close

Enter

Log in using OpenID

Balıkçılık Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve İzlenmesi

embedDownload
“BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ”
İngiltere-6 AY
Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü
Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü
HULL-MARİNA
FİSH&CHİPS
ŞEHİR LOGOSU
FİSH CAKE
DEEP AKVARYUMU -HULL
HULL ULUSLAR ARASI BALIKÇILIK
ENSTİTÜSÜ
Prof.Dr. Ian Cowx
Enstitü Müdürü
Dr. Jonathan Harvey
YAŞ TAYİNİ ÇALIŞMALARI
YABANCI DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
ELEKTRİC FİSHİNG UYGULAMASI
RADİO ETİKET UYGULAMASI
•Rodley Projesi
PROJELER
Elektronik etiket (PIT Tag)
Eshton Beck Projesi
BaffleTipi balık geçidi
İNGİLTERE ÇEVRE AJANSI
Larinier Tipi balık geçidi
 Küçük su kaynaklarında 1 veya 2 elle kullanılan





elektrotlarla 3-4 personel tarafından elektroşok
yöntemi
Küçük nehirlerde aynı düzen küçük bir kayık ya da bot
yardımıyla elektroşok yöntemi
Geniş nehir ve kanallarda elektroşok yöntemi&
Çevirme ağı veya Uzatma ağları ile
Hidroakustik metot
Yakalama İstatistikleri
Amatör Balıkçı Yakalamalarının sayımı
ELEKTRONİK İZLEME
 Stok Nedir?
Biyolojik olarak stok, aynı coğrafik alanda yaşayan ve
olgunlaşma çağına geldiğinde birbirleriyle üreyebilen
aynı türe ait balıkların bir grubudur.
Stok değerlendirme balık avına dayalı olarak
balıkçılık stoklarının bolluğundaki değişikliklere karar
vermek ve mümkün olduğu kadar gelecek balıkçılık
stoklarının bolluğunu tahmin etmek için elde edilen
veri ve bilimsel bilgiyi biriktirme, analiz etme ve
raporlama sürecidir.
STOKLARIN
DURUMLARININ
DEĞERLENDİRLMESİ
VERİ
BİRİKTİRMEK
BALIKÇILIK
YÖNETİMİ
KURAL VE
DÜZENLEMELERİ
YAPMAK
DAHA İYİ
VERİ VE
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
STOK DEĞERLENDİRME NİÇİN ÖNEMLİDİR?
-Stokların korunması ve arttırılması için balık stoklarının
değerlendirilmesi
-Uzun dönem sucul kaynakların değişikliklerinin izlenmesi
-Gelecekteki değişikliklerin tahmini
-Yönetim Aktivitelerinin Değerlendirilmesi(Balıkçılık
düzenlemeleri, stoklandırma ve diğer balıklandırma çalışmaları,
su kalitesinin geliştirilmesi açısından değerlendirmeye ihtiyaç
duyulacaktır.)
-Çevre Etki Değerlendirmeleri
Hedefler
Balıkçılık Yöntemi
Gelişmiş(Endüstriyel)
Ülkeler
Amatör (Rekreasyonel)
Balıkçılığı Koruma
Amatör Balıkçılık
Çevre Rehabilitasyonu
Ekonomik
Gelişmekte Olan
Ülkeler
Gıda Temini
Ticari Balıkçılık(Gıda
Temini )
Çevre değişimi
Çevresel İhtiyaca Yönelik Kaynakların
Stoklandırma
Genişletilmesi(Yoğun
Stoklandırma gibi
yöntemlerle)
Entansif
Ekstansif, Entegre ve
Yetiştiricilik(Aquakültür) Kırsal Yetişiricilik
Sermaye Ağırlıklı
Emek (iş gücü) Ağırlıklı
Tablo: Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkelerdeki İçsular Balıkçılık
Yönetimi İçin Farklı Stratejiler
1- Balıkçılığa Bağımlı Veri Toplamak
2- Balıkçılıktan Bağımsız Veri Toplamak
AVCILIK YOLU İLE VERİ TOPLAMAK
AVCILIK VERİSİ NEDİR? Avcılık yoluyla bir stoktan
ortamdan alınan balık miktarı
Avcılık Yoluyla elde edilen veriler 4 kısma ayrılır:
1-Karaya Çıkış Noktalarında İzleme ve
Gözlemleme
2- Balıkçı Kayıt Defterleri
3- Gözlemciler
4-Rekreasyonel
(Amatör
Amaçlı
Avcılık)
Örnekleme
Amaç: Amatör balıkçılarından anket ve araştırma yoluyla veri toplamanın
ilk amacı olta balıkçılığı yarışması veya olta balıkçılığı yapan amatör
balıkçıların balık yakalama oranları, yakalanan türler, türlerin boyları gibi
posta yoluyla edinme imkânı olmayan verileri biriktirmektir.
ERKEKLERİN BALIĞA GİTMESİNİN ÇOK NEDENLERİ VAR……
AMATÖR AVCILIK VERİLERİ
Veri Tipi
Amatör Balıkçı Yakalamalarının
Sayımları
Balık Yarışması Verileri
Amatör Balıkçı Kayıtları
Veri Toplama Metotları
Alanda çalışan ekip bölgesel olarak
verileri toplayıp analiz edebilir ve
rapor edebilir.
Bu tip detaylı veri toplamanın en iyi
yolu kıyıda balıkçılarla görüşme
yapılması ve balığın suya dönene
kadar
koyulduğu
ağlarda
gözlenmesidir.
Saha ekibi maç sonrasında veriler
biriktirirler. Müsabaka yakalama
verilerinin
bölgesel
ve
ülke
genelinde rapor edilip, raporlanması
esasına dayanır.
Saha elemanları tarafından veri
toplanır, analiz edilir ve rapor edilir.
Amatör balıkçılıktan elde edilen veriler,
özellikle uzun dönem balıkçılık modellerini
oluşturmak ve bu modellere yön tayin etmede
yararlıdır. Ancak verilerin gerçek çeşitliliğine
erişmek için bütün sezon boyunca örnekleme
yapılması gerekir.
 Örnekleme Dönemi: Nehirler için Haziran sonundan
Eylül sonuna kadar dönemde örnekleme yapılır.
 Örnekleme Günleri: Yıllık
16 hafta sonu örneklemesi
önerilmektedir.
 Örnekleme Yeri:Aktif Avcılığın Yapıldığı yerler
 Anketlerin Sayısı: Her örnekleme günü için ortalama
30 veya daha fazla anket ve görüşme önerilir.
<5 cm
5-9 cm
10-14 cm
15-19cm
20-24
25-29
30-34
Alabalık
Sazan
Turna
B.Balık
Kefal
Amatör Balıkçı Sepetlerinin Örnekleme Kayıt Kartı
(Herbir balığın avlanma metodu yemli, yemsiz vs…)
>35 cm
CEFAS BİNASI
CEFAS
Cefas, Çevre, Balıkçılık ve Sucul Kaynakları için bir
araştırma ve bilim enstitüsü olup İngiltere’de Çevre, Gıda ve
Kırsal ilişkiler Departmanı (DEFRA) bünyesinde faaliyet
göstermektedir.
CEFAS ARAŞTIRMA GEMİSİ
- Avrupa Levrek Balığının uzunluk esasına göre stok
değerlendirilmesi,
- Denizdeki Gözlemler ve karaya çıkış uygulamaları
aracılığıyla ıskarta balıklara ait veri toplanması
- Karma balıkçılık tavsiyesi ve modelleme
- Balıkçılık Yönetimine çoklu tür yaklaşımı
- Istakozların(Nephrops) Değerlendirilmesi
konularında yapılan kısa sunumlar ve
değerlendirilmeler hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
Balıkçılık ilgisi olan bütün üye devletler için balıkçılık verisi
toplama yasal bir gerekliliktir. CEFAS gözlemci programı,
Veri Toplama Sistemi(DCF-Data Collaction Framework)
çerçevesinde 2002 yılından beri İngiltere Balıkçılığı için devamlı
veri biriktirme işlemi yapmaktadır.
Cefas Gözlemci programında görev yapan 12 Cefas gözlemcisi
7 ayrı bölgeden(Lowestoft,Weymouth, Brixham, Penzance,
Fleetwood, Amble, Scarborough) veri toplar.
CEFAS BALIK ETİKETLERİ
TEŞEKKÜRLER…
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
8 320 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content