close

Enter

Log in using OpenID

( Kuru Ot ) MALİYETİ

embedDownload
ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI FĐĞ ( Kuru Ot ) MALĐYETĐ
GĐDERLER
Tarla Kirası
TUTARI (TL/Da)
DAĞILIM ( % )
110,00
32,64
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
47,00
13,95
Gübre Bedeli
25,00
Tohum Bedeli
22,00
Su Bedeli
0,00
Zir.Müc.Đlaç Bedeli
0,00
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
162,50
Đlk Sürme
35,00
Tırmık Çekme-Tezek Kırma ( Diskaro )
25,00
Đkileme
0,00
Tırmık Çekme
0,00
Üçleme
0,00
Tırmık ve Sürgü Çekme
15,00
Gübreleme Đşçiliği
13,50
Çizgi Çekme
Ekim
0,00
19,00
Tohum Kapatma
0,00
Cansuyu Verme
0,00
Çapalama Đşçiliği
0,00
Sulama Đşçiliği
0,00
Zirai Müc.Đşçiliği
0,00
Hasat
35,00
Hasat Son. Đşlem. ( Kurutma, Balyalama )
20,00
NAKLĐYE
17,50
Ambara Taşıma
17,50
Pazara Taşıma
0,00
DĐĞER GĐDERLER
0,00
Ambalaj
0,00
Bekçi
0,00
Diğer
0,00
TOPLAM
337,00
Toplam Gid.Nom.Faiz Karşılığı ( %5 )
16,85
Genel Đdare Giderleri ( %3 )
10,11
GĐDERLER GENEL TOPLAMI
Alınan Ürün Miktarı ( kg/da )
48,22
363,96
655
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
55,57
1 Kg Ürünün Ort.Satış Fiyatı (Krş/kg)
65,00
5,19
0,00
100,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
23 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content