close

Enter

Log in using OpenID

11. ULUSLARARASI TARSUS YARI MARATONU 29

embedDownload
YÖNETI M KURULU
18 SUBAT 2014 GÜNDEMI
Sira
GÜNDEM MADDELERI
KARAR
Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.
hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.
1
Yemin Töreni
Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katilim gerçeklesti.
Baskanlik Divani'nin tesekkülü
Baskanlik Divani Baskan Yardimciligi görevine Av.Sefa YILMAZ aday
oldugunu bildirdi,Yönetim Kurulu üyeleri arasinda yapilan gizli
oylamada Av.Sefa YILMAZ Baskan Yardimcisi olarak seçildi.Baskan
Yardimciligi görevine Av.Sefa YILMAZ'in seçilmesi ile bosalan
saymanlik görevine Av.Meriç KAPTAN'nin aday oldugu
bildirdi.Yönetim Kurulu üyeleri arasinda yapilan gizli oylamada
Av.Meriç KAPTAN sayman olarak seçilmesine O.B.K.V.
2
3
Av.F. K.'nin 14.02.2014 tarihli 5149 gelen
evrak sayili,Izmir 9.Agir Ceza
Mahkemesi'nin 2014/55 E. sayili dosyasi
için hukuki destek isteminin bildirimine
iliskin yazisi.
Av.F. K.'nin 14.02.2014 tarihli 5149 gelen evrak sayili,Izmir 9.Agir
Ceza Mahkemesi'nin 2014/55 E. sayili dosyasi için hukuki destek
isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
Izmir 9.Agir Ceza Mahkemesi'nin 2014/55 E. sayili dosyasinda,Av.F.
K.'ya hukuki destek verilmesine,Av.Özkan YÜCEL'in
görevlendirilmesine O.B.K.V.
4
Danistay 10.Dairesi'nin 13.02.2014 tarihli 5013 gelen evrak
sayili,2013/3788 sayili kararin bildirimine iliskin yazisi okundu,bilgi
Danistay 10.Dairesi'nin 13.02.2014 tarihli alindi.
5013 gelen evrak sayili,2013/3788 sayili
kararin bildirimine iliskin yazisi.
Basvurulabilecek hukuki yollar açisindan Av.Senol KARAASLAN
tarafindan çalisma yapilmasina,geregi için Hukuk Isleri Birimi'ne
tevdiine O.B.K.V.
5
Danistay 15.Dairesi'nin 13.02.2014 tarihli 5012 gelen evrak
sayili,2013/13506 sayili kararin bildirimine iliskin yazisi okundu,bilgi
Danistay 15.Dairesi'nin 13.02.2014 tarihli
alindi.
5012 gelen evrak sayili,2013/13506 sayili
kararin bildirimine iliskin yazisi.
Geregi için Hukuk Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
6
Ankara 10.Idare Mahkemesi'nin 13.02.2014 tarihli 5013 gelen evrak
Ankara 10.Idare Mahkemesi'nin
sayili,2013/1793 sayili kararin bildirimine iliskin yazisi okundu,bilgi
13.02.2014 tarihli 5013 gelen evrak
alindi.
sayili,2013/1793 sayili kararin bildirimine
iliskin yazisi.
Geregi için Hukuk Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V
7
Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.01.2014 tarihli 2/9 sayili
kararina istinaden S.S. Güzel Çiftlik Doga Yerlesim Merkezi Arsa ve
Konut Yapi Kooperatif'nin arabuluculuk talebine iliskin durum
degerlendirilmesi yapildi.
Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun
14.01.2014 tarihli 2/9 sayili kararina
istinaden S.S. Güzel Çiftlik Doga
Yerlesim Merkezi Arsa ve Konut Yapi
Kooperatif'nin arabuluculuk talebine
iliskin durum degerlendirilmesi.
S.S. Güzel Çiftlik Doga Yerlesim Merkezi Arsa ve Konut Yapi
Kooperatif'ne yazi yazilarak,arabuluculuk talebi ile ilgili olarak
14.01.2014 tarih ve 2/9 sayili Yönetim Kurulu karari ile Av.O. E. D.'e
talebin iletildigi ancak tebligat yapilamadigi için arabuluculuk
isteminin yerine getirilemediginin bildirilmesine,
Av.O. E. D.'e hiçbir biçimde tebligat yapilamadigi anlasildigindan
Av.Kanunu 72.madde geregince tutanak ile durumun tespitine,tespit
sonrasi Yönetim Kurulu'nda gündeme alinmasina,geregi için Yazi
Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
8
Ankara 17.Idare Mahkemesi'nin
17.02.2014 tarihli 5178 gelen evrak
sayili,2013/215 E. 2014/78 K. sayili
kararin bildirimine iliskin yazisi.
Ankara 17.Idare Mahkemesi'nin 17.02.2014 tarihli 5178 gelen evrak
sayili,2013/215 E. 2014/78 K. sayili kararin bildirimine iliskin yazisi
okundu,bilgi alindi.
Geregi için Hukuk Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
9
Izmir 1.Icra Dairesi'nin 17.02.2014 tarihli 5177 gelen evrak
sayili,2012/3551 sayili kararin bildirimine iliskin yazisi okundu.
10
Izmir 1.icra Müdürlügü'nün 2012/3551 sayili dosyadan verilmis aciz
Izmir 1.Icra Dairesi'nin 17.02.2014 tarihli
vesikasina dayali olarak Yönetim Kurulu'nun 25/12/2012 gün ve 9/69
5177 gelen evrak sayili,2012/3551 sayili
sayili karari ile levhadan silinmesine dair karar verilmis olup,Izmir
kararin bildirimine iliskin yazisi.
1.Icra Dairesi'nin 17.02.2014 tarih 5/77 sayili evrakiyla aciz vesikasi
kaydinin kaldirilmis oldugu anlasilmakla Izmir Barosu Yönetim
Kurulu'nun 25.12.2012 gün ve 9/69 sayili kararin ortadan
kaldirilmasina,geregi için Ruhsat Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
H. Ç.'in ruhsatnamesi hakkinda görüs istemi okundu.
H. Ç.'in ruhsatnamesi hakkinda görüs
istemi.
Av.Kanunu 11.maddesi geregince "Aylik,gündelik,ücret veya kesenek
gibi ödemeler karsiliginda görülen hiçbir hizmet ve görev avukatlikla
birlesmez." hükmü uyarinca Huriye Çepel'in halen Ziraat Bankasi
Isikkent subesinde banka asistani olarak çalistigi beyani karsisinda
Av.Kanunu 5/d maddesi kapsaminda avukatlik ruhsati verilmesinin
mümkün olmadigina,geregi için Ruhsat Isleri Birimi'ne tevdiine
O.B.K.V.
11
A. S.'nin yeniden kayit talebi degerlendirildi.
A. S.'nin yeniden kayit talebi
A. S.'nin 13.02.2014 tarihli dilekçe içerigindeki talebi dogrultusunda
04.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantisinda dinlenmesine,
kendisine bilgi verilmesine,geregi için Ruhsat Isleri Birimi'ne tevdiine
O.B.K.V.
12
AVUKAT HAKLARI MERKEZI ÖNERILERI: AVUKAT HAKLARI MERKEZI ÖNERILERI:
1-07-14.03.2014 tarihinde
gerçeklestirilecek olan Avukat Büro ve
Konut Aramalari konulu atölye çalismasi
önerisi.
2-Av.I. D.'nin 13.02.2013 tarihli 950/5174
sayili,davali vekili oldugu Izmir 2.Is
Mahkemesi 2013/542 sayili dosyasinin
mahkeme hakimi tarafindan
inceletilmediginin bildirimine iliskin
yazisi.
1-07-14.03.2014 tarihinde gerçeklestirilecek olan Avukat Büro ve
Konut Aramalari konulu atölye çalismasi önerisinin kabulüne,gerekli
çalismanin Avukat Haklari Merkezi'nce yerine getirilmesine O.B.K.V.
2-Av.I. D.'nin 13.02.2013 tarihli 950/5174 sayili,davali vekili oldugu
Izmir 2.Is Mahkemesi 2013/542 sayili dosyasinin mahkeme hakimi
tarafindan inceletilmediginin bildirimine iliskin yazisi okundu.
AHM'ce yapilan degerlendirme dogrultusunda Av.Ümit
GÖRGÜLÜ'nün basvuruya konu hakkinda mahkeme hakimi ile
görüsülmesine O.B.K.V.
13
13.02.2014 tarihinde yapilan SEM Yürütme Kurulu üye seçimi sonuçlarina
göre Av.Aysen ERDOGAN,Av.Afhan TOPEL,Av.Ozan BALIM,Av.Nilgün
TORTOP,Av.Saadet KAYAALP ve Av.Münir Hakan ERIS'in SEM Yürütme
Kurulu üyeligine atanmalarina,
Sem Yürütme Kurulu üyelerinin ve stajyer
temsilcilerinin atanmasinin degerlendirilmesi
58
13.02.2014 tarihinde yapilan stajyer temsilcisi seçimi sonucu seçilen
Stj.Av.Emel DIRIL,Stj.Av.Can EKEN,Stj. Av.Seçkin ERSEÇKIN'nin stajyer
temsilcisi olarak atanmalarina,stajyer temsilcilerinden birinin staj süresinin
dolmasi veya baskaca bir nedenle ayrilmasi halinde sirasiyla en çok oy alan
stajyerin stajyer temsilcisi olarak atanmasina,SEM'de Stj.Av.Emel DIRIL'in
görevlendirilmesine,geregi için Staj Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli 5250 gelen
evrak sayili,Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun
14.01.2014 tarihli 2/97 sayili kararina
istinaden yazili beyanlarinin bildirimine iliskin
yazisi.
Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli 5250 gelen evrak sayili,Izmir Barosu Yönetim
Kurulu'nun 14.01.2014 tarihli 2/97 sayili kararina istinaden yazili beyanlarinin
bildirimine iliskin yazisi okundu.
Dilekçe içeriginden düzeltmenin yapilip yapilmadigi anlasilmadigindan
yapilan sözlü görüsmede düzeltmeye iliskin açiklamada bulunulacaginin
belirtildiginden bir sonraki 25.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu'nda
görüsülmesine O.B.K.V.
59
Izmir 1.Icra Müdürlügü'nün 2001/19725 E. sayili dosyasi ile ilgili olarak
Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 28.01.2014
28.01.2014 tarih 4/3 sayili Yönetim Kurulu karari ile talep edilen aciz vesikasi
tarihli 4/3 sayili kararina istinaden Av.K. T.' ile
geldiginde konunu Yönetim Kurulu gündemine tekrar alinmasina,Yazi Isleri
ilgili görüsme yapilmasi
Birimi tarafindan takibine O.B.K.V.
60
Av.K. B. B.'nin 24.01.2014 tarihli 2761 gelen
evrak sayili,Ilan Reklam Vergisi hakkindaki
yazismalara iliskin bilgi isteminin bildirimine
iliskin yazisi.
61
Av.K. B. B.'in 24.01.2014 tarihli 2761 gelen evrak sayili,Ilan Reklam Vergisi
hakkindaki yazismalara iliskin bilgi isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
25.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu gündeminde tekrar ele alinmasina
O.B.K.V.
T. S.'nin 18.02.2014 tarihli 5329 gelen evrak sayili, aciz vesikalarinin
kaldirilmis olmasi sebebiyle baroya yeniden kayit talebinin
bildirimine iliskin yazisi okundu.
T. S.'nin 18.02.2014 tarihli 5329 gelen evrak
sayili, aciz vesikalarinin kaldirilmis olmasi
sebebiyle baroya yeniden kayit talebinin
bildirimine iliskin yazisi.
62
Çocuk Cezaevleri Kapatilmasi
konusundaki imza kampanyasinin
degerlendirilmesi
Dilekçe içeriginin incelenmesinden Izmir 14.Icra Müdürlügü'nün
2012/40 ve Izmir 7.Icra Müdürlügü'nün 2009/8055 sayili
dosyalarinda verilmis aciz vesikalarinin devam edip etmediginin
sorulmasina,Aliaga Icra Müdürlügü'nün 2011/2732 sayili dosyadan
verilen aciz vesikasina dayali olarak Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nca
verilmis 03.07.2012 gün ve 96/3 sayili kaydin silinmesine dair kararin
aciz vesikasinin kaldirildigindan bahisle Yönetim Kurulu'nun
19.02.2013 gün ve 17/4 sayili karari ile ortadan kaldirilmasina karar
verildiginden bu yönde yeniden karar alinmasina yer
olmadigina,Kusadasi 1.Icra Müdürlügü 2011/141 sayili dosya ile ilgili
olarak verilmis 07.06.2011 tarihli aciz vesikasi Kusadasi Icra Hukuk
Mahkemesi'nin 30.09.2011 gün 2011/398 E. 2011/416 K. sayili karari
ile iptal edildiginden ve bu yönden Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nca
alinmis bir kayit silme karari bulunmadigindan karar verilmesine yer
olmadigina,Izmir 1.icra Müdürlügü'nün 2012/3551 sayili dosyasindan
verilen aciz vesikasina iliskin olarak Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun
18.02.2014 tarih 1/10 sayili kararla kayit silme karari kaldirildigindan
yeniden karar alinmasina yer olmadigina,geregi için Ruhsat Isleri
Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Çocuk Cezaevleri Kapatilmasi konusundaki imza kampanyasinin
25.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu gündeminde tekrar ele alinmasina
O.B.K.V.
63
Genel Kurul sonrasinda bosalan Yönetim
Kurulu üyeligi nedeni ile en çok oy almis
yedek üyenin çagirilmasi
69
Av.Hüseyin PEHLIVAN'nin davet edilmesine,geregi için Yazi Isleri
Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Izmir 5.ve 7. Icra Mahkemeleri'nde görev
yapan hakimlerin emekliye ayrilmasi
nedeni ile yasanan sorunlara iliskin
olarak meslektaslardan gelen sikayetlerin
degerlendirilmesi
70
Izmir 5.ve 7. Icra Mahkemeleri'nde görev yapan hakimlerin emekliye
ayrilmasi nedeni ile yasanan sorunlara iliskin olarak meslektaslardan
gelen sikayetlerin degerlendirilmesi yapildi.
Ilgili sikayetlerin iletilmesi amaci ile Adli Yargi Adalet Komisyonu'na
yazi yazilmasina,atamalarin yapilmasi konusunda da HSYK'ya yazi
yazilmasina O.B.K.V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
34
File Size
289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content