close

Enter

Log in using OpenID

asansörlerde enerji geri kazanımı

embedDownload
Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir
191
ASANSÖRLERDE ENERJİ GERİ KAZANIMI
Oliver Vahsen
Ziehl-Abegg
[email protected]
ÖZET
21. yüzyılın temel düşünce tarzlarından bazıları çevreye saygılı olmak, kaynakları korumak
ve bunları gelecek nesillerimiz için güvence altına almaktır. 1997 ‘deki Kyoto protokolüne
göre en önemli km taşı yönergeler ve kazanımlar için CO2 emisyonunu önemli şekilde
düşürmek olarak tanımlanmıştır. Bu genel sözleşmeye göre Avrupa Birliği de enerji
konusunda aşağıdaki direktifleri ve standartları çıkarmıştır.



EU- 2002/91/EG direktifi – İşletmelerde toplam enerji verimliliği
EU-2005/92/EG direktifi – Enerjiyle çalışan ürünlerin çevresel ses düzenlemesi
VDI 4707 – Asansörlerde enerji verimliliği
1.GİRİŞ
Bir binada ki asansörün toplam enerji tüketimi ilk bakışta ortalama sadece 3% … 8% arasında
olup oldukça düşük görünse de asansörlerin toplam enerji tasarrufu patansiyeli, yeni devreye
alınanlar ve mevcut olanları gözönüne aldığımızda oldukça yüksektir. 2008 yılında dünya
genelinde 8,5 milyon asansör devreye alındı ve enerji sarfiyatının %25 azaltılmasıyla 5 TWh
‘lik tasarruf sağlanabilirdi. ( Yaklaşık 3800 rüzgar türbini ) İşte bu yüzden asansörler, dünya
genelindeki enerji ihtiyacını azaltma hususunda kesinlikle çok önemli katkılar sağlamayı
başarabilirler!
Şekil 1. 4.000 kWh yıllık tüketimde kWh başına ortalama maliyet
“Yeşil düşüncenin” yanı sıra bugünlerde Asansör üreticileri emniyet ve maliyetlerin optimize
edildiği asansörün kullanım ömrü boyunca minimum bakım ve operasyon maliyetlerini sunan
üstün performanslı asansör çözümlerine odaklandılar.
Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir
192
2. VDI 4707 ‘YE GÖRE ASANSÖRLERDE ENERJİ ÖLÇÜLENDİRME VE
SINIFLANDIRMA
Şekil 2. VDI 4707’ye göre Asansör enerji verimliliği sertifikası
2009 yılında yayınlanan VDI 4707 yönergesi, asansör endüstrisine yönelik mevcut durumdaki
en önemli standarttır. Bu standartla birlikte mevcut ve yeni devreye alınmış asansörlerin yıllık
enerji sarfiyatı hesaplanabilir, karşılaştırabilir ve enerji verimliliği sınıfı belirlenebilir.
Mümkün mertebe gerçekçi figürleri ortaya çıkarmak için VDI 4707 yönergesi sadece asansörün
seyir esnasındaki enerji tüketimini değil duraklama anlarındaki tüketimini de göz önüne alır.
Kullanım sıklığı yani asansörün gün boyunca ne kadar zaman hareket halinde olduğu, ne kadar
zaman duruş pozisyonunda beklediği VDI 4707 yönergesinde dikkate alınır ve farklı “Kullanım
kategorilerinde” belirlenir.
Şekil 3. VDI 4707’ ye göre kullanım kategorileri
Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir
193
3. ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER
BEKLEMEDE
• Tüketicinin asansörü düzgün kapatması
• Kullanım ihtiyacı yoksa asansörlerin komple kapatılması (gece, haftasonu)
• Kullanım ihtiyacına bakılarak grup çalışan asansörlerdeki bireysel asansörlerin
kapatılması
SEYİR ESNASINDA
• Frekans invertörlü modernizasyon
• Dişlisiz makinalarla modernizasyon
• Dengelemenin değiştirilmesi
• DC-link bağlantı kullanılması
• Geri kazanım üniteleri kullanılması
TASARIMDA
• Trafik analizine gore asansör sayıları ve kapasitelerinin doğru belirlenmesi
4. ENERJİ GERİ KAZANIMI İLE MALİYETLERİN VE CO2 EMİSYONUNUN
AZALTILMASI
Şekil 4. Enerji geri kazanımı
Tipik Asansör sistemlerinde seyir esnasında oluşan kullanılmamış enerji frenleme direnci
tarafından atık ısıya dönüştürülür. Çevresel bakış açısı, kaynak yetersizliklerinin artması, enerji
maliyetlerinin yükselmesi, artan enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik talepleri mevcut
sistemlerin sorgulanmasına neden olmakta ve atıl enerji potansiyellerinden nasıl yararlanılması
gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Geri kazanım üniteleri kullanımı ile bu ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak oluşan enerji saklanır ve bina yada işletmelerin güç kaynaklarına geri beslemesi
sağlanır. Bu işlemle birlikte sistem verimlilik katsayısının artması, VDI 4707 ‘e göre “A sınıfı
Enerji verimliliği” ‘ne ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Aşağıda belirtilen örnek ise bu işlemin
uygulanmasıyla enerji maliyetlerinin nasıl azaltılabildiğini göstermektedir.
Örnek :
Nominal yük : 1,600 kg
Nominal hız : 1,6 m/s
Seyir mesafesi : 25 m
Yıllık çalışma günü : 365 gün
Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir
194
Şekil 5. Enerji geri kazanım hesaplaması – Maliyet & CO2
5. SONUÇ
Maliyetlerin ve CO2 emisyonunun azaltılması günden güne daha da önemli bir konu haline
gelmektedir. Hükümetlerin çıkarmış olduğu yeni yasalar ve yeşil bir dünya düşüncesinin etkisi
ile dünya genelindeki Asansör dünyası da bundan olumlu yönde etkilenmektedir. Enerji
tüketimi hesaplamaları ve VDI 4707 enerji grupları sınıflandırması genel bir standart olarak
Asansör dünyası tarafından kullanılmaktadır. Enerji sınıfında yükselme farklı aksiyonlar
alınarak başarılanabilir. Her bir sistemin ayrı ayrı düşünülmesi ile yüksek sonuçlar elde
edileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hız, kapasite ve seyir mesafesinin yanında özellikle
kullanım sıklığı, duraklama ve seyir esnasında ki enerji tüketimlerini azaltmak için hangi
aksiyonların alınması gerektiğinin belirlenmesinde belirleyicidir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
Verlox GmbH Heidelberg, Şekil 1
VDI4707 Yönergesi, Şekil 2;3
Ziehl-Abegg SE, Şekil 4;5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
367 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content