close

Enter

Log in using OpenID

Adı Soyadı: Hacı SAVAŞ Unvanı: Veteriner Hekim Bölümü Su

embedDownload
Adı Soyadı:
Hacı SAVAŞ
Unvanı:
Veteriner Hekim
Bölümü
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
E-Posta:
[email protected]
Telefon
0462 341 10 53 / 324
Mezun Olunan Üniversite
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fak.
Lisansüstü Eğitim
İngilizce
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fak.
YABANCI DİL BİLGİSİ
YDS
KPDS
ÜDS
İŞ DENEYİMİ
Kurum
Bolu Tavukçuluk Ltd.Şti./BOLU
İlçe Tarım Müd./ARDAHAN
İl Tarım Müd./ARDAHAN
İl Tarım Müd./Bolu
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü /TRABZON
Unvan
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Yıl
1988-1990
1990-1992
1992-1996
1996-2000
2000-
YAYINLAR
Uluslararası Makaleler
Nishizawa T., Savaş H., Işıdan H., Üstündağ C., Iwamoto H. and Yoshimizu M. (2006). Genotyping and
Pathogenicity of Viral
Hemorrhagic Septicemia Virus from Free-Living Turbot (Psetta maxima) in a Turkish Coastal Area of the
Black Sea.
Applied and Environmental Microbiology. 72 ( 4 ) 2006, 2373-2378
Savaş H.,I.Altınok,E.Çakmak, Firidin Ş. 2006 Isolation Of Renibacterium Salmoninarum From Cultured Black Sea
Salmon (Salmo Trutta labrax)First Report İn Turkey Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
no:26 sayfa :238-246
Ulusal Makaleler
Türe M., H. Işıdan, H. Savaş ve İ. Kutlu, 2012. PFGE Metodu Kullanılarak Lactococcus garvieae’nin Genetik
Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi. TAGEM/HS/10/09/02/179. Proje sonuç raporu.
Savaş H., Kaynağından Sofraya Su Ürünlerinde Gıda Güvenliği ve Hijyen (Yunus Araştırma Dergisi)
PROJELER
Sonuçlanan Projeler
Ordu ili perşembe ilçesinde faaliyet gösteren yüzer kafes işletmelerinin çevresel etki ve su ürünleri sağlığı yönünden
izlenmesi projesi (Proje lideri)
FAO, Türkiye’deki Mersin Populasyonlarının İyileştirilmesi: Habitat Değerlendirilmesi ve Balıklandırma Projesi (20082011 araştırmacı)
Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, Kalkan balığı yetiştiriciliği ( araştırmacı )
Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Özel Sektöre Kazandırılması: Pilot İşletme Seçimi,
Damızlık Stok Yönetimi ve Yetiştiricilik Faaliyetlerinin İzlenmesi ( araştırmacı )
Pulsed-Field Jel Elektroforesis ( PFGE ) Tekniği Kullanılarak Lactococcosis Etkeni olan Lactococcus garvieae’nin
Genetik Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi (araştırmacı)
aroA ve aroC mutant Yersinia ruckeri ve Vibrio anguillarum’un canlı aşı olarak kullanılması (Tübitak 1001-araştırmacı)
Van Gölü Havzası İnci Kefalı (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811)’nin Populasyon Genetiği, Filogenetik ve
Filocoğrafik Yapısının Genetik Yöntemlerle Analizi (Tübitak 1001-araştırmacı)
Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi-Kalkan Balığında Sürdürülebilir Yavru Üretim Tekniklerinin
Geliştirilmesi Projesi,araştırmacı
Özel Sektör Destekli İzleme Projesi: Yüzer Sistemlerde Balık Yetiştiriciliği (SAPANCA Gemisi) İzleme Projesi (20082009)
TAGEM, Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Özel Sektöre Kazandırılması (Araştırmacı) (20072009)
TAGEM, Karadeniz Bölgesi’nde Mersin Balığı Yavru Üretim İmkanlarının Araştırılması (Proje lideri) (2001-2005)
TAGEM, Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının
Araştırılması Projesi (Proje lideri) (2006-2010)
Devam Eden Projeler
TAGEM, Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Teknoloji Kullanımı (Araştırmacı)
Türkiye’de kültürü yapılan deniz balıklarında bazı önemli zoonotik bakterilerin yaygınlığının araştırılması(Araştırmacı)
Doğu Karadeniz bölgesindeki Alabalık kuluçkahanelerinde ve yavru balıklarda bazı mikrobiyal etkenlerin araştırılması
(Proje Lideri)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content