close

Enter

Log in using OpenID

hizmet sıtandartları tablosu

embedDownload
İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET SUNUMU
(HİZMET SITANDARTLARI TABLOSU)
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
HAC VE UMRE
MÜRACAAT İŞLEMLERİ
1-Nüfus cüzdanının fotokopisi,
2- Ön kayıt ücreti,
3- DİB. Web sayfasına kaydının yapılması.
15 dakika
2
FETVA İŞLEMLERİ
Yazılı ve Telefonla.
Yazılı sorularda 10 Dakika
ve Telefon süresinde
3
UMRE KAYIT İŞLEMLERİ
4
VAAZ İŞLEMLERİ
5
CAMİ DERSLERİ VE CAMİDE
KUR’ANI KERİM ÖĞRENİM
KURSLARI
6
CAMİLERİN YÖNETİMİNİN
DEVR ALINMASI
7
CAMİLERİN İBADETE AÇILIŞI
8
CAMİ VE MESCİDLERDE İTİKÂF
-Katılacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi en az (1 yıl ) olan pasaport
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-4x6 ebadında arka fon beyaz olan 3 adet vesikalık fotoğraf
4-Umre ücretinin yatırıldığına dair baka dekontu
5-Aşı kartı.
6-Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından
küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakat name ile taahhütname,
7-45 yaşından küçük bayanlardan eşleri ile birlikte gidecek olanların
evlenme cüzdan fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece akrabası ile
gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi
1-Cami görevlisi veya cemaatin talep dilekçesi,
2-Vatandaşların özel merasimlerinde vaaz talep dilekçesi
1-01 Ekim -30 Nisan tarihleri arasında yapılır,
2-Cami görevlilerinin talep dilekçelerini Müftülüğe vermesi,
3-Ders vereceklerin belirlenmesi,
4- Onay.
1.Dilekçe, (Gerçek ve tüzel kişilerin talebi)
2.Cami veya Mescidin içindeki teberrükât eşyasıyla birlikte Diyanet İşleri
Başkanlığına devrine dair tutanak,
3-Yönetimi devralınan caminin isminin Başkanlığa bildirilmesi.
1-Mülki İdare amirinden cami yapımına dair izin,
2-Yapı kullanım (İskân) ruhsatı,
3-Caminin İbadete açılış beratı.(Müftülükçe verilecek)
1-Camilerde itikâfa girmek isteyenlerin cami görevlilerine yazılı talebi,
2-Cami görevlilerinin itikâfa girmek isteyenlerin taleplerini Müftülüğe
bildirmeleri,
1
30 dakika
1 Saat
1 Gün
1 Saat
10 Dakika
10 Dakika
2-Mülki amirden alınacak onay.
9
AYET VE HADİS MEALLERİNİN
YÜKLENECEĞİ ELEKTRONİK
CİHAZLAR
1-Elektronik cihaz taktırma ile ilgili talep dilekçesi,
2-Talebin ilgili yerlere gönderilmesi,
3-Cihaz geldikten sonra ilgili camiye takılması.
1-Kurban satış ve kesim yerlerinin komisyon marifetiyle belediyelerce
hazırlanması,
2-Kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili broşür ve ilanların basımı ve
dağıtılıp asılması,
3-İlan edilen yerlerde isteyen vatandaşların kurban ibadeti ile ilgili
işlemlerini yaptırmaları.
Vekalet yoluyla Kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız başkanlıkça
belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu müftülüğe
ulaştırarak kurbanları kestirilebilecektir.
1-Konferans ve sempozyum verecek olanların belirlenmesi,
2- Konferans ve sempozyumun yeri ve tarihinin belirlenmesi.
3- Vatandaşın katılımının sağlanması için gerekli duyurunun yapılması.
1- Dilekçe,
2- Fotoğraf (4 adet)
3- Pasaport sureti.
10
KURBAN HİZMETLERİ
11
VEKALET YOLUYLA KURBAN
KESİMİ
12
MÜFTÜLÜKLERCE DÜZENLENEN
KONFERANS, SEMPOZYUM
VE PANELLER
13
İHTİDA İŞLEMLERİ
14
KUR'AN KURSLARI (32 Haftalık)
1-Kursa kaydının yaptırmak istediğine dair dilekçe,
2- Üç adet fotoğraf.
15 Dakika
15
YAZ KUR'AN KURSLARI
1-Öğrenci velisinin çocuğunu yaz Kur'an Kursunda okutmak istediğine dair
dilekçe,
15 Dakika
16
BİLGİ EDİNME İŞLEMLERİ
1- Elektronik veya posta yoluyla doldurulacak form dilekçe
10 Dakika
17
PASAPORTLARLA
İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER
1 Saat
18
EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
Memurun kendisi, eşi ve çocukları için İlçe Müftülük yazısı ekinde
bulunması gerekenler
1-Matbu form dilekçe
2-Personelin kendisi ve pasaport alacak eş ve çocuklar için nüfus cüzdan
fotokopisi
3-Temditlerde (5) adet, yeni alınacak pasaportlar için (7) adet fotoğraf
Emekliler direkt İkamet ettiği yerin İl Müftülüğüne müracaat ederler.
İlçe Müftülük yazısı ekinde:
2
1 Gün
3 Gün
30 Dakika
1 Gün
15 Dakika
1 Saat
19
ŞİKÂYET İŞLEMLERİ
20
TAŞINIR MALLARA
İLİŞKİN İŞLEMLER
21
GAYRİMENKUL KİRALAMA
İLE İLGİLİ İŞLEMLER
22
23
24
YARDIM KAMPANYALARI
CAMİ İNŞAATLARINA
BAŞLAMA MÜSADESİ
CAMİLERE İSİM VERİLMESİ
25
"CAMİNİN İBADETE
AÇILIŞ BERATI"
26
MİNARENİN YAPIMINDA
UYULACAK ESASLAR
27
MİNARENİN YIKIMINDA
ALINACAK TETBİRLER
1-Emeklilik talep dilekçesi (Matbu form),
2-Fotoğraf (5) adet,
3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
4-Nüfus cüzdan fotokopisi.
1-Yazılı olarak dilekçe,
2-Sözlü olarak telefonla ve yüz yüze.
1-Bağış yapılan malzemelere ait tutanak,
2-Bağışçının mahiyetinde taşınır malın kayda girilmesi.
1-Gayri menkulü kiralamak istediğine dair dilekçe,
2-Kiralanacak yer ile ilgili komisyon kararı,
3-Komisyona gelen taleplerin değerlendirilerek uygun teklifi veren ile
antlaşma yapılması.
2860 sayılı yardım toplama kanunu göre:
a-Yardım dilekçesi (dilekçede bulunması gereken ekler)
1-Yardımın niçin toplanacağı ve ne kadar yardıma ihtiyaç duyulduğu,
2-Hangi camilerden toplanacağı,
3-Yardımın hangi dernek ve vakıf adına toplanacağı,
4-Yardım hesabının bulunduğu banka ve hesap numarası,
5-Yardım toplamakla görevli komisyon isim listesi.
b-Valilik veya kaymakamlık makamından onay alınarak ilgili camilere
gönderilmesi.
1.Cami yaptırmak istediklerine dair dilekçe,
2-Tapu,
3- İnşaat ruhsatı,
4-Mimari proje,
5-Mülki amirin izni,
6-Kıble tespiti.
Müftünün başkanlığında, Mahalle muhtarı, Cami dernek başkanı
ve Müftülüklerce belirlenen iki din görevlisi tarafından oluşturulan
komisyon tarafından caminin ismi verilir.
Mülkî idare âmirinden izin alınmak suretiyle inşa edilmiş olan ve ayrıca,
inşaat yapı ve iskan ruhsatı alınmış olan camiler için cami beratı düzenlenir.
1-Minare yapılacak arsaya ait jeolojik etüt raporu,
2-Minare projesi,
3-Minare yapı ruhsatı.
1-Yıkımın ehil kişi veya kuruluşa yaptırılması,
2-Can ve mal emniyeti açısından güvenlik tedbirinin alınması,
3
30 Gün
15 Dakika
1 Saat
1 Gün
1 Saat
10 Dakika
10 Dakika
1 Saat
1 Gün
3-Yıkım esnasında zarar görmesi muhtemel alt yapı (elektrik, telefon,
kanalizasyon, su vb.) tesislerini korumak amacıyla ilgili kuruluşlarla
koordine sağlanması,
4-Yıkıma başlanacak tarih ve saatin çevrede yaşayanlara doğrudan ve/veya
anonsla duyurulması,
5-Yıkım esnasında zarar görmesi muhtemel konut ve işyerlerinin
boşalttırılması,
6-Güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet teşkilatından yardım talep
edilmesi.
28
MİNARELERE KONACAK SES
CİHAZLARI İLE İLGİLİ ESASLAR
29
MEMUR KİMLİĞİ TALEBİ
30
36
İLK DEFA VEYA YENİDEN 5510
SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ 1.
FIKRASININ (a) BENDİ
KAPSAMINDA SİGORTALI İŞE
BAŞLAYANLARIN BİLDİRİM VE
TESCİLİ
İLK DEFA VEYA YENİDEN 5510
SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ 1.
FIRKASININ (C) BENDİ
KAPSAMINDA SİGORTALI
(MEMUR) İŞE BAŞLAYANLARIN
BİLDİRİM VE TESCİLİ
1-Minarelere konulacak ses cihazları minarenin görünümünü bozmayacak
şekilde monta edilmesi
2-Birden fazla minaresi bulunan camilerde hoparlörler minarelerden birinin
şerefesine
3-Minaresi tek şerefeli olan kubbeli camilerde hoparlörler cami kubbesinin
etrafına görünmeyecek tarzda monte edilecek,
1-Fotoğraf 1 adet (son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında
2-T.C Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No’sunu belirtir yazılı
beyanı
İşe Giriş Bildirgesinin verilmesi
1 Saat
15 gün
İşe başlamadan en az 1 gün
önce
İşe giriş bildirgesinin verilmesi
4
Başlayan tarihinden itibaren
10 gün içinde
37
38
5510 SAYILI KANUN 4. MADDESİ 1.
FIRKASININ (a) VE (C) BENDİ
KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN
DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ ( İSTİFA,
GÖREVE SON, SÖZLEŞMENİN
FESHİ, NAKİL, KURUM DIŞI
NAKİL, AYLIKSIZ İZİN, ASKERLİK,
GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN
UZAKLAŞTIRMA VB.)
İLK DEFA VEYA YENİDEN 5510
SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ 1.
FIRKASININ (A) VE (C) BENDİ
KAPSAMINDA SİGORTALININ
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU
KİŞİLERİN GENEL SAĞLIK
SİGORTALISI KAPSAMINA
BİLDİRİM VE TESCİLİ
Sosyal Güvenlik kurumuna 85510 s.kanun 4/1 maddesi (a) ve (c) bendi
kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarihi
itibari ile bildirim belgesi “ işten çıkış bildirgesi”
Genel sağlık sigortalısı hak sahipliği e-sgk bildirim ve tescil bildirgesi
İlk Müracaat yeri
: İlkadım ilçe Müftülüğü
İsim
: Yunis ÇELİK
Unvanı
: Şef
Adres
: Ulugazi Mahallesi Bora Sokak
Telefon
: (362) 432 12 79
Faks
: (362) 4321280
e-posta
: [email protected]
İkinci Müracaat yeri
İsim
Unvanı
Adres
Telefon
Faks
e-posta
e-posta
TASDİK OLUNUR
…/02/2014
Yahya POLAT
İlçe Müftüsü
5
10 gün
: Şube Müdürü
: Ömer REEL
: Şube Müdürü
: Ulugazi Mahallesi Bora Sok.
: (362) 432279
: (362) 4321280
: [email protected]
: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content