close

Enter

Log in using OpenID

5120 serisi - Yıldız Gaz Armatürleri

embedDownload
4- MARKALAMA
Firma Markası
"YILDIZ"
PROPAN
Gaz Cinsi
Giriş Basıncı
Çıkış Basıncı
PROPAN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
KULLANMA TALİMATI (5120 SERİSİ)
Hafta
Yıl
EN ISO 2503
Ürün Standart Numarası
5- KULLANIM
AÇMA
Tüp valfi (1) açılmadan önce , Basınç düşürücünün kapalı olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir. (Basınç ayar
vidası (5) saat yönünün tersine çevirilmelidir.)
Tüp valfi (1) yavaşça sonuna kadar açılmalıdır.
Manometrede (6) istenilen kullanım basıncı elde edilene kadar , basınç ayar vidası (5) saat yönünde çevrilmelidir.
Tüp valfine vidalanan basınç düşürücünün somun bağlantısına köpük yardımıyla sızdırmazlık testi uygulanır.
ÇIKIŞ BASINCININ AYARLANMASI
Çıkış basıncının arttırılması için , basınç ayar vidası (5) saat yönünde yavaşça çevrilmelidir.
Çıkış basıncının düşürülmesi için , basınç ayar vidası (5) saat yönünün tersine çevrilmelidir.
Gaz çıkış basıncı, Manometrede (6) kırmızı renk ile işaretlenen kullanım basıncından yüksek ayarlanmamalıdır.
KAPATMA
Tüp valfi (1) kapatılmalıdır.
Manometrede (6) ''0'' değerini gösterene kadar basınç ayar vidası (5) saat yönünün tersine çevrilerek basınç
düşürücü içindeki gaz boşaltılmalıdır.
İçindekiler
6- ÇALIŞMA VE BAKIM UYARILARI
Tamir ve bakım yetkili servisler tarafından yapılmalı ve sadece orijinal YILDIZ GAZ A.Ş yedek parçası ve aksesuarı
kullanılmalıdır. İmalatçı, izni dışında yapılan tamirler sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.
Basınç düşürücüler periyodik olarak kontrol edilmeli ve herhangi bir parçası (Rakor contası, manometre, giriş
bağlantısı, çıkış bağlantısı) zarar görmüş yada kirli, yağlı, v.s ise bakım ve tamir yapılmadan kullanılmamalıdır.
Basınç düşürücülerde gaz sızıntısı varsa, manometre hasar görmüşse tüp valfi kapatılarak Basınç Düşürücü asla
kullanımdan alınır.
Sayfa
Tanım
1
Önemli Bilgiler
1
Ürün modeli parça listesi
2
1- Uyarılar
2
2- Kurulum
2
3- Teknik Bilgi Tabloları
3
3,1 Gaz Sınıfı Teknik Değer Tablosu
3
4- Markalama
4
5- Kullanım
4
6- Çalışma ve Bakım Uyarıları
4
7- Depolama ve Taşıma
4
Basınç düşürücüler, talimatta belirtilen emniyet uyarıları dikkate alınarak kullanılmalıdır.
7- DEPOLAMA VE TAŞIMA
Taşıma ve nakil esnasında ürünün zarar görmemesi için ürünü kutusunda muhafaza edilmelidir.
Basınç düşürücüler uzun süre kullanılmadığı zaman, kir, yağ yada diğer kir kaynaklarıyla irtibatını önlemek için
ambalaj yada kutusunda muhafaza edilmelidir.
TANIM
Basınç düşürücü, tüp içerisinde yüksek basınçta bulunan gazı, ihtiyaç duyulan kullanım basıncına
düşürür ve dengede tutar.
GARANTİ BELGESİ
Aşağıda kod ve seri numarası ile özellikleri belirtilmiş olan ürünümüz üretim hatalarına karşı 3 YIL GARANTİLİDİR.
Garanti Şartları
ÜRETİCİ FİRMA
Kod No
:....................................................................................................
Cinsi
:....................................................................................................
Seri No
:................................... Satış Tarihi :.............................................
4
YILDIZ GAZ ARMATÜRLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi 2. Cadde
No:55 (34522) Esenyurt / İSTANBUL
Tel:(0212) 422 11 90 (Pbx) Fax:(0212) 422 16 79
Email: [email protected]
SATICI FİRMA (KAŞE ve İMZA)
ÖNEMLİ BİLGİLER
KGT-500_FRM.023 REV.NO:2
• Ürünlerimiz kullanma talimatında belirtilmiş olan şartlara uygun olarak bu konuda
eğitimli kişiler tarafından kullanılmalıdır.
• Kullanım hatalarından oluşan arızalarda ürünlerimiz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
• Ürünlerimizin tamir, bakımları firmamız veya yetkili servislerimiz tarafından
yapılmalıdır, ürünlerimize bunun dışında kesinlikle müdahale edilmemelidir.
• Ürünlerimize firmamız veya yetkili servislerimiz dışında müdahale edilmemesi amacı
ile uygulanan GARANTİ ETİKETLERİ garanti süresince korunmalıdır.
• GARANTİ ETİKETİ sökülmüş veya hasar görmüş ürünler garanti kapsamı
dışında
kalacaktır.
• Garanti belgenizi ürünümüzü satın aldığınız anda satıcı firmaya mutlaka onaylatınız.
Basınç düşürücülerin kullanımında bu talimatta belirtilen kullanma ve emniyet şartlarına uyulmalıdır..! Aksi
takdirde yangın ve patlama gibi tehlikeli durumlar meydana gelebilir.
Talimatlar, zararı ya da tehlikeyi engellemek için doğru kullanım hakkında gerekli bilgiyi sağlar.YILDIZ GAZ
A.Ş. Basınç Düşürücünün yanlış kullanılmasından yada üstünde yapılan değişikliklerden dolayı
oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.
Talimatta belirtilen uyarı işaretlerinin (
) olduğu yerler güvenlikle ilgili bilgileri içermekte olup dikkatle
okunması ve yazılanlara mutlaka uyulması gereklidir.
1
6
2
5
3
4
3- TEKNİK BİLGİ TABLOLARI
3.1 Gaz Sınıfı Teknik Değer Tablosu
Gaz
1
Kod Harfi
Propan
Renk
Turuncu
PROPAN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ( MANOMETRELİ )
1- Tüp valfi
4- Hortum bağlantısı
2- Rakor contası
5- Basınç ayar tutamağı
3- Rakor somunu
6- Manometre
Özellikler
5120
Gaz Giriş Bağlantısı
W 21,80x1/14'' Sol
Gaz Çıkış Bağlantısı
Ø 6 mm Hortum
Gaz Çıkışı
0-1,5 bar
5 m³/h
Gaz Debisi P 2 = 1,5 bar
1- UYARILAR
Firmamızın kontrolü ve bilgisi dışında basınç düşürücülerin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
Basınç düşürücülerin yanlış kullanılması ciddi hasarlara sebebiyet verebileceğinden ,eğitimli personeller
tarafından kullanılmalıdır.
Basınç Düşürücüler kazayla çarpmalardan,yağ ve diğer kir kaynağından korunmalıdır.
Basınç düşürücülerin takıldığı tüp, dik yerleştirilmeli ve düşme tehlikesinden korunmalıdır. ( Asla yatırmayın )
Basınç düşürücüde yanıcı özelliği olan propan gazı kullanılacağından, emniyet açısından uygun alev
emniyet valflerinin kullanılması önerilmektedir.
Gaz dağıtım bölgelerinde kesinlikle açık alev bulundurulmamalı
ve sigara içilmemelidir.
Basınç düşürücüler, gövdeleri üzerinde işaretlenmiş
bilgiler dikkate alınarak kullanılmalıdır.
Nipelli ürünlerde hortum rakor somununun, alev emniyet tepme valflerinin
v.b. bağlantıların sıkılması veya sökülmesi yandaki şekilde belirtildiği gibi
çift anahtar ile yapılmalıdır.
PROPAN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ( MANOMETRESİZ )
Özellikler
5121
5122
Tek Çıkışlı
Çift Çıkışlı
Gaz Giriş Bağlantısı
W 21,80x1/14'' Sol
W 21,80x1/14'' Sol
Gaz Çıkış Bağlantısı
Ø 6 mm Hortum
Ø 6 mm Hortum
0-1,5 bar
0-1,5 bar
5 m³/h
5 m³/h
Çıkış
Gaz Çıkış
Gaz Debisi P2 = 1,5 bar
2- KURULUM
Kuruluma başlanmadan önce , basınç düşürücü , kullanılacak gaz cinsi ve ihtiyaç duyulan tüp basıncının
birbirlerine uyumu kontrol edilmelidir.
Basınç düşürücü , tüp valfine (1) vidalanmadan önce , valf ağzındaki olası pisliği atmak için tüp valfi kısa
süreli ve hafifçe açılıp kapatılmalıdır.Bu işlem esnasında tüp valfinin önüne el yaklaştırılmamalı veya tüp
valfinin önünde durulmamalıdır.
Basınç düşürücü üzerinde bulunan rakor contası (2) zarar görmüş veya kaybolmuşsa yenisi ile
değiştirilmelidir.
Basınç düşürücü , tüp valfine (1) vidalanmadan önce kapalı konumda olması gerekmektedir. Bunu kontrol
etmek için basınç ayar vidası (5) saat yönünün tersine doğru çevrilmelidir.
Uygun anahtar kullanılarak , giriş bağlantı somunu (3) sıkıca tüp valfine (1) vidalanmalıdır.
Basınç düşürücünün hortum bağlantısına (4) kullanılacak ekipmana uygun olan gaz hortumu kelepçe
kullanılarak bağlanmalıdır.
2
( Manometreli )
( Manometresiz )
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 087 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content