close

Enter

Log in using OpenID

4-B Bağ-Kur Fazla Ödeme Talep Dilekçesi İçin Tıklayınız…

embedDownload
TC
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Selçuklu Sosyal Güvenlik Merkezi
Konu : 4/B – Bağ-Kur Fazla Ödeme Talep Dilekçesi
Kurumunuzda …………………………………… Bağ-Kur numarası ile kayıtlı 4/B sigortalısıyım, aynı
zamanda 4/A – SSK kapsamında sigortalı çalıştırdığım için işverenim.
5510 sayılı Kanunun 80.maddesinin 2.fıkrasında; 4/B sigortalısının aynı zamanda işveren
olması halinde Bağ-Kur prime esas kazancının, çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancından
düşük olamayacağı, düşük olduğunun tespiti halinde resen yükseltileceği hüküm altına alınmıştır.
Çalıştırdığım sigortalılardan daha düşük kazanç bildirdiğim Kurumunuz tarafından tespit edilmiş ve
kazanç beyanım resen yükseltilmiştir.
Kurumunuz tarafından yayımlanan 25.03.2015 tarih 1654233 sayılı genel yazıda; beyanı
resen yükseltilen 4/B sigortalıların mağduriyetine sebep olunmaması bakımından tespiti yapan
programda birtakım değişiklikler yapılacağı ve daha önce resen yükseltilen kazançların eski haline
getirildiği, kazançların eski haline getirilmesinden sonra hakediş ödemelerinden kesinti yapılmak
suretiyle veya cari usullerle tahsili yapılan tutarların sigortalı hesaplarında fazla ödeme olarak yer
aldığı ve talepleri halinde ilgililere iade edileceği belirtilmektedir. Bundan
bahisle
prim
hesabımdaki fazla ödemenin tarafıma iadesini talep eder;
Gereğini arz ederim.
İkamet Adresi:
Adı Soyadı
: …………………..…………………..
…………………………….…………………….
TC Kimlik No
: …………………..…………………..
…………………………….…………………….
Tarih
: …….. / …..... / 2015
Cep Telefonu: …………..……….………….
İmza
: …………………..…………………..
Bu Bölüm Kurum Tarafından Doldurulacaktır
Adına Tescilli İşyeri Sicil No
: ……….………..……….………
İşçilerinden Dolayı Prim Borcu
: Var [….]
Yok [….]
Kendi Bağ-Kur Prim Borcu
: Var [….]
Yok [….]
İade Yapılmasına Müstahak mı?
: Evet [….]
Hayır [….]
Selçuklu Sosyal Güvenlik Merkezi
Evrak Kayıt Sistemi
Evrak Tarihi
……. / ……. / 2015
Evrak Sayısı
……………………..
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content