close

Enter

Log in using OpenID

25 şubat 2014 - İzmir Barosu

embedDownload
YÖNETI M KURULU
25 SUBAT 2014 GÜNDEMI
Sira
GÜNDEM MADDELERI
KARAR
Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.
hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.
1
Yemin Töreni
Katilimci olmadigi için Yemin Töreni yapilmadi.
2
Av.Kamil Burak BOZDEMIR'in 24.01.2014 tarihli 2761 gelen evrak
sayili,Ilan Reklam Vergisi hakkindaki yazismalara iliskin bilgi
isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
Av.Kamil Burak BOZDEMIR'in 24.01.2014
tarihli 2761 gelen evrak sayili,Ilan
Reklam Vergisi hakkindaki yazismalara
iliskin bilgi isteminin bildirimine iliskin
yazisi.
Yapilan incelemede;2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu'nun
14.mad. 3.bendinde belirtilen "Gerçek kisilerin ikametgahlarinin iç ve
dis kapilarina konan ve kimliklerini gösteren levhalar" ile
14.maddenin 5.bendinde belirtilen "Gerçek ve tüzel kisilere ait
isyerlerinin içine veya disina asilan is sahibinin kimligi ile isin
mahiyetini gösteren ve alani 1/2 metrekareyi asmayan isiksiz
levhalar vergiye tabi olmazken,belirtilen muafiyet hükümlerine
uymayan durumlardaki avukatlik tabelalarinin,2464 sayili Belediye
Gelirleri Kanunu geregi vergiye tabi olacagi yasal düzenlemeden
anlasildiginin Av.Kamil Burak BOZDEMIR'e bildirilmesine,geregi için
Yazi Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
3
Çocuk Cezaevleri Kapatilmasi
konusundaki imza kampanyasinin
degerlendirilmesi
Çocuk Cezaevlerinde yasanan sorunlara,hak ihlallerine ve çözüm
yollarina iliskin olarak Çocuk Komisyonu,Insan Haklari Merkezi ve
Cezaevi Komisyonu'nca ortak çalisma yürütülmesine O.B.K.V.
4
Av.Cüneyt GÖREN'nin 14.02.2014 tarihli
5117 gelen evrak sayili,deger tespit
komisyonu görevinden istifasinin
bildirimine iliskin yazisi.
5
Av.Cüneyt GÖREN'nin 14.02.2014 tarihli 5117 gelen evrak
sayili,deger tespit komisyonu görevinden istifasinin bildirimine iliskin
yazisi okundu.
27.02.2014 tarihli Baskanlik Divani'nda degerlendirilmesine O.B.K.V.
Av.Evren Ufuk ÜNÜVAR ve Av.Baris
AKYOL'un 18.02.2014 tarihli 5354 gelen
evrak sayili,cezaevi avukat görüs
odasinda yasadiklarinin bildirimine iliskin
yazisi.
Av.Evren Ufuk ÜNÜVAR ve Av.Baris AKYOL'un 18.02.2014 tarihli
5354 gelen evrak sayili,cezaevi avukat görüs odasinda yasadiklarinin
bildirimine iliskin yazisi okundu.
Av.Senol KARAASLAN'nin 21.02.2014
tarihli 5981 gelen evrak sayili,Hukuk
Isleri Birimi ve komisyonlardaki
görevlerinden istifasinin bildirimine
iliskin yazisi.
Av.Senol KARAASLAN'nin 21.02.2014 tarihli 5981 gelen evrak
sayili,Hukuk Isleri Birimi ve komisyonlardaki görevlerinden istifasinin
bildirimine iliskin yazisi okundu.
Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.
6
27.02.2014 tarihli Baskanlik Divani'nda degerlendirilmesine O.B.K.V.
7
Av.Güney DINÇ'in 21.02.2014 tarihli 5950 gelen evrak sayili,
28.02.2014 tarihi itibariyle avukatlik meslegine son vereceginin
devam eden isleri için Av.Meral TÜKEZBAN KÜÇÜK'ün
görevlendirilebileceginin bildirimine iliskin yazisi okundu.
Av.Güney DINÇ'in 21.02.2014 tarihli 5950
gelen evrak sayili, 28.02.2014 tarihi
Av.Kanunu 42.maddesi geregince konunun baskanlik yetkisinde
itibariyle avukatlik meslegine son
bulundugundan karar verilmek üzere Baro Baskani'na
vereceginin devam eden isleri için
gönderilmesine,
Av.Meral TÜKEZBAN KÜÇÜK'ün
görevlendirilebileceginin bildirimine
Av.Güney DINÇ'in 28.02.2014 tarihi itibari ile serbest meslek
iliskin yazisi.
faaliyetini sona erdirdigi anlasildigindan genel kurul karari
dogrultusunda levhaya kaydinin devami ile 28.02.2014 tarihinden
itibaren baro aidatinin alinmamasina,geregi için Yazi Isleri Birimi'ne
tevdiine O.B.K.V.
8
Sivasli Icra Hukuk Mahkemesi'nin
21.02.2014 tarihli 5978 gelen evrak
sayili,Av.Ayhan YENER'in isten çikartma
cezasi olmasina ragmen
mahkemelerinde dava açtiginin
bildirimine iliskin yazisi.
9
Sivasli Icra Hukuk Mahkemesi'nin 21.02.2014 tarihli 5978 gelen evrak
sayili,Av.Ayhan YENER'in isten çikartma cezasi olmasina ragmen
mahkemelerinde dava açtiginin bildirimine iliskin yazisi okundu.
Konu hakkinda arastirma yapilmasina,sürecin takip edilerek sonuca
göre suç duyurusunda bulunulmasina karar verilmesine,geregi için
Yazi Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Av.Bülent SAHIN'nin 19.02.2014 tarihli
5608 gelen evrak sayili,kullandiklari
antetli kagitlari reklam yönetmeligine
göre düzenlediklerinin bildirimine iliskin
yazisi.
Av.Bülent SAHIN'nin 19.02.2014 tarihli 5608 gelen evrak
sayili,kullandiklari antetli kagitlari reklam yönetmeligine göre
düzenlediklerinin bildirimine iliskin yazisi okundu,bilgi alindi.
Ilgilinin sicil dosyasina konulmasina,geregi için Yazi Isleri Birimi'ne
tevdiine O.B.K.V.
10
CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI:
1-Av.B. B.,Av.C. Ö., Av.Ü. G. A.'nun CMK Av.B. B., Av.C. Ö., Av.Ü. G. A.'nun CMK Yönergesi 13.maddesinin
Yönerge 13.maddesinin 1.fikrasinin h
1.fikrasinin h bendi geregince uyarilmasina,
bendi geregince uyarilmasi gerektiginin
bildirimine iliskin yazisi.
2-Av.P. T. hakkinda disiplin sorusturmasi açilip açilmayacagi
konusunda karar verilmesi isteminin bildirimi okundu.
2-Av.P. T. hakkinda disiplin sorusturmasi Görevlendirmenin farkli zamanlarda yapilmasi ile taraflar arasinda
açilip açilmayacagi konusunda karar
baglanti kurulmasinin mümkün olmamasi sebebi ile disiplin
verilmesi isteminin bildirimi.
sorusturmasi açilmasina yer olmadigina uyarilmamis olmasi halinde
CMK Yönergesi kapsaminda uyarilmasina,
3-Av.S. T. T.'nin CMK Yönerge
13.maddesinin 1.fikrasinin e bendi
3-Av.S. T. T.'nin CMK Yönerge 13.maddesinin 1.fikrasinin e bendi
geregince uyarilmasi gerektiginin
geregince uyarilmasina, geregi için CMK Birimi'ne tevdiine O.B.K.V
bildirimine iliskin yazisi.
11
Av.F. K.'nin 24.02.2014 tarihli, 01.03.2014
tarihinde düzenlenecek olan Icra ve Iflas
Hukuk'unda Geçici Hukuki Koruma
Tedbirlerinde Yasanan Sorunlar ve HMK
Uygulamasi baslikli sempozyum
programinin bildirimine iliskin yazisi.
12
Av.F. K.'nin 24.02.2014 tarihli, 01.03.2014 tarihinde düzenlenecek
olan Icra ve Iflas Hukuk'unda Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinde
Yasanan Sorunlar ve HMK Uygulamasi baslikli sempozyum
programinin bildirimine iliskin yazisi okundu.
27.02.2014 tarihli Baskanlik Divani'nda degerlendirilmesine O.B.K.V.
Av.S. K.'nun 21.02.2014 tarihli 6078 gelen evrak sayili,Bayindir Baro
Odasina esya temini için ödenek isteminin bildirimine iliskin yazisi
okundu.
Av.S. K.'nun 21.02.2014 tarihli 6078
gelen evrak sayili,Bayindir Baro Odasina
esya temini için ödenek isteminin
Dilekçe içeriginde belirtilen düzenlemelerin yerinde tespit yapilarak
bildirimine iliskin yazisi.
farkli bir maliyet hesabi ile birlikte Baskanlik Divani'nda
görüsülmesine,geregi için Yazi Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
13
Türkiye Barolar Birligi'nin 25.02.2014
tarihli 6087 gelen evrak sayili,Kamu
Avukatlari,Çocuk Haklari ve Adli Yardim
Komisyonlari için bölgelerden sorumlu
koordinatör üyelerin bildirimine iliskin
yazisi.
Türkiye Barolar Birligi'nin 25.02.2014 tarihli 6087 gelen evrak
sayili,Kamu Avukatlari,Çocuk Haklari ve Adli Yardim Komisyonlari için
bölgelerden sorumlu koordinatör üyelerin bildirimine iliskin yazisi
okundu,bilgi alindi.
14
Stj.Av.S. A.'nin 07.02.2014 tarihli 4276 gelen
evrak sayili,12.04-20.04 2014 tarihleri
arasinda staj izin isteminin bildirimine iliskin
yazisi.
70
Stj.Av.S. A.'nin 07.02.2014 tarihli 4276 gelen evrak sayili,12.04-20.04 2014
tarihleri arasinda staj izin isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
Avukatlik Kanunu 23.maddesi geregince Baskanlik yetkisinde bulunmakla
karar verilmesine yer olmadigina,karar verilmek üzere Baskanliga
gönderilmesine O.B.K.V.
Av.F. Ö.'nin 19.02.2014 tarihli 5476 gelen
evrak sayili,CMK durumunun eski hale
getirilmesi isteminin bildirimine iliskin yazisi.
Av.F. Ö.'nin 19.02.2014 tarihli 5476 gelen evrak sayili,CMK durumunun eski
hale getirilmesi isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
Izmir Barosu CMK Uygulama Yönergesi ilgili maddeleri basvuru ve cevap
dilekçeleri de eklenmek suretiyle TBB'ne gönderilmesine,geregi için CMK
Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
71
Bayrakli Adliyesi 4.Kat baro birimi
bilgisayarlari,Ödemis Yeni Adliye baro odasi
teknik donanimi ve Karsiyaka Adliyesi
monitörleri tekliflerinin degerlendirilmesi
Bayrakli Adliyesi 4.Kat baro birimi bilgisayarlari,Ödemis Yeni Adliye baro odasi
teknik donanimi ve Karsiyaka Adliyesi monitörleri tekliflerinin 27.02.2014
tarihli Baskanlik Divanin'da degerlendirilmesine O.B.K.V.
72
SAYMANLIK ÖNERILERI
SAYMANLIK ÖNERILERI
1-20.02.2014 tarihli Hürriyet ve Vatan
Gazetesi ilan yayini 2.050 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasi.2-Kemal Özçakar
25.02.2014 tarihli 503 no lu yemek bedeli
2.042 tl nin baro bütçesinde gider yazilmasi,
73
1-20.02.2014 tarihli Hürriyet ve Vatan Gazetesi ilan yayini 2.050 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasina.2-Kemal Özçakar 25.02.2014 tarihli 503 no lu
yemek bedeli 2.042 tl nin baro bütçesinde gider yazilmasina O.B.K.V.
M. E. A.'nin 24.02.2014 tarihli Kadin Haklari
Merkezi'nde gönüllü olarak çalisma isteminin
bildirimine iliskin yazisi.
74
M. E. A.'nin 24.02.2014 tarihli Kadin Haklari Merkezi'nde gönüllü
olarak çalisma isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
Degerlendirilmek üzere Kadin Haklari Merkezi'ne tevdiine O.B.K.V.
AVUKAT HAKLARI MERKEZI ÖNERILERI:
AVUKAT HAKLARI MERKEZI ÖNERILERI: Av.P. U.'nun mütalaa isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
Av.P. U.'nun mütalaa isteminin
bildirimine iliskin yazisi.
75
Avukatlik Kanunu geregince "bir hukuki uyusmazlikta mütaala
vermenin Yönetim Kurulu'na yüklenen görevler arasinda
bulunmamasi ,ayni zamanda hukuka uygun olmamasi karsisinda
talebin reddine,geregi için AHM'ye tevdiine O.B.K.V.
Karsiyaka Baro Odasi bilgisayarlari
hakkinda hasar tespit raporunun
bildirimi
Karsiyaka Baro Odasi bilgisayarlari hakkinda hasar tespit
raporunun bildirimi okundu.
76
27.02.2014 tarihli Baskanlik Divani'nda degerlendirilmesine O.B.K.V.
Izmir Valiligi Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanligi'nin 25.02.2014 tarihli 6099
gelen evrak sayili,27.02.2014 tarihli
Komite 2 Toplantis için katilimci
isteminini bildirimine iliskin yazisi.
Izmir Valiligi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi'nin 25.02.2014 tarihli
6099 gelen evrak sayili,27.02.2014 tarihli Komite 2 Toplantisi için
katilimci isteminini bildirimine iliskin yazisi okundu.
77
Degerlendirilmek üzere Kadin Haklari Merkezi'ne tevdiine O.B.K.V.
Twitter sorusturmasinda yer alan
görevliler hakkinda suç duyurusu
yapilmasinin degerlendirilmesi
78
Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.
01.10.2013 tarihinden itibaren yürürlüge
giren "Bir Avukat Yaninda Avukat
Ortakliginda veya Avukatlik Bürosunda
Ücret Karsiligi Birlikte Çalisan Avukatlar
Yönergesi"nin degerlendirilmesi
Yönergenin ve tip sözlesmelerin web sitesinde yayinlanmasi ile
birlikte tüm meslektaslara mektup ile gönderilmesine,yazinin Genel
Sekreterlikçe hazirlanmasina O.B.K.V.
79
Ücret Karsiligi Birlikte Çalisan Avukatlar
Komisyonu kurulmasi
80
Ücret Karsiligi Birlikte Çalisan Avukatlar Komisyonu kurulmasina
O.B.K.V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content