close

Enter

Log in using OpenID

Alınan Kararları Görmek İçin tıklayınız

embedDownload
T.C.
HAKKÂRİ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
HAKKÂRİ VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KURUL KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI YERİ
KARAR NO
TOPLANTIYA KATILANLAR
: 08.09.2014
: 09.30
: Vali Yardımcısı Mustafa TEMİZ’in Makam Odası
: 2014/01
: Vali Yardımcısı Mustafa TEMİZ, Belediye Başkanı Dilek HATİPOĞLU,
İl Sağlık Müdürü Dr.Tülay MIZRAKLI, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Mehmet YILDIRIM, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman
KAZGAN, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkâri Şubesi Başkanı
M.Feysal GEYLANİ, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Abdulcelil
ÖZKAN
Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulunun 24.10.2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı kararına
göre ilimizde oluşturulan “Kurban Hizmetleri Kurulu” Vali Yardımcısı Mustafa TEMİZ’in
başkanlığında toplanarak 2014 yılı Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesimi ile ilgili olarak
aşağıdaki kararları almıştır.
1- Kurban satış ve toplu kesim yerleri Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilip ilan servisinden
bayramdan 10 gün önce halka duyurulacaktır. Ayrıca tespit edilen kesim ve satış yerleri 12.09.2014
Cuma gününe kadar il müftülüğüne bildirilecektir.
2- Kurban kesim yerlerinin hijyenik şartlara uygunluğu Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca kontrol
edilecektir.
3- Kurbanlarını mezbahalarda kestirmek isteyen vatandaşlarımıza Belediye Başkanlığı görevlileri
yardımcı olacaktır. Ayrıca her kesim yerinde müftülükçe bir din görevlisi görevlendirilecektir.
4- Kurbanlık hayvanların dinen kurban olup olamayacakları il müftülük yetkililerince kontrol
edilecek, kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların satım yerine girişi Belediye zabıta ekiplerince
engellenecektir.
5- Kurban kesiminde görev alan kasapların kıyafetleri ile kurbanları dini hükümlere göre
kesmelerinden Belediye Başkanlığı ve Müftülük görevlileri sorumlu olacaktır.
6- Kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını parklarda, cadde ve sokaklar ile çevre
kirliliği yaratacak yerlerde kesmelerine Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
elemanlarınca izin verilmeyecektir. Bu kuralı ihlal edenler hakkında Çevre Kanununun 20. Maddesinin
(s) bendi gereğince gerekli kanuni işlemler yapılacaktır.
7- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli Veteriner hekimlerin kontrolünden
geçmeyen kurbanlıkların kesilmesine bu kurum yetkilileri ile Belediye Zabıta elemanlarınca izin
verilmeyecektir. Ayrıca kurban kesilen mezbahaneler ile toplu kesim yerlerinde bu konuda gerekli
kontroller yine bu iki kurum tarafından yapılacaktır. Özellikle şap hastalığına karşı aşısı yapılmayan
büyük baş hayvanların satılmasına izin verilmeyecektir.
8- Kurban satış yerleri Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilecek, bunların dışındaki yerlerde
kurban satışına izin verilmeyecektir. Bu husustaki denetimler Belediye Başkanlığı görevlileri tarafından
sıkı bir şekilde yapılacaktır.
9- Kurban kesimi sırasında, ortaya çıkacak kan, mide ve diğer sakatatların gelişi güzel çevreye
atılmaması, çevre kirliliği ile çevre sağlılığını tehdit etmemesi için Belediye Başkanlığı, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü elemanlarınca gerekli denetimler
yapılacaktır. Artan sakatatların sızdırmaz poşetlere konularak şehir dışında açılacak kuyuları bırakılması
ve üstünün kapatılmasından Belediye Başkanlığı görevlileri sorumlu olacaktır. Uyarılara rağmen
sakatatları gelişigüzel atanlar hakkında Belediye zabıta ekiplerince gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
T.C.
HAKKÂRİ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
10- Vekalet Yoluyla kurban kestirilmesi için vaaz ve hutbelerde gerekli telkinler il müftülüğü
görevlilerince yapılacaktır.
11- Kurban satış ve kesim yerlerine İl Sağlık Müdürlüğünce ilk yardım malzemeleri
götürülecektir. Her kesim ve satış yerinde Belediye Başkanlığından bir yetkili bulundurulacaktır.
12- Kurban kesim yerlerine su temini Belediye Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
13- Kurban kesimi ve kurban bayramı ile ilgili bilgileri ihtiva eden broşürlerin halkın bilgisine
sunulması Belediye Başkanlığı ile İl Müftülüğü yetkilileri tarafından sağlanacaktır.
14- Kurban ve kurban bayramı ile ilgili dini bilgilerin ehil olmayan kişilerce verilmesi
engellenecek, bu konuda İl Müftülüğünce görevlendirilen din görevlileri halkı bilgilendirecektir.
15- Kurul üyesi kurumlar, kurban bayramı süresince yeter sayıda eleman görevlendirecek,
bu görevliler arasındaki koordinasyonun sağlanmasını temin amacıyla; isim, unvan ve telefon
numaralarını 17 Eylül 2014 Çarşamba gününe kadar İl Müftülüğüne bildireceklerdir. (Belediye
Başkanlığında veteriner, zabıta ve kesim görevlisi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce
veteriner, İl Müftülüğünce din görevlileri, Sağlık Müdürlüğünce sağlık teknisyenleri, Çevre ve
Şehircilik il Müdürlüğünce çevre teknisyenleri, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce ilgili
personeller görevlendirilecektir.)
16- Kurban kesim ve satış yeri olarak belirlenen yerlerin açık adresleri 20 Eylül 2014 tarihinden
itibaren Kurban Hizmetleri kurul üyesi kurumların WEB sayfalarında yayımlanacaktır.
17- Kurumlarca il müftülüğüne isimleri bildirilen görevliler yeni bir yazışmaya gerek kalmadan
kurbanlık hayvanların satış yerine getirilmesinden kurban bayramının son gününe kadar görevlerini
titizlikle yerine getireceklerdir.
18- Kurban bayramı öncesinden, bayramın sonuna kadar vatandaşların dini sorularını cevaplamak
üzere il müftülüğünce bir komisyon oluşturulacak, komisyona bir oda tahsis edilecek ve telefon
bulundurulacaktır. Komisyon tarafından kullanılan telefon numarası vaaz ve hutbelerde halka
duyurulacaktır.
19- Kurban kesim ve satış yerlerine Belediye Başkanlığı’nca “Kurban Kesim Yeridir”,
“Kurban Satış Yeridir” yazılı afişler asılacaktır.
20- Toplu kurban kesim merkezlerinin temizlik ve dezenfekte işlemleri Belediye Başkanlığı
görevlilerince yapılacaktır.
21- Kurban olarak kesilecek sığır cinsi hayvanların küpeli olmalarına dikkat edilmesi yönünde
vatandaşlar uyarılacak ve kesim sonunda hayvanların küpeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
ve Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınacaktır.
22- Kurban satış ve kesim yerlerinde biriken her türlü atıkların en kısa sürede alınması Belediye
Başkanlığı görevlilerince sağlanacaktır.
23- Kurban kesim ücreti büyük baş hayvanlarda …….. TL. küçük baş hayvanlarda ise …… TL.
olarak belirlenmiştir.
24- Kesilecek kurbanlık hayvanların gebelik durumları Veteriner hekimlerce tespit edildikten
sonra, gebe olmayanların kesilmesine izin verilecektir. Gebe olan hayvanların kesilmesine izin
verilmeyecektir. Bu konudaki denetimler Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Belediye
Başkanlığı yetkililerince yapılacaktır.
T.C.
HAKKÂRİ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
25- Kurban hizmetleri kuruluna üye bütün kurumlar kurban hizmetleri ile ilgili alınan kararları
resmi Web sitelerinde yayımlayacaklardır.
26- Gelecek yıllardaki çalışmalara ışık tutmak üzere, görevlendirilen kurum görevlileri
kurban satışlarının başlamasından kurban bayramının son gününe kadar karşılaştıkları eksik ve
aksaklıkları ve çözüm önerilerini de içine alan raporu hazırlayıp, bayramdan sonraki bir aylık süre
içerisinde il müftülüğüne teslim edeceklerdir.
27- Yeni bir yazışmaya gerek kalmadan kurumlar kendilerini ilgilendiren maddelerle ilgili
cevabi yazılarını belirtilen süre içerisinde il müftülüğüne göndereceklerdir.
28- Kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen kararlar ve alınması gereken önlemler, kurumların
görevlendireceği görevli personeller tarafından bayram sonuna kadar sıkı bir şekilde işbirliği ve
koordinasyon içerisinde sürdürülecektir.
İşbu karar tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmış olup ilgili kurumlara emir niteliğindedir.
KOMİSYON BAŞKANI
Mustafa TEMİZ
Vali Yardımcısı
ÜYE
Osman KAZGAN
Çevre ve Ş.İl Müdürü
ÜYE
Dilek HATİPOĞLU
Belediye Başkanı
ÜYE
M.Feysal GEYLANİ
Hakkâri İl Müftüsü
Vakıf Şube Başkanı
ÜYE
ÜYE
Dr.Tülay MIZRAKLI
İl Sağlık Müdürü
Mehmet YILDIRIM
Gıda T.ve Hayvancılık İl Müd.
ÜYE
Abdulcelil ÖZKAN
Orman ve Su İşleri Şb. Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content