close

Enter

Log in using OpenID

Bağın Omcalı Değeri (TL) 6.157 Bağın Çıplak Arazi Değeri (TL

embedDownload
ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ORTALAMA KURU ÜZÜM MALĐYETĐ
Bağın Omcalı Değeri (TL)
6.157
Bağın Çıplak Arazi Değeri (TL)
4.894
Bağdaki Omca Sayısı (adet)
Ortalama Tesis Yılı
222
2002
MASRAF UNSURLARI
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
Gübre Bedeli
36,71
Su Bedeli
24,49
Zirai Mücadele Đlaç Bedeli
30,55
GĐRDĐ GĐDERLERĐ TOPLAMI
91,75
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
Toprak Đşleme
64,94
Budama Đşçiliği
47,67
Gübreleme Đşçiliği
8,45
Zirai Mücadele Đşçiliği
24,36
Çapalama Đşçiliği
21,47
Boğaz Açma Ve Ot Alma Đşçiliği
15,09
Sulama Đşçiliği
Hasat
Sergi Yeri Hazırlama
Bandırma ve Sergi Yerine Taşıma
Bandırma Đşçiliği
Üzümün Serilmesi Kurutulması Đşçiliği
Üzümün.Top.Savrul.ve Çöp.Ayıklanması
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ TOPLAMI
9,01
32,77
3,16
20,31
8,27
7,71
15,00
278,21
NAKLĐYE
Kuru Üzümü ambara taşıma
3,55
Kuru Üzümü pazara taşıma
3,55
NAKLĐYE GĐDERLERĐ TOPLAMI
7,10
DĐĞER MASRAFLAR
Bekçi Ücreti
5,49
Çuval ve Đp Masrafı
2,39
Potasa
9,12
Zeytinyağı
6,62
Diğer
0,00
DĐĞER MASRAFLAR TOPLAMI
TOPLAM
Top.Mas.Nominal Faiz Karşılığı (%10)
Genel Đdare Giderleri (Top.Mas.%3'ü)
Çıplak Arazi Kıymetinin %5'ten Nominal Faizi
23,62
400,68
40,07
12,02
307,85
Tesis Masrafları Amortisman Payı
54,93
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
815,5
Tali Gelir (Çubuk ve Yaprak Satışı)
NET MASRAF
Alınan Kuru Üzüm Miktarı (kg/da)
815,5
350
Ortalama Kuru Üzüm Maliyeti (Kr/kg)
233,0
Ortalama Kuru Üzüm Satış Fiyatı (Kr/kg)
320,0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
23 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content