close

Enter

Log in using OpenID

İlgili dosya için tıklayınız - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
İLAN
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Sayın :........................................................
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 13’üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara
bağlamak üzere, Olağan olarak 08 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 17:00’da toplanacaktır.
Yukarıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmanızı rica
ederim.
Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı
G Ü N D E M:
1- Belediye Encümenine Üye Seçilmesi.
2- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçilmesi.
3- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Üye Seçilmesi.
4- Ulaşım Komisyonuna Üye Seçilmesi.
5- Çevre ve Sağlık Komisyonuna Üye Seçilmesi.
6- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçilmesi.
7- Hukuk ve Yönetmelik Komisyonuna Üye Seçilmesi.
8- Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Komisyonuna Üye Seçilmesi.
9- İlçelere Yatırım İzleme Komisyonuna Üye Seçilmesi.
İki Eylül Caddesi – 26010 – ESKİŞEHİR
e-posta : [email protected]
Tel : 0 (222) 211 55 00
Fax : 0 (222) 220 42 36
Elektronik Ağ : www.eskisehir.bel.tr
10- Büyükşehir Belediyemizin Fen İşleri Dairesi Başkanlığından Kırsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığına Ödenek Aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
11- Odunpazarı Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine Aktarma Yapılması ile ilgili Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığının yazısı.
12- Yurtdışı seyahatlerine gidecek Meclis Üyeleri ve Belediye
görevlendirilmeleri ile ilgili Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yazısı.
mensuplarının
13- Girne Şehri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile
ilgili Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yazısı.
14- Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2014 Yılı 1 Yıllık Faaliyet Raporu.
…/04/2015
…/04/2015
…/04/2015
…/04/2015
Yazı İşl.Me.
Yazı İşl.Şefi
I.Hukuk Müşaviri
Genel Sekreter
İki Eylül Caddesi – 26010 – ESKİŞEHİR
e-posta : [email protected]
: E.ÖZGÜR
: E.AYMAN
: S.ULUSARAÇ
: C.DEMİR
Tel : 0 (222) 211 55 00
Fax : 0 (222) 220 42 36
Elektronik Ağ : www.eskisehir.bel.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
227 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content