close

Enter

Log in using OpenID

8 15 15 8 23 8 23 15 cm cm 13 15 cm kg 9 12 l dm 13 18 dk km 5

embedDownload
Kazanım: Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve
oranı farklı biçimlerde gösterir.
4. Aşağıda verilen iki dikdörtgenin çevreleri oranı kaçtır?
1. Yakup’un cebinde 8 ceviz ve 15 tane fındık vardır.
Cevizlerin fındığa oranı hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
15
8
B)
8
15
C)
8
23
D)
15
23
2. Aşağıda verilen oranlardan hangileri birimsizdir?
A)
15cm
13cm
B)
12kg
9cm
C)
18dm
13l
D)
190km
5dk
A)
8
15
B)
5
14
C)
4
11
D)
4
7
5. Zeynep’in 7 mavi tişörtü 21 sarı tişörtü vardır.
Zeynep’in mavi tişörtlerinin, sarı tişörtlerine oranı nedir?
A)
1
3
6.
B)
2
3
C)
4
5
D)
2
5
Bir okuldaki erkek öğrencilerin kız
öğrencilere oranı
2
ise erkek
7
öğrencilerin okuldaki öğrencilerin sayısına oranı nedir?
A)
3.
A) 20km/sa
C) 40km/sa
5 saatte 200km giden bir aracın aldığı
yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden
hangisinden doğru olarak verilmiştir?
B) 60km/sa
D) 50km/sa
5
9
B)
5
7
C)
7
9
D)
2
9
7. Bahçedeki elma ağaçlarını elma ve armut ağaç sayısına
oranı
2
’tür. O halde armut ağaçlarının toplam ağaç
3
sayısına oranı nedir?
A)
3
2
B)
1
3
C)
1
5
D)
2
5
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
8. Bir sınıftaki 32 öğrencinin 12’si kızdır. Erkek
öğrencilerin sınıf mevcuduna oranı nedir?
A)
5
8
B)
3
8
C)
3
5
12. Fatma 240 sayfalık romanın 160 sayfasını okuyor.
Kalan sayfa sayısının toplam sayfa sayısına oranı nedir?
D)
5
3
9.
6 kişilik portakal suyu hazırlamak için 12
portakal kullanılıyorsa 12 kişi için kaç
portakal gerekir?
A) 9
B) 12
C) 18
D) 24
10. Yakup Türkçe testinde 45 soruyu 30 dakikada
çözüyorsa cevaplanan soru sayısının süreye oranı nedir?
2
soru/dk
3
2
C) soru/dk
5
3
soru/dk
2
3
D) soru/dk
4
A)
A)
13.
A)
A)
2
3
4
ise erkek
9
kursiyerlerin bayan kursiyerlere
C)
1
2
D)
1
4
Yakup’un 12 Matematik, 8 Türkçe ve 6
Fen kitabı vardır. Matematik kitaplarının
diğer kitaplara oranı nedir?
1
2
B)
6
13
C)
7
6
D)
6
7
Bir musluktan 5 dakikada akan su
miktarı 20 litredir. Dakikada akan su
miktarının dakikaya oranı nedir?
1
dk/l
4
B) 4 l/dk
C) 21 l/dk
Bir kurstaki bayan kursiyerlerin
kurs mevcuduna oranı
B)
14.
B)
11.
1
3
D)
1
l/dk
2
15. 1’den 20’ye kadar olan doğal sayılardan 5 ile
bölünebilenlerin 3 ile bölünebilenlere oranı nedir?
A)
2
3
B)
3
2
C)
3
4
D)
4
3
oranı nedir?
A)
6
5
B)
5
9
C)
5
4
D)
4
5
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
349 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content