close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı Bilanço - Türkiye Voleybol Federasyonu

embedDownload
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
16.09.2012 - 30.09.2014 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
(TL)
AÇIKLAMA
I‐DÖNEN VARLIKLAR
A‐Hazır Değerler
1‐Kasa
2‐Alınan Çekler
3‐Bankalar
4‐Diğer Hazır Değerler
C‐Ticari Alacaklar
1‐Alıcılar
2‐Alacak Senetleri
5‐Verilen Depozito ve Tem.
D‐Diğer Alacaklar
5‐Diğer Çeşitli Alacaklar
E‐Stoklar
4‐Ticari Mallar
5‐Diğer Stoklar
7‐Verilen Sipariş Avansları
H‐Diğer Dönen Varlıklar
1‐Devreden K.D.V.
5‐İş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II‐DURAN VARLIKLAR
A‐Ticari Alacaklar
'5‐Verilen Depozito ve Tem.
D‐Maddi Duran Varlıklar
3‐Binalar
5‐Taşıtlar
6‐Demirbaşlar
8‐Birikmiş Amortismanlar (‐)
9‐Yapılmakta Olan Yatırımlar
10‐Verilen Avanslar
E‐Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1‐Haklar
7‐Birikmiş Amortismanlar (‐)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
A‐Teminat Mektubundan Alacaklar
GENEL TOPLAM
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
16.9.2012
30.9.2014
4.435.513,86
1.792,92
126.090,00
4.307.630,94
14.423,42
539.854,40
16.719.145,73
114.084,13
448.152,94
445.476,94
2.676,00
2.105.257,08
2.700,00
64.012,60
64.012,60
237.480,44
329.341,48
109.150,42
327.576,39
220.191,06
1.378.792,30
1.363.629,49
15.162,81
201.431,67
6.655.813,18
189.935,79
304,64
53.713.902,32
172.252,70
9.040.400,71
‐62.317.201,61
133.853,93
2.789.543,16
‐55.415.854,99
52.492.655,34
107,20
AÇIKLAMA
III‐KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
17.387.507,68
B‐Ticari Borçlar
1‐Satıcılar
4‐Alınan Depozito ve Teminatlar
C‐Diğer Borçlar
4‐Personele Borçlar
2.107.957,08
5‐Diğer Çeşitli Borçlar
D‐Alınan Avanslar
1‐Alınan Sipariş Avansları
2‐Alınan Diğer Avanslar
237.480,44
F‐Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.
1‐Ödenecek Vergi ve Fonlar
327.576,39
2‐Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
H‐Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.
1‐Gelecek Aylara Ait Gelirler
2‐Gider Tahakkkukları
201.431,67
I‐Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
2‐Diğer K.D.V.
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
20.261.953,26 V‐ÖZKAYNAKLAR
D‐Geçmiş Yıllar Karları
189.935,79
1‐Geçmiş Yıllar Karları
F‐Dönem Net Karı (Zararı)
609.354,12
1‐Dönem Net Zararı
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
16.9.2012
30.9.2014
1.316.942,06
3.793.171,56
803.559,08
513.382,98
3.168.422,67
624.748,89
266.537,83
772.772,28
1.494,69
265.043,14
308.519,90
464.252,38
60.000,00
156.515,39
46.067,19
110.448,20
60.000,00
147.022,42
499.761,12
79.243,14
67.779,28
410.729,97
89.031,15
1.790.502,31
5.222.220,35
14.655.439,61
17.827.297,25
14.655.439,61
17.827.297,25
‐9.789.824,10
‐1.917.525,36
‐9.789.824,10
‐1.917.525,36
4.865.615,51
15.909.771,89
6.656.117,82
225.300,00
21.131.992,24
1.545.684,20
70.749,07
28.865,93
‐28.865,93
301.988,12
‐231.239,05
304,64
6.656.117,82
225.300,00
225.300,00
6.881.417,82
870.038,98
21.131.992,24 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
1.545.684,20 NAZIM HESAPLAR
1.545.684,20
A‐Teminat Mektubundan Borçlar
22.677.676,44 GENEL TOPLAM
225.300,00
1.545.684,20
6.881.417,82
22.677.676,44
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content