close

Enter

Log in using OpenID

bilanço

embedDownload
TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
31/12/2012TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
(YTL)
AÇIKLAMA
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
3-Bankalar
C-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
E-Stoklar
5-Diğer Stoklar
7-Verilen Sipariş Avansları
H-Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden K.D.V.
5-İş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
C-Mali Duran Varlıklar
3-İştirakler
D-Maddi Duran Varlıklar
5-Taşıtlar
6-Demirbaşlar
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Haklar
7-Birikmiş Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
AÇIKLAMA
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
100.350,69
B-Ticari Borçlar
100.350,69
1-Satıcılar
9.670,97
C-Diğer Borçlar
9.670,97
5-Diğer Çeşitli Borçlar
200.206,86
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.
111.564,00
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
88.642,86
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
730.486,62
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
694.445,37
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
36.041,25
V-ÖZKAYNAKLAR
1.040.715,14 D-Geçmiş Yıllar Karları
1-Geçmiş Yıllar Karları
616.800,00
F-Dönem Net Karı (Zararı)
616.800,00
2-Dönem Net Zararı (-)
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
134.322,93
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
583.149,83
GENEL TOPLAM
-12.763.401,52
12.045.928,76
22.998,12
-22.998,12
616.800,00
1.657.515,14
1.657.515,14
1.296.290,58
1.296.290,58
830.558,90
830.558,90
164.649,97
151.398,92
11.953,85
1.297,20
2.291.499,45
1.104.212,78
1.104.212,78
-1.738.197,09
-1.738.197,09
-633.984,31
1.657.515,14
1.657.515,14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content