close

Enter

Log in using OpenID

AYAKTA TEDAVİ (PLAN K, K1, K2, E VE G

embedDownload
AYAKTA TEDAVİ (PLAN K, K1, K2, E VE G)
SAĞLIK SİGORTASI SİGORTA KAPSAMI
• Yurt içinde, hastane veya sağlık merkezlerinde en az 24 saat kalmanızı gerektiren hâllerde, teşhis ve tedavi masraflarını (Tabipler
Birliğince belirlenen tarife esas alınmak üzere; 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedavi masraflarını), yıllık limit dâhilinde ve herhangi
bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
• Yurt dışında gerçekleşen masraflarınızı, Groupama Sigorta için belirlenen tarife ile poliçenizde belirtilen esas ve teminat limitleriniz
dâhilinde karşılıyoruz. (Türkiye’de tedavisi olan ve olmayan hastalıklarla ilgili tedavi masraflarının tazminat koşulları hakkında detaylı
bilgiyi size en yakın Groupama Sigorta acentesinden veya 0 850 250 50 50 numaralı çağrı merkezimizden öğrenebilirsiniz.)
• Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz giderlerinizin tamamını, yatarak teşhis tedavi teminatınız, limit dâhilinde ve herhangi
bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
• Hastane veya sağlık merkezinde yatarak tedavi olunması durumunda; standart oda-yemek ve refakatçi masraflarınızı günlük limit
dâhilinde ve herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
• Hastane veya sağlık merkezinde yatarak tedavi olunması durumunda; yoğun bakım masraflarınızı, günlük limit dâhilinde ve
herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
• Özel doktor muayenesinde ya da sağlık kuruluşunda Türk Tabipler Birliğince belirlenen tarife esas alınmak üzere; 150 birime kadar
olan teşhis, küçük müdahale ve tedavi masraflarını, seçmiş olduğunuz planda belirtilen ayakta teşhis tedavi teminatının yıllık limiti
dâhilinde karşılıyoruz.
• Ayrıca, hastane veya sağlık kurumundan taburcu olmanızın ardından, (hastanede gördüğünüz yatarak tedavinin devamı niteliğini
taşıyan) ayakta tedavi masraflarını, seçmiş olduğunuz K, K1 veya K2 planında belirtilen yıllık limit dâhilinde E ve G planlarında ise
anlaşmalı sağlık kurumlarında limitsiz olarak karşılıyoruz.
• Sigortalımızın evinde bir hemşire tarafından bakıma alınması durumunda hemşire bakım ücretini K, K1 ve K2 planında belirtilen yıllık
limit dâhilinde E ve G planlarında limitsiz olarak karşılıyoruz.
• Sigortalımızın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tam donanımlı bir kara ambulansı ile taşınması için yapılan nakil masrafını,
K1 ve K2 planında belirtilen yıllık limit dâhilinde K, E ve G planlarında limitsiz olarak karşılıyoruz.
• Trafik kazası sonucu hasara uğramış çene ve dişlerin tedavisi için yapılan masrafları, seçmiş olduğunuz planında belirtilen yıllık limit
dâhilinde E ve G planlarında katılım payı olmaksızın karşılıyoruz.
• Anne adayı olan sigortalılarımızın normal ve sezaryen doğum masrafları ile hamilelik süresince ve doğum esnasında oluşan risklerini;
doğumdan sonra doğuma bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlarını; doğum sonrası çocuğun rutin bakım, tedavi ve tetkiklerini ve
doğum kontrol yöntemlerini seçmiş olduğunuz planında belirtilen yıllık limit dâhilinde teminat altına alıyor ve karşılıyoruz. G planında
katılım payı bulunmamaktadır.
• Bir kaza veya hastalık sonucunda fonksiyon kaybına uğramış bir organ için gerekli olacak suni uzuv ve protez masraflarını, seçmiş
olduğunuz planda belirtilen yıllık limit dahilinde ve herhangi bir katılım payı olmaksızın karşılıyoruz.
• Bir kaza veya hastalık sonucunda uygulanan tedavinin bir parçası olarak vücuda dışarıdan destek olacak kişiye özel taşınabilir
malzeme masraflarını da seçmiş olduğunuz planda belirtilen yıllık limit dâhilinde ve herhangi bir katılım payı olmaksızın karşılıyoruz.
• 40 ve üzeri yaşlardaki bayanların (mamografi çeken anlaşmalı kurumlarda) kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi masraflarına ait
giderleri, limitsiz olarak karşılıyoruz.
• 40 ve üzeri yaşlardaki erkeklerin (PSA testi yapan anlaşmalı kurumlarda) kontrol amaçlı çektirdikleri PSA masraflarına ait giderleri,
limitsiz olarak karşılıyoruz.
• 50 ve üzeri yaşlardaki bayanların (kemik dansitometri anlaşmalı kurumlarda) kontrol amaçlı yaptırdıkları kemik dansitometri
tetkikine ait giderleri, limitsiz olarak karşılıyoruz.
• Tüm bunların yanında, Yurt İçi ve Uluslararası Acil Yardım ve Tıbbi Danışmanlık hizmetimiz kapsamında, sigortalımızın tıbbi nakli,
danışmanlık, gerekli ilaçların sevki, refakatçi nakli ve refakatçi yakınının konaklama giderlerinin karşılanması, acil mesajların iletilmesi
ve bunun gibi daha birçok hizmetten yararlanabilirsiniz.
• Ayrıca bu planlardan yararlanan sigortalılarımız, Psikolojik Danışma Hizmeti kapsamında telefon ile sınırsız danışma hizmetinden
faydalanabileceklerdir. Ayrıca telefon ile danışmanın yeterli olmadığı durumlarda; randevu alarak yüz yüze danışma uygulaması
devreye girecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content