close

Enter

Log in using OpenID

2. ödüllü kitap okuma yarışması sonsuz hayat

embedDownload
2. ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 80 dakikadır.
3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
A
kitapçığı
4. Masala göre “Sonsuz Hayat” neresidir?
SONSUZ HAYAT
A)Ahiret hayatı
1. Boz Tilkiye göre köpeklerden kurtulmanın en etkili yolu nedir?
B)Kabir hayatı
C)Mutlu hayat
A)Koşmak
D)Uyku hayatı
B)Saklanmak
C) Farklı yerlere tüy bırakmak
D)Dua etmek
5. Avcıdan kaçan tilki nasıl dua etmiştir?
2. İmamın amcası, dünya hayatını neye
benzetmiştir?
A)Yaşamam hayırlı ise canımı bağışla.
A)Oyun yerine
B)Kanatlarım olsa keşke
B)Eğlence yerine
C)Köpeğin ayağı kırılsa
C)Allah’ı zikir yerine
D)Yetişemezler inşallah
D)Kötü bir rüyaya
6. Boz Tilki, dedenin ölümü ile ilgili olarak
hangi sözü söylememiştir?
3. Bilge Tavşan mağarada sıkışınca nasıl
dua etmiştir?
A)Allah’ım kurtar beni
A) Ecel birdir değişmez.
B)Senden ne gelirse baş göz üstüne
B)Allah’tan geldik, yine Allah’a döneceğiz.
C)Nerde kaldı bu tilki
C)Katlanılamaz acı kaybımız.
D)Allah’ım günahlarımı affet
D)Her nefis ölümü tadacaktır.
4. SINIF
1
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
2. Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
10. Bilge Tavşan’ın sorduğu; “Mümin, kalbinde hangi ağacın çekirdeğini taşır?” sorusuna bulutun verdiği cevap nedir?
7. Avcıyı kaza mahalline tilkinin getirdiğine doktor niçin inanmamıştır?
A)Avcının dalga geçtiğini düşünmüştür.
B)Tilkinin iyilik yapamayacağını düşünmüştür.
A)Kamelya Ağacı
C)Abartılı avcı hikâyelerinden biri olduğunu düşünmüştür.
C)Tuba Ağacı
B)Hurma Ağacı
D) Zakkum Ağacı
D)Avcının anlattıklarını saçma bulmuştur.
11. Yavru sığırcık kuşunun sorduğu “Müttaki ne demek?” sorusuna Bilge Tavşan
nasıl cevap vermiştir?
8. Bilge Tavşan’ın naklettiği, “Göz yaşarır,
kalp hüzünlenir ama biz Allah’ın hoşnut
olmayacağı bir söz söylemeyiz.” sözünü
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) hangi
olaydan sonra söylemiştir?
A)Anne, babaya saygı duyan kişilerdir.
B)Takva üzerine yaşayan mümin demektir.
A) Eşi vefat edince
B) Çocukları vefat edince
C)İman; hem nurdur, hem hakikattir.
C) Hicret edince
D) Allah’ı tanımayan, ona kulluk yapmayan kişilerdir.
D) Mekke fethedilince
9. Sığırcık kuşlarının asker gibi talim yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
12. Kitabın sonundaki duayı hangi canlı
dostumuz yapmıştır?
A)Can sıkıntısını geçirmek için
B)Dayanıklı ve disiplinli olmak için
B)Sincap
C)Göç edecek gücü korumak için
C)Bilge Tavşan
D)Her varlık Allah’ın bir askeri olduğu
için
4. SINIF
A) Serçe
D)Bülbül
2
Diğer sayfaya geçiniz.
A
2. Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
13. Seyit İmam’ın anlattığı temsili hikâyede
niçin sofradan doymadan kalkılmıştır?
kitapçığı
16. “İnsan bir yolcudur. Bu yolculuk; çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa,
ihtiyarlıktan kabre, kabirden……, ……. sonsuzluğa kadar devam etmektedir.’’
A)Dünya kıtlık yeri olduğu için
B)Buradaki nimetler ahiretteki nimetlerin numunesi olduğu için
C)İnsanların kazançları isteklerinden
az olduğu için
Boş bırakılan yerlere hangi kelimeler
gelmelidir?
A)Cennete, Cennetten
B)Cehenneme, Cehennemden
D)İnsanların istekleri sınırsız olduğu
için
C)Haşire, Haşirden
D)Otogara, Otogardan
14. İmam Efendi’nin anlattığı temsili hikâyedeki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
17. Bülbülün ettiği duada aşağıdaki isteklerden hangisi yoktur?
A)Gemi-Dünya
A) Bize dünyada afiyet ver.
B)Cennetini ve cemalini ihsan eyle.
B)Otogar-Hayat
C)Bizleri dünyada zengin eyle.
C)Otogara Gelen Yolcular-Yavrular
D)Bizleri beraber eyle, birbirimizden
ayırma.
D)Otogardan Ayrılanlar-Yolcular
18. Okumuş olduğunuz “Sonsuz Hayat”
isimli kitapta aşağıdaki bölüm başlarından hangisi yoktur?
15. Hikâyede “görünmeyen âlem” kavramıyla hangisi kastedilmiştir?
A)Ahiret
A)Acı Haber
B)Gökyüzü
B)Acı Biber
C)Denizin altı
C)Yas
D)Mağara
D)Yeniden Dirilme
4. SINIF
3
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
2. Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
22. İlyas Usta hayvanların incinmemesi
için nal çakma işini nerede yapıyordu?
(Hikayenin Adı: Nalbant İlyas)
ELMALI KÖY
19. Kırklıkçı Yusuf’un kavalla çok iyi çaldığı parça aşağıdakilerden hangisidir?
(Hikayenin Adı: Sıra Çobanları)
A)Samanlıkta
B)Otlakta
A) Kara koyun
C)Yalakta
B)Mor koyun
D)Gübrelikte
C)Çoban türküsü
D)Yaylalar yaylalar
23. Hedik nedir? (Hikayenin Adı: Kurtlan
Kuşlan Yemek Nasip Eyle)
A)Haşlanmış patates
B)Haşlanmış buğday
20. Köylü yaylaya göç ederken yapılan hazırlıklarda oluşan seslerle bayram havasına sebep olan boynu zil ve çıngıraklı hayvanlar hangileridir? (Hikayenin
Adı: Yayla Göçü)
C)Haşlanmış mısır
D)Haşlanmış et
A)Koyun - inek
B)At - eşek
24. Kağnı öyküsündeki öküzlerin yaralanmasına sebep olan olay nedir?
C)Buzağı - geyik
D)Teke - koç A) Öküzlerin geçtiği yolun buzlu olması
B)Araba tekerinin çıkması
C)Ormandaki avcı kulübesine çarpmaları
D)Öküzlere kamyonun çarpması 21. Demirci İlyas Usta’nın oğluna Davut ismini vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (Hikayenin Adı: Nalbant
İlyas)
25. Halil, kazayı öğrendiğinde İsmail’in babasına ne tavsiye etmişti? (Hikayenin
Adı: Kağnı)
A)Babasının da isminin Davut olması.
B)Ölen kardeşinin adının Davut olması.
A)Adak kesmesini
C)Hazreti Davut (as) gibi demircilik
yapmasını istemesi.
B)Sadaka vermesini
D)Doğru sözlü olmasını istemesi.
D)Yetimleri sevindirmesini
4. SINIF
C)Fakirlere yemek vermesini
4
Diğer sayfaya geçiniz.
A
2. Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
kitapçığı
29. Ömer, son güreşlerinde neden yörenin pehlivanlığını kazanmak istiyordu?
(Hikayenin Adı: Pehlivan)
26. Düğün Ağası hikâyesinde, düğün programına göre ilk ne yapılacaktır?
A)Gelini almaya gideceklerdir.
B)Sağdıç yuva yardımı toplayacaktır.
A)Askere gideceği için
C)Halay çekilecektir.
B)Halkın baskısından kurtulmak için
D)Camideki mevlide katılacaklardır.
C)Babası ısrar ettiği için
D)Arkadaşlarına mahcup olmamak için
27. “Kandil Gezerleri” hikâyesine göre Miraç olayı ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
30. “Pehlivan” adlı hikayede Ramazan
ayında gençlerin güreş tuttuğu yer
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Peygamberimiz (s.a.s.) eliyle ayı
ikiye ayırmıştır.
B)Peygamberimiz (s.a.s.) Miraç’ta
daha önce gelmiş peygamberlerle
görüşmüştür.
A) Toros Dağları
B)Köprübaşı
C)Pınarbaşı
C)Namaz, bu gecede farz kılınmıştır.
D)Seyitbaşı
D)Peygamberimiz’in (s.a.s.) maddi ve
manevi olarak Allah’ın huzuruna çıktığı bir olaydır.
31. Köylüler arklardaki suyu nasıl kullanırlardı? (Hikayenin Adı: Su Arkları)
28. Kara Ahmet öküzlerinin başkasının
bahçesinden ot yememesi için ne yaparmış? (Hikayenin Adı: Boyunduruk)
A)Önceden karınlarını doyururmuş.
A)Yayınları sürdürmek için kullanırlardı.
B)Ağzını bağlarmış.
B)Muhtarlığı temizlerlerdi.
C)Değnek ile vururmuş.
C)Bostan ve ağaçlarını sularlardı.
D)Önüne ot uzatarak götürürmüş.
D)Evlerini temizlemek için kullanırlardı.
4. SINIF
5
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
2. Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
32. Kamil Ağa’nın köylüyü teselli için “Medine sokaklarındaki taşları, Müslümanların ayağına zarar verir diye toplardı.” diyerek anlattığı sahabe kimdir? (Hikayenin Adı: Su Arkları)
OSMANLI’NIN ÇILGIN PROJELERİ
35. Osmanlı Devleti’nin ilk, dünyanın
ikinci metro projesini hayata geçirmek hangi padişah döneminde mümkün olmuştur?
A)Hazreti Ali
B)Hazreti Ömer
A)Sultan II. Abdülhamid
C)Hazreti Ebubekir
B)Sultan Abdülaziz
D)Hazreti Osman C)Sultan Mehmet Reşad
D)Sultan Vahdeddin
33. “Orman Cezası” hikâyesinde Yusuf Ağa
ve Bekçi Osman, ormandaki taze pelitleri kesenleri yakalamak için nasıl bir
yol izlemişlerdir?
36. Süveyş Kanalı projesinin hayata geçmesi için büyük emek harcayan ancak
uğradığı suikast neticesi bu hedefine
ulaşamayan devlet adamı kimdir?
A)Hemen jandarmaya haber vermişlerdir.
A)Sultan Abdülaziz
B)Sokullu Mehmet Paşa
B)Yaşlı avcıdan yardım istemişlerdir.
C)Ahmet Münif Paşa
C)Ağaçlardan parmak izi almışlardır.
D)Ahmet Mithat Efendi
D)Akşam olunca o çevrede pusuya
yatmışlardır. 37. Dört çocuğu hayata veda eden ve “Benim çocuklarım kurtulamadı. Kim bilir fakir fukaranın çocuğu nasıl bakılıyor? Hiç
olmazsa bir hastane yaptıralım da benim
gibi başka babaların yüreği yanmasın”
diyerek devrin çok ilerisinde bir hastane yaptıran padişah kimdir?
34. Yusuf Ağa’nın ve Bekçi Osman’ın fidanları kesenlere verdikleri orman cezası nedir? (Hikayenin Adı: Orman Cezası)
A)Ormandaki kulübeye kilitlenmeleri.
B)Meşe odunlarını toplatmaları.
C)Kestikleri fidan sayısı kadar yeni fidan diktirmeleri.
B)Sultan Abdülhamid
C)Yavuz Sultan Selim
D)Kestikleri fidanları köye kadar sırtında taşımaları.
4. SINIF
A) Sultan Vahdettin
D)Sultan Abdülaziz
6
Diğer sayfaya geçiniz.
A
2. Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
kitapçığı
41. Osmanlı Devleti’ne tasarladığı büyük
projeler ile hizmetler sunan mühendis
Henri Gavand hangi ülke vatandaşıdır? 38. Uzunluğu 50 kilometreyi bulan ve
1560’tan bu yana İstanbul’a saniyede
10 bin metreküp su taşıyan Mimar Sinan’ın inşa ettiği suyolu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Almanya
A)Taşlı Müsellim Su Yolu
B)Fransa
B)Süleymaniye Su Yolu
C)İngiltere
C)Kırkçeşme Su Yolu
D)Hollanda
D)Şehremini Su Yolu
39. Dünyada ilk kez deniz suyundan içme
suyu elde edilen mekanizmayı geliştiren Osmanlı Devleti, deniz suyundan
elde ettiği içme sularını hangi şehre
akıtmıştır?
42. Suyun arıtılması ile ilgili olarak çalışmaları Sultan Abdülhamid tarafından
başlatılan ancak yaygınlaştırılamayan
proje aşağıdakilerden hangisidir?
A)Su içerisinden elektrik akımı geçirilerek suyun temizlenmesi
A)Trabzon
B)İzmir
B)Güneş enerjisinden faydalanılarak
suyun temizlenmesi
C)Cidde
D)İstanbul
C)Buharlaştırma yöntemi ile suyun temizlenmesi
D)Su arıtma tesisleri kurularak suyun
temizlenmesi
40. Mimar Sinan’ın bir camii inşaatında nargile fokurdattığını gören halk durumu padişaha şikâyet eder. Padişah gelip durumu sorduğunda Mimar Sinan nargilesinin tütünsüz olduğunu söyleyerek camii içinde ses iletimini ayarladığını söyler.
Bu hadise hangi camii inşaatında gerçekleşmiştir? 43. İvo Andriç’e Nobel Edebiyat Ödülü’nü
kazandıran ve adını bir Osmanlı projesinden alan kitabın adı nedir?
A)Süleymaniye Camii
A) İstanbul Köprüsü
B)Selimiye Camii
B)Bosna Köprüsü
C)Ulu Camii
C)Drina Köprüsü
D)Fatih Camii
D)Mostar Köprüsü
4. SINIF
7
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
2. Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
48. Don Nehri ile Volga nehri arasında
44. Kitap içerisinde geçen ve “avan proje”
olarak isimlendirilen kavramın günümüzdeki karşılığı nedir?
50 km uzunluğunda bir kanal ile hazar nehrine ulaşma düşüncesi hangi
A) Halka yönelik tasarlanan proje
padişah döneminde ortaya atılmıştır?
B)Taslak proje
A)Yavuz Sultan Selim
C)Yapılamayacak uçuk proje
B)Kanuni Sultan Süleyman
D)Tamamlanmış proje
C)Fatih Sultan Mehmet
D)4. Murat
45. Osmanlı şehir dokusunun düzenlenmesine dair Fransız Mimar Bouvard tarafından tasarlanan proje içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
49. Hazırlanan projenin gerçekleşmesi
A) Sultanahmet Meydanı
için en üst seviyede memurundan,
B)Galata Köprüsü
sade vatandaşa kadar binlerce insa-
C)Taksim Meydanı
nın yardım için seferber olduğu proje
D)Bayezit Meydanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicaz Demiryolu Projesi
46. Sultan Abdülhamid döneminde tasarlanan Avrupa ile Asya kıtalarını demir yolu ile birbirine bağlayan ayaklar üzerine oturtulmuş olan yapının
adı nedir?
B)İstanbul Metro Projesi
C)Süveyş Kanalı Projesi
D)Hamidiye Etfal Hastanesi
A)Hamidiye Köprüsü
B)Sultan Abdülhamid Köprüsü
C)Galata Köprüsü
D)Boğaziçi Köprüsü
50. Günümüzde gerçekleşen “Köy-Kent”
ve “Köydes” projelerine ilham kay-
47. Dönemin padişahı Sultan Beyazid’e
bir mektup göndererek projelerini
sunan dünyaca ünlü mimar kimdir?
nağı olan Osmanlı projesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mimar Sinan
A)Miniatürk Projesi
B)Frederic Auguste Bartholdi
B)Devlet Parkı Projesi
C)Leonardo Da Vinci
C)Numune Köy Projesi
D)Donetolla Da Santos
D)Hamidiye Köy Projesi
4. SINIF
8
Test bitti. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
467 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content