close

Enter

Log in using OpenID

Acil endotrakeal entübasyon

embedDownload
3/31/2014
Kısa hikaye-muayene
(allerji, ilaç, özgeçmiş,son yemek,
entübasyonu gerektiren neden)
Hazırlık
Malzeme
Personel
İlaçlar
Monitörizasyon
(EKG-puls oksimetre)
Pre-Oksijenasyon
Premedikasyon-Analjezi
Atropin (< 5 yaş bütün çocuklarda ve suksinil kolin kullanılacak
bütün hastalarda)
Defasikülasyon (suksinil kolin kullanılacaksa 0.01 mg/kg
vecuronium veya pancuronium defasikülasyon için gerekli olabilir)
Lidokain (kafa travması ve KİBAS durumlarında)
Sedasyon
Normotansif
Midazolam veya
Etomidat veya
Tiopental veya
Propofol
Hipotansif-hipovolemik
Hafif
Etomidat veya
Ketamin veya
Midazolam
Ağır
Etomidat veya
Ketamin veya
hiçbiri
Kafa travması / status
epileptikus
Normotansif
Hipotansif
Tiopental veya
Propofol veya
Etomidat
Etomidat veya
Tiopental
(düşük doz)
Status
astmatikus
Ketamin
veya
Midazolam
Krikoide bası
Kas gevşetilmesi
Rocuronium veya
Vecuronium veya
Süksinilkolin
Entübasyon, tüpün yerinin kontrolü, tüpün sabitleştirilmesi, monitörizasyon, sedasyon ve paralizinin devamı
1
3/31/2014
2
3/31/2014
3
3/31/2014
4
3/31/2014
CPP
hipotansiyon
ICP
ağrı
Entübasyon
ICP
Volum
GCS 8 ve bilinç açık bile olsa ağrılı uyaranla aniden herniasyon olabilir
5
3/31/2014
CBF
ml/100gr/dk
MAP
CPP=MAP-ICP
% mortalite
GCS
3
4
5
6
7
8
Hipotansiyon kafa travmasındaki tek kötü prognostik gösterge
6
3/31/2014
CBF
pO2~%90 O2sat
CBF
pCO2
7
3/31/2014
Entübe hastanın ani detoriasyonu !
DOPA
Deplasman
Obstrüksiyon
Pnömotoraks
Alet-sedasyon
• Benzodiazepin
Midazolam 0.1-0.2 mg/kg
diazepam daha geç daha uzun etkili, hipovolemi-hipotansiyonda yarı doz, analjezik
değil, 1-2 dakkada etki başlar 30-60 dakika devam eder
• Barbitürat
Tiopental 2-4 mg/kg
serebroprotektif, kafa travması ve status da tercih et ICP, miyokard depresyonu,
hipotansiyon, bronkospazm, anaflaksi, astma ve kardiyojenik şokda kullanılmaz. 1020 saniyede etki başlar 5-10 dakika sürer
• Propofol2 mg/kg. Hipotansiyon ve ağrı yapar, hipovolemi ve şokda kullanılmaz
• Ketamin 1-4 mg/kg 1-2 dakkikada başlar 30-60 dakika sürer, im kullanılabilir,
dissosiasyon, analjezi, amnezi, halusinasyon, bronkodilatasyon, solunum reflekslerini
korur, katekolamin deşarjı ile kan basıncını korur, TA, ICP, IOP artar
• Etomidat
0.2-0.4 mg/kg 30-60 saniyede infüzyonla verilir, etkisi 1015 dakika sürer, Travma ve hipotansiyonda tercih et, ICP, serebral kan akımı ve
metabolizma düşer. Kortizol üretimini baskılar adrenal yetmezlikte verilmez
8
3/31/2014
• Rocuronium
0.6-1.2 mg/kg 60 saniyede başlar 30-60 dakikada
sonlanır
• Vecuronium
0.1-0.2 mg/kg 90-120 saniyede başlar 30-90
dakikada sonlanır
• Suksinilkolin
1-1.5 mg/kg 30-60 saniyede başlar 3-5 dakikada
sonlanır, im de kulanılabilir
•
Mivacurium histamin deşarjı yaptığından, pancuronium ise uzun etkili
olduğundan tercih edilmez
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content