar 3(a).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik
Başarısına ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi” başlıklı tezinin savunma tutanakları
incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye
“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince
Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120625109-Esra GÜLEÇ
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri (Y.L.)
Savunma Tarihi
09.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 3(b). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Turizm Sektöründe Teşvik Veren Kurumların AHP ve ANP Yöntemi ile Belirlenmesi:
Kastamonu Örneği” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi
tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması
verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110611112-Hüseyin
PAMUKÇU
Anabilim Dalı
İşletme
Muhasebe-Finansman (Y.L.)
Savunma Tarihi
12.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 4.
Aşağıda öğrenci numarası, adı soyadı, Anabilim Dalı belirtilen Doktora
öğrencilerinin Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanaklarının incelenmesi sonucunda; adı geçen
öğrencilerin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 5. fıkrası”
gereğince Doktora Yeterlik sınavından başarılı sayılmalarına,
Öğrenci No
120674108
120657101
130627108
Adı Soyadı
Emine YÖRÜK
Öner BUÇUKCU
Eray EĞMİR
Anabilim Dalı
İşletme (Doktora)
Sosyoloji (Doktora)
Eğitim Bilimleri (Eğitim
Programları ve Öğretim
Ortak
Doktora
Programı)
Sınav Tarihi
06.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
Sonuç
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Karar 5(a).
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2012-2013 öğretim yılı güz ve
bahar yarıyılı final sınavı düzeltme notunun aşağıdaki şekilde kabulünün uygunluğuna,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
110648101 Mehmet
DER
110648101 Mehmet
DER
110648101 Mehmet
DER
110648101 Mehmet
DER
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Not Değişikliği
Uzmanlık Alan Doç. Dr. Mehmet DZ(Devamsız) olan final sınavı
Dersi
Hilmi UÇAN
harf notunun YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Danışmanlık Doç. Dr. Mehmet DZ(Devamsız) olan final sınavı
Hilmi UÇAN
harf notunun YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Uzmanlık Alan Doç. Dr. Mehmet DZ(Devamsız) olan final sınavı
Dersi
Hilmi UÇAN
harf notunun YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Danışmanlık Doç. Dr. Mehmet DZ(Devamsız) olan final sınavı
Hilmi UÇAN
harf notunun YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Karar 5(b). Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2012-2013 öğretim yılı bahar
yarıyılı final sınavı düzeltme notunun aşağıdaki şekilde kabulünün uygunluğuna,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
100623001 Burçin
Gülçin
GÜNER
100623001 Burçin
Gülçin
GÜNER
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Not Değişikliği
Uzmanlık Alan Doç.
Dr.
Hacı DZ(Devamsız) olan final sınavı
Dersi
Abdullah ŞENGÜL
harf notunun YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Danışmanlık Doç.
Dr.
Hacı DZ(Devamsız) olan final sınavı
Abdullah ŞENGÜL
harf notunun YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Karar 6(a).
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Şenol GÜNDOĞDU’nun
“Namık Kemal ve Mehmet Akif’in ‘Batı’ Anlayışları’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120652111-Şenol GÜNDOĞDU
Doç. Dr. Mustafa FİŞNE( Üye)
Doç. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zelkif POLAT (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 14:00
Yer: Kütüphane Dokümantasyon Daire
Başkanlığı Seminer Salonu
Karar 6(b). Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Burçin BİLİM’in
“Türkiye’de Kadının Siyasal Katılım Mücadelesi: Afyonkarahisar Örneği’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110652108-Burçin BİLİM
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zelkif POLAT (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR (Üye)
Doç. Dr. Mustafa FİŞNE(Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan AKKOÇ (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 10:00
Yer: Kütüphane Dokümantasyon Daire
Başkanlığı Seminer Salonu
Karar 6(c).
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Erhan ERKUŞ’un
“1839-1908 Yılları Arasındaki Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmalarında Alan Terminolojisi’’
konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin
yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
110648110-Erhan ERKUŞ
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (Danışman Üye) (Başkent Üni. Eğitim Fak.)
Doç. Dr. Celal DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Üye)
Doç. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. İmdat DEMİR (Yedek Üye)
Tarih: 25.06.2014
Saat: 10:00
Yer: SBE
Karar 6(d). Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet DER’in
“Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kitabı Seçme Eğilimleri (Isparta Örneği)’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
1106481101-Mehmet DER
Doç. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN (Danışman Üye)
Doç. Dr. Celal DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. İmdat DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAMAN (Yedek Üye)
Tarih: 25.06.2014
Saat: 13:00
Yer: SBE
Karar 6(e).
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Burçin Gülçin
GÜNER’in “Yeni Kalem Dergisi’nin Edebî Yönden İncelenmesi’’ konulu tezinin savunma
tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin
2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
100623001-Burçin Gülçin GÜNER
Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY (Üye)
Doç. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Feridun GÜVEN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 09:00
Yer: TDE Seminer Salonu
Karar 7.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin tez
konularının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. maddesi” gereğince
aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
130652101Minel AĞCA
130652105Aynur LİMON
Anabilim Dalı
Kamu
Yönetimi
(Y.L.)
Kamu
Yönetimi
(Y.L.)
Danışmanı
Yrd.
Doç.
Kerim ÇINAR
Yrd.
Doç.
Kerim ÇINAR
Tez Konusu
Dr. Cumhuriyetçilik
Düşüncesi
Çerçevesinde
Hannah
Arendt:
Özgürlükçü Cumhuriyetçilik
Dr. Siyasi Bir Lider Olarak Aliya
İzzetbegoviç
Karar 8.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin tez
konusu değişikliklerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 1.
fıkrası” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120641107Sema ÖZEN
Anabilim
Dalı
Coğrafya
(Y.L.)
100625007
Kübra
BAŞPINAR
Eğitim
Bilimleri
(Y.L.)
Danışmanı
Eski Tez Konusu
Doç.
Dr. Dombayova’da (DinarFatma KAFALI Afyonkarahisar)
YILMAZ
Klimatik
Koşulların
Karstlaşma
Üzerine
Etkileri
Doç.
Dr. Sınıf
Öğretmeni
Murat PEKER Adaylarının
Matematiksel İnançları
ve Matematik Öğretme
Kaygıları Üzerine Bir
Araştırma
Yeni Tez Konusu
Sarayköy ve Çivril
Ovaları’nda (Denizli)
Klimatik
Süreçlerin
Tarımsal
Ürün
Çeşitliliğine Etkisi
Matematik Öğretmeni
Adaylarının
Matematiksel
İnançları
ve
Matematik Öğretme
Kaygıları Üzerine Bir
Araştırma
Karar 9.
İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Soner ARSLAN’ın, Tez İzleme
Komitesi’nde yer alan Doç. Dr. Osman KONUK’un Üniversitemizden ayrılmış ve iletişiminin
zorlaşmış olması nedeniyle, Komite Üyeliğinden çıkarılmasına; yerine Doç. Dr. Erkan AKAR’ın
atanarak Tez İzleme Komitesi’nin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 49.
maddesinin 3. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden yeniden oluşturulmasına,
090674001-Soner ARSLAN (Tez İzleme Komitesi) Önceki
Doç. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Danışman Üye)
Doç. Dr. Osman KONUK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI (Üye)
090674001-Soner ARSLAN (Tez İzleme Komitesi) Yeni
Doç. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Danışman Üye)
Doç. Dr. Erkan AKAR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI (Üye)
Karar 10.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.06.2014 tarih, 21551 sayı ve “Jüri Üyesi
Görevlendirilmesi” konulu yazısı incelendi; 05.06.2014 tarih ve 2014/19 sayılı Enstitü Yönetim
Kurulu Kararı ile belirlenen jüri üyelerinden Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR’in resmi görevli olarak
şehir dışında olması nedeniyle “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki şekilde jüri üyelerinin yeniden oluşturulmasına,
120674107-Tuğrul BAYAT
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR (Danışman Üye)
Prof. Dr. Abdullah EROĞLU (Üye) (Süleyman Demirel Üni.)
Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI (Üye)
Doç. Dr. Erkan AKAR (Üye)
Doç. Dr. Ahmet GAYRETLİ (Üye)
Doç. Dr. Veysel AĞCA(Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nevfel ELGÜN (Yedek Üye) (Necmettin Erbakan Üni.)
Tarih: 19.06.2014
Saat: 10:00
Yer: İİBF
Karar 11.
Personel Daire Başkanlığı’nın 05.06.21014 tarih, 21007 sayılı yazısına istinaden
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Selçuk AKÇAY’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Koordinatörü olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda 26.06.2014 tarihinde yapılacak ÖYP
toplantısına 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi gereğince yolluk ve yevmiyesi Enstitümüz
bütçesinden ödenmek üzere görevlendirilmesinin kabulüne,
Karar 12(a). İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakkı YAZICI’nın görevli olduğu
16 Haziran 2014 tarihinde yapamayacağı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
16.06.2014
Telafi Tarihi
17.06.2014
Karar 12(b). İşletme Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇAKIR’ın görevli olduğu
23 Haziran 2014 tarihinde yapamayacağı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Tez Çalışması
Yapılamayan Tarih
18.06.2014
Telafi Tarihi
23.06.2014
Karar 13.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 2. fıkrası
gereğince 2013-2014 öğretim yılı yaz döneminde Anabilim Dalları tarafından yürütülecek
“Uzmanlık Alan Dersi” ve “Danışmanlık” ders görevlendirmelerindeki değişikliklerin aşağıdaki
şekilde kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
390 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content