close

Enter

Log in using OpenID

2014 bilanço

embedDownload
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
AYRINTILI BİLANÇO
TL
AKTİF (VARLIKLAR)
30.9.2014
30.9.2014
1.039.788,21 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
2-Alınan Çekler
3-Bankalar
4-Verilen Çekler ve Öd.Em.(-)
5-Diğer Hazır Değerler
TL
CARİ DÖNEM
I- DÖNEN VARLIKLAR
1-Kasa
PASİF (KAYNAKLAR)
CARİ DÖNEM
334.443,77
A-MALİ BORÇLAR
8.657,92
0,00
325.244,85
0,00
0,00
1-Kısa Vadeli Banka Kredileri
0,00
2-Orta ve Uzun Vad.Krediler Anapara, Taksit
0,00
3-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0,00
4-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti
0,00
B-TİCARİ BORÇLAR
541,00
B-MENKUL KIYMETLER
513.191,62
0,00
1-Satıcılar
260.235,48
260.235,48
1-Kamu Kesimi Menkul Kıymetler
0,00
2-Borç Senetleri
0,00
2-Diğer Menkul Kıymetler
0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)
0,00
4-Diğer Ticari Borçlar
0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
4-Verilen Depozito ve Teminat.
527.200,00
C-DİĞER BORÇLAR
504.450,00
0,00
1-Ortaklara Borçlar
22.750,00
2-Personele Borçlar
5-Şüpheli Ticari Alacaklar
0,00
6-Şüpheli Ticari Alac.Karş.(-)
0,00
D-DİĞER ALACAKLAR
3-Diğer Çeşitli Borçlar
177.586,25
0,00
34.347,58
143.238,67
D-ALINAN AVANSLAR
E-ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER
9.570,00
0,00
75.369,89
1-Ortaklardan / İştiraklerden Alacaklar
0,00
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
64.954,85
2-Personelden Alacaklar
0,00
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.
10.415,04
3-Diğer Çeşitli Alacaklar
9.570,00
E-STOKLAR
3-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
128.113,94
0,00
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
0,00
1-İlk Madde ve Malzemeler
0,00
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0,00
2-Yarı Mamuller
0,00
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yük.
0,00
3-Mamuller
0,00
3-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0,00
4-Ticari Mallar
12.675,00
5-Diğer Stoklar
85.144,69
6-Verilen Sipariş Avansları
30.294,25
F-GELEC.AYL.AİT GİD.VE GEL.TAH.
1-Gelecek Aylara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları
37.190,22
2-İndirilecek KDV
0,00
3-Diğer KDV
0,00
0,00
1-Hesaplanan KDV
0,00
2-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
0,00
KISA VADELİ YAB. KAYNAKL.TOPLAMI
513.191,62
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
77.223,70
A-MALİ BORÇLAR
0,00
32.833,76
4.356,46
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
1.039.788,21
II- DURAN VARLIKLAR
0,00
1-Banka Kredileri
0,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0,00
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti
0,00
B-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları
77.223,70
77.223,70
292.967,35
UZUN VADELİ YAB. KAYNAKL.TOPLAMI
A-TİCARİ ALACAKLAR
1-Verilen Depozito ve Teminatlar
2-Diğer Çeşitli Alacaklar
2-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütü (-)
0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR
0,00
2-Binalar
0,00
7-Birikmiş Amortismanlar(-)
8-Yapılmakta Olan Yatırımlar
2-Kuruluş ve Örgütlenme Gid.
3-Özel Maliyetler
4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5-Birikmiş Amortismanlar(-)
243.813,48
98.347,16
G-DİĞER DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
0,00
2-Sermaye Taahhütleri
0,00
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0,00
-62.144,40
0,00
0,00
0,00
1-Yasal Yedekler
0,00
2-Olağanüstü Yedekler
0,00
D-GEÇMİŞ YIL KARLARI
E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(-)
F-DÖNEM NET KARI(ZARARI)
0,00
4.249.833,77
-4.110.206,23
602.712,70
150,94
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
2.528,20
742.340,24
0,00
0,00
9.121,43
-11.498,69
F-GELECEK YIL. AİT GİD.VE GEL.TAHAK.
1-Gelecek Yıl.Ait Giderler
0,00
1-Sermaye
B-SERMAYE YEDEKLERİ
C-KAR YEDEKLERİ
7.137,14
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.
1-Haklar
A-ÖDENMİŞ SERMAYE
287.153,38
1-Arsalar
6-Diğer Maddi Duran Varlıklar
742.340,24
0,00
0,00
5-Demirbaşlar
III- ÖZKAYNAKLAR
963,98
3.012,62
1-Bağlı Ortaklıklar
4-Taşıtlar
77.223,70
3.976,60
C-MALİ DURAN VARLIKLAR
3-Tesis, Makine ve Cihazlar
0,00
0,00
0,00
0,00
6-Personel Avansları
0,00
H-DİĞ. KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR
3.270,28
1-Devreden KDV
5-İş Avansları
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları
3.270,28
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1.686,43
1.686,43
0,00
292.967,35
1.332.755,56 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
1.332.755,56
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content