close

Enter

Log in using OpenID

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında

embedDownload
21.03.2015
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atanmaya Hak Kazanan Adaylara
Duyuru / Tarih: 20/03/2015
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kadrolarına
Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru;
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından 17 Mart
2015 Salı günü gerçekleştirilen atama kurası sonucu Bakanlığımız kadrolarına açıktan atanmaya hak kazanan şehit
yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, 13 Nisan 2015
Pazartesi günü mesai bitimine kadar, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/posta olarak
yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri
gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER
1­ Başvuru ve taahhüt formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığından temin edilebilecektir),
2­ Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği
onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda
aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkalığınca onaylanacaktır,
3­ T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
4­ Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e­devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu
askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
5­ Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından, son üç ay içerisinde alınmış, belge veya e­devlet kapısı
üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,
6­ 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 ebadında ve son 6 ay içerisinde çekilmiş),
7­ Adres beyanı, (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından
temin edilebilecektir),
8­ 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal
bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığından temin edilebilecek olup, kapalı zarf içerisinde olacaktır),
9­ Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından
temin edilebilecektir),
10­ Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının
belirtildiği Sağlık Beyanı,
İlanen Duyurulur.
EKLER:
­Başvuru ve taahhüt formu
data:text/html;charset=utf­8,%3Cstrong%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20font­family%3A%20Arial%2C%20Helveti… 1/2
21.03.2015
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
­Etik Sözleşme
­Adres Beyanı
­Sağlık Beyanı
­Mal Bildirim Beyannamesi (Önlü­Arkalı tek sayfa halinde doldurulmuş ve zarfa konulmuş)
data:text/html;charset=utf­8,%3Cstrong%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20font­family%3A%20Arial%2C%20Helveti… 2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content