close

Enter

Log in using OpenID

22.05.2014 Tarih ve 2014-17 Sayılı Karar

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 22.05.2014
:
11:30
: 2014/17
1.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen tez başlığı değişikliği konulu tutanakların
görüşülmesi,
2.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
3.
Tez savunmasına girip düzeltme kararı verilen öğrenciler ile ilgili tez jürisi sınav
tutanaklarının görüşülmesi,
4.
2013 - 2014 öğretim yılı bahar yarıyılı not bildirim formlarının görüşülmesi,
5.
Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.05.2014 tarih, 17391 sayı ve “Doktora Yeterlik
Sınavı Jüri Tutanağı Sonuç Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
6.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Suha ŞARK’ın
02.05.2014 tarih ve 11147 sayılı dilekçesinin görüşülmesi,
7.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Değişikliği” formu konulu yazıların
görüşülmesi,
8.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Doktora Yeterlik Komite Kararı” konulu yazıların
görüşülmesi,
9.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Atama Teklifi”
konulu yazıların görüşülmesi,
10.
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Jürisi Atama Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
11.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.05.2014 tarih, 18032 sayı ve “Tezsiz Yüksek
Lisans Dönem Projesi Sonuç ve Yeterlik Sınav Jüri Atama Formu” konulu yazısının
görüşülmesi,
12.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.05.2014 tarih,
“Araştırma/Geliştirme Projeleri” konulu yazısının görüşülmesi,
18024
sayı
ve
13.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin tez
başlığının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince aşağıda belirtilen şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110611109Betül
AYDOĞUŞ
Anabilim Dalı
İşletme
MuhasebeFinansman
(Y.L.)
Danışmanı
Yrd. Doç. Dr.
Necmiye Serap
VURUR
Eski Tez Başlığı
Çalışma
Sermayesinin Firma
Karlılığına Etkisi:
2000-2012 İMKB
Uygulaması
Yeni Tez Başlığı
Çalışma Sermayesi
Yönetiminin Firma
Karlılığı Üzerine
Etkisi: 2003-2012
İMKB Uygulaması
Karar 2(a). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: 2003-2012 İMKB Uygulaması”
başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının
onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin
uygunluğuna,
Adı Soyadı
110611109-Betül AYDOĞUŞ
Anabilim Dalı
İşletme
Muhasebe-Finansman (Y.L.)
Savunma Tarihi
16.05.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(b). Aşağıda adı soyadı ve Anasanat Dalı belirtilen Sanatta Yeterlik öğrencisinin
“Anadolu Geleneksel Nefesli Çalgıları ve Bu Çalgılar Üzerine Özgün Bağdalar” başlıklı tezinin
savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun
durumda olan öğrenciye “Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 59. maddesinin
1. fıkrası” gereğince Sanatta Yeterlik diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
090656002-Ahmet Serdar KASTELLİ
Anabilim Dalı
Müzik (Sanatta Yeterlik)
Savunma Tarihi
07.05.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 3.
Aşağıda adı soyadı, Anabilim Dalı ve savunma tarihi belirtilen Yüksek Lisans
öğrencisinin tez savunmasına girip düzeltme kararı verildiği sınav tutanaklarından anlaşılmış
olup, ‘’Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 6. fıkrası”
gereğince Yüksek Lisans öğrencisine üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar tez savunma
hakkının tanınmasının uygunluğuna,
Adı Soyadı
110635111-Derya BÜYÜKBAŞ
Anabilim Dalı
Tarih (Y.L.)
Savunma Tarihi
20.05.2014
Verilen Ek Süre
3 ay
Karar 4.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2013-2014 öğretim yılı
bahar yarıyılı vize sınavı düzeltme notunun aşağıdaki şekilde kabulünün uygunluğuna,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
120661117 Özcan KILIÇ
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Not Değişikliği
Yöneticiler
İçin Finans
Prof. Dr. Mehmet
Kemalettin
ÇONKAR
GR(Girmedi) olan vize sınavı
notunun, 20(Yirmi) olarak
düzeltilmesine
Karar 5.
Aşağıda öğrenci numarası, adı soyadı, Anabilim Dalı belirtilen Doktora
öğrencisinin Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanaklarının incelenmesi sonucunda; adı geçen
öğrencinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 5. fıkrası”
gereğince Doktora Yeterlik sınavından başarılı sayılmasına,
Öğrenci No
120646102
Adı Soyadı
Mustafa KOÇAK
Anabilim Dalı
Coğrafya (Doktora)
Sınav Tarihi
09.05.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 6.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Suha
ŞARK’ın 02.05.2014 tarih ve 11147 sayılı dilekçesi incelendi; adı geçen öğrencinin
Üniversitemiz Senatosu’nun almış olduğu “Haklı ve Geçerli Nedenler” konusundaki kararının
8. maddesine göre 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren askerlik süresi
boyunca kaydının dondurulmasına,
Karar 7.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesi” gereğince vermiş olduğu
Tez Konusu Değişikliği Formu’nda tez konusu değişikliği olmadığı kanaatiyle reddine,
Adı Soyadı
Anabilim
Danışmanı Eski Tez Konusu Yeni Tez Konusu
Sonuç
Dalı
020623005- Türk Dili Yrd. Doç. Mustafa
Mustafa Kutlu’nun
Fevzi
ve
Dr. İmdat Kutlu’nun “Uzun “Uzun Hikâye” Adlı
KIZILGÖL
Edebiyatı
DEMİR
Hikaye” Adlı
Eserinin Söz Dizimi
Reddine
(Y.L.)
Hikâyesindeki
İncelemesi
Sıfat
Unsurlarının
İncelenmesi ve
Tasnifi
Karar 8(a).
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.05.2014 tarih ve 17724 sayılı yazısı
incelendi; Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Doktora programının Doktora Yeterlik Komite
Üyelerinin “Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
48. maddesi ” gereğince aşağıdaki öğretim üyeleri ile yeniden oluşturulmasının uygunluğuna,
Önceki Doktora Yeterlik Komite Üyeleri
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Doç. Dr. Ali ELEREN
Doç. Dr. Veysel AĞCA
Görev Yeri
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yeni Doktora Yeterlik Komite Üyeleri
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Doç. Dr. Veysel AĞCA
Görev Yeri
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Karar 8(b). Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih ve 19027 sayılı
yazısı incelendi; Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Ortak
Doktora programının Doktora Yeterlik Komite Üyelerinin “Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesi ” gereğince aşağıdaki
öğretim üyeleri ile oluşturulmasının uygunluğuna,
Doktora Yeterlik Komite Üyeleri
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Doç. Dr. Gürbüz OCAK
Doç. Dr. Aytunga OĞUZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK
Görev Yeri
A.K.Ü. Eğitim Fakültesi
A.K.Ü. Eğitim Fakültesi
D.Ü. Eğitim Fakültesi
D.Ü. Eğitim Fakültesi
A.K.Ü. Eğitim Fakültesi
Karar 9(a).
İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Adem BÖYÜKASLAN’ın yeterlik sınav
tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin
4. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120674105-Adem BÖYÜKASLAN
Prof. Dr. Hasan Rıza AŞIKOĞLU (Danışman Üye)
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR (Üye)
Prof. Dr. Semih BÜKER (Üye) (Eskişehir Anadolu Üni.)
Doç. Dr. Yusuf TOPAL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Üye)
Doç. Dr. Cantürk KAYAHAN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL (Yedek Üye) (Dumlupınar Üni.)
Tarih: 18.06.2014
Saat: 13:00
Yer: AKÜ
Karar 9(b). İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emine YÖRÜK’ün yeterlik sınav tarihi ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından yeterlik
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120674108-Emine YÖRÜK
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Üye)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI (Danışman Üye)
Doç. Dr. Veysel AĞCA (Üye)
Doç. Dr. Kerim ÖZCAN (Üye) (Yıldırım Beyazıt Üni.)
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU (Yedek Üye)
Doç. Dr. A. Şahin GÖRMÜŞ (Yedek Üye) (Uşak Üni.)
Tarih: 06.06.2014
Saat: 09:00
Yer: SBE
Karar 10(a). Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Gülçin KARAKUŞ’un
“Bilimsel Roman Okumanın Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarına Etkisi’’ konulu tezinin savunma
tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin
2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120625105-Gülçin KARAKUŞ
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Danışman Üye)
Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Üye)
Doç. Dr. Nil DUBAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN (Yedek Üye)
Tarih: 26.05.2014
Saat: 10:30
Yer: Eğitim Fakültesi
Karar 10(b). Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Merve MAVİOĞLU’nun
“Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Karar
Verme Stratejilerine Etkisi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki
öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120625106-Merve MAVİOĞLU
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERKOL (Üye)
Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ömer AVCI (Yedek Üye)
Tarih: 27.05.2014
Saat: 10:30
Yer: Eğitim Fakültesi
Karar 10(c). İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Alper KOCASOY’un “Türkiye’de
Sağlık Hizmetlerine Yapılan Harcamalar ve Finansmanı’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
060655003-Alper KOCASOY
Doç. Dr. Harun ÖZTÜRKLER (Danışman Üye) (Kırıkkale Üni. İİBF)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Tülay TELLİOĞLU (Yedek Üye)
Tarih: 23.05.2014
Saat: 10:00
Yer: SBE
Karar 10(d). Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Neslihan
KARACAN’ın “Sinop İli Yer Adları’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin
“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince
aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110623110-Neslihan KARACAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAMAN (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. İmdat DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU (Yedek Üye)
Tarih: 17.06.2014
Saat: 13:00
Yer: FEF-216 TDE Seminer Salonu
Karar 10(e). Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Kazım AÇIKGÖZ’ün
“Peyami Safa’nın “Bir Tereddüdün Romanı”nında Kelime Grupları ve Söz Varlığı’’ konulu
tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasının uygunluğuna,
110623113-Kazım AÇIKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAMAN (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. İmdat DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU (Yedek Üye)
Tarih: 17.06.2014
Saat: 15:00
Yer: FEF-216 TDE Seminer Salonu
Karar 10(f). Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Burak SAĞIRKAYA’nın “Temel
Motor Becerilerini Kullanabilen 12 Yaş Otistik Erkek Bireylerde İletişim Becerilerinin
Geliştirilmesinde Orff Metodunun Kullanılabilirliği Üzerine Bir Vaka Analizi’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına,
Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve
yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
080651009-Burak SAĞIRKAYA
Prof. Dr. Ahmet Bülent ALANER (Danışman Üye) (Anadolu Üni. Devlet Konservatuvarı)
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ (Üye)
Yrd. Doç. Çağhan ADAR (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU (Yedek Üye)
Tarih: 25.06.2013
Saat: 10:00
Yer: Devlet Konservatuvarı
Karar 10(g). İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Fadime Çiğdem TARHAN’ın
“Cari İşlemler Açığı – Bütçe Açığı İlişkisi : 1950-2012 Dönemi Türkiye Örneği ’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110655109-Fadime Çiğdem TARHAN
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Huriye Gonca DİLER (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Necmiye Serap VURUR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN (Yedek Üye)
Tarih: 16.06.2014
Saat: 14:30
Karar 11(h). İktisat Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Banu DEMİRHAN’ın “Para Politikasının
Finansal İstikrara Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma’’ konulu tezinin savunma
tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesinin
2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz
bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
100680001-Banu DEMİRHAN
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ (Danışman Üye)
Prof. Dr. Erol KUTLU (Üye) (Anadolu Üni. İİBF)
Doç. Dr. Mahmut MASCA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza KAYMAZ (Üye)
Prof. Dr. Muharrem AFŞAR (Yedek Üye) (Anadolu Üni. İİBF)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Yedek Üye)
Tarih: 17.06.2013
Saat: 11:00
Yer: İİBF
Karar 11.
İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim CANSIZ’ın yeterlik
sınavı tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
43. maddesi” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120661102-İbrahim CANSIZ
Doç. Dr. Veysel AĞCA (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Esra CİĞERCİ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Melek ÇETİNKAYA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Akif ABDULLAH (Yedek Üye)
Tarih: 30.05.2014
Saat: 10:00
Yer: İİBF
Karar 12.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.05.2014 tarih ve 18024 sayılı yazısı
incelendi; İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Halime ÖNK’ün, Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında Ankara Vakıflar Genel
Müdürlüğünde yapılacak olan kaynak taraması için 15 Mayıs-16 Haziran 2014 tarihlerinde
yolluk ve yevmiyesi Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden ödenmek üzere görevli izinli
sayılmasının kabulüne,
Karar 13(a). Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA’nın görevli olduğu
15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde yapamadığı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen
tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Haçlı Seferleri Tarihi
Ortadoğu Tarihi (X-XIII.yy)
Yapılamayan Tarih
15.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
Telafi Tarihi
17.05.2014
18.05.2014
18.05.2014
Karar 13(b). Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ’ın görevli olduğu
05-09 Haziran 2014 tarihleri arasında yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
Yapılamayan Tarih
05.06.2014
09.06.2014
Telafi Tarihi
11.06.2014
12.06.2014
Karar 13(c). İşletme Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA’nın görevli olduğu
22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen
tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
Yapılamayan Tarih
22.05.2014
23.05.2014
Telafi Tarihi
24.05.2014
25.05.2014
Karar 13(d). İşletme Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR’ın
görevli olduğu 20 Mayıs 2014 tarihinde yapamadığı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen
tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Yatırım Projesi
Değerleme
Hazırlama
Yapılamayan Tarih
ve 20.05.2014
Telafi Tarihi
23.05.2014
Karar 13(e). İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk AKÇAY’ın görevli olduğu
20-23 Mayıs 2014 tarihlerinde yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen
tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
20.05.2014
23.05.2014
Telafi Tarihi
22.05.2014
25.05.2014
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
(İZİNLİ)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
398 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content