close

Enter

Log in using OpenID

2013 eğitimleri - Cem Şen Eğitimleri

embedDownload
Cem Şen Eğitimleri
Tüm dünyaya yayılmış ve Chan (Zen), Dzogchen, Gnostisizm, Sufizm, Taoizm gibi farklı
adlarla tanınan öğretiler bize, tüm evrende tek öğretinin varolduğundan bahseder. Bu
öğreti evrensel yasaların, insan zihninin lisanında anlaşılmasını sağlar. Bu yasalar ise
tüm varlıkların “gerçek doğalarını” keşfedip, saf ve mutlak mutluluğa ulaşmalarını
sağlayan bir yol haritasıdır. Bu Hakikat ve onun bilgisi, tüm öğretilerin kalbini oluşturmaktadır. Öğretiler bu Hakikat’i taşıyan birer kalıptır.
Cem Şen eğitimlerinde bu amaçla, her öğretinin merkezinde varolan öğreti,
Şamanizm, Taoizm, Chan ve Budizm temel alınarak çalışılmaktadır.
Evrensel öğreti 3 temel üzerinde yükselmektedir. Bu 3 temel, hemen her öğretide “üç
temel manevi güç” ya da Üç Hazine olarak adlandırılmaktadır. Üç Hazine, Beden,
Nefes/Enerji ve Bilinç’e karşılık gelmektedir.
Cem Şen Eğitimleri'nde Üç Hazine, tarih boyunca ruhsal gelişimin ileri aşamalarına
ulaşmış ustalardan kesintisiz bir gelenekle günümüz ustalarına aktarılan 5 aşamalı bir
eğitim programı ile çalışılmaktadır.
İletişim: [email protected]
0532 696 98 40
Bedenin Canlandırılması
Bedenimiz, içinde bulunduğumuz maddi dünyada, bilincimiz için bir yuva oluşturmaktadır. Bu yuva, tüm evrenin dokusunu oluşturan 8 temel enerjinin bilincimize en uygun
kalıbı yani bedenimizi tanımlayacak şekilde bir araya gelmesiyle yaratılmıştır. Bu 8
temel enerji bir tür bilgisayar yazılımı gibi çalışmaktadır. Bir diğer deyişle, bedenimiz,
bu yaşamda deneyimlememiz gereken “kadere” uygun olarak, evrendeki 8 temel
enerjinin farklı miktarlarda bir araya gelmesiyle oluşur. Bu nedenle de bedenimiz yapısı
ile kaderimiz ve yaşamsal enerjimiz bir ve aynıdır.
Her şeyin bir dokusu vardır ve bu doku o "şeyin" ne olduğunu, nasıl davranma eğiliminde olduğunu, mükemmel durumunun ne olduğunu anlatır. Bu doku hormonlarımızın çalışmasından, zihnimizin durumuna kadar hemen her şeyi belirler. Beden,
varoluşsal işlev, anlamımız ve burada, bu gerçeklikte bulunma amacımız bir ve aynıdır.
Bu nedenle eğitimimizin ilk adımı beden olarak adlandırdığımız bu yazılımı
geliştirmeye odaklanmaktadır.
1. Aşama: Kas ve Tendon Egzersizi
Kas ve Tendon Egzersizi, Zen Budizm'in kurucusu Bodhidharma tarafından yaratılmış olan efsanevi
bir çalışmadır. Günümüzde aynı isimle bilinen pek çok farklı çalışma bulunmakla birlikte, özgün
çalışma Da Mo Pai ya da Bodhidharma Okulu olarak bilinen ve kökleri ustadan ustaya,
Bodhidharma'ya kadar ulaşan okulun beden eğitiminin ilk aşama öğretisidir.
Nirvana’ya ulaşmış bir bilge olan Bodhidharma bu çalışmayı, rahiplerin beden ve akıl sağlıklarını
mükemmelleştirmeleri için geliştirmiştir. Bedeni mükemmel sağlık ve enerji durumuna ulaştırmak
için Çin tarihi boyunca geliştirilmiş en etkili birkaç egzersizden bir tanesi olan Kas ve Tendon Egzersizi
aynı zamanda, ruhsal yolda ilerlerken yapılan hataların sonucunda bedende ve zihinde oluşan sorunları da temizleme becerisiyle ünlüdür.
Uygulaması 20 dakika kadar süren, kasların ve tendonların kullanımını gerektiren son derece zevkli
ve dinamik bir çalışmadır. Çalışma ilk 100 günde maksimum etkilerini göstermesine karşın genellikle
eğitimler sırasında sık sık ilginç iyileşmelerle karşılaşılmaktadır. Çalışma, Lungmen Pai'nin (Ejderha
Kapısı Ekolü) günümüzdeki büyük ustası Wang Liping tarafından, bedeni zehirlerden arındırmayı
başaran tek egzersiz olarak bilinmektedir. Çalışma gerçekten de ilk olarak bedende bulunan iltihapları
temizlemektedir. Bedende yer etmiş olan bu iltihaplar kalp ve damar hastalıklarının temel nedeni
olduğundan ilk önemli etkilerini kalp ve damar sistemi üzerinde göstermektedir.
Yi Jin Jing çalışan öğrencilerin ortak gözlemi günlük enerjilerinin sürekli olarak artması ve bedenlerindeki sağlık sorunlarının kısa bir sürede gözle görülür şekilde iyileşmeye başlamasıdır.
Eğitim Tarihi: 7-8 Aralık 2013 (10:30 - 18:00)
Ücret: 600 TL
İletişim: [email protected] / [email protected]
0532 696 98 40
1. Aşama:
Mükemmel Gevşeme ve Bedenin Yenilenmesi
İçinde bulunduğumuz günlük gerçeklik, bilincimizin bir bölümü tarafından ve kısıtlı olarak algılanabilmektedir. Gerçeğin bu şekilde kısıtlanması, günlük hayat içinde bir amaç doğrultusunda hareket
edebilmemizi sağlar. Bu kısıtlama bilincimizin bir bölümü tarafından
yapılmaktadır. Bilincimizin ya da ruhumuzun bu bölümü, Taocular
tarafından Hun olarak adlandırılmakta, Budist edebiyatta ise Maymun
Zihni olarak bilinmektedir.
Maymun zihni, ruhumuzun daha büyük bölümü olan (ve eğitimlerimizin 5. Aşama’sında üzerinde çalışacağımız) Shen ya da mutlak zihnimiz
(ruhumuz) gibi her şeyi bilme gücüne sahip değildir. Maymun zihni,
içinde bulunduğumuz gerçekliği yalnızca duyularımız, duygularımız ve
düşüncelerimiz aracılığı ile bilebilir; çünkü bu zihin bedenimizle varolur
ve bedenimizle yok olur. İşte ölümden ve yok olmaktan korkan zihnimiz bu zihnimizdir. Oysa hakikatte
asla yok olamayız. Kendimizi her şeyden ayrı, kopuk, yapayalnız ve korku içinde hissetmemize neden
olan da bu zihindir.
Bilincimizin bu bölümü, dışarıdan gelen uyarıcıları ya da düşüncelerimizi hatalı yorumladığında (ki
hatalı yorumlamaya eğilimlidir) ortaya STRES olarak adlandırılan durum çıkar. Stres yalnızca yaşamsal
enerjimizi emip, yaşamsal koşullarımızı daha da kötüye götürmekle kalmaz aynı zamanda her tür
hastalığa ve zihnimizin bozulmasına da zemin hazırlar.
STRES denetlenmediği sürece, sağlığın düzelmesi, yaşamsal enerjinin artması ve “mutluluk” olarak
adlandırılan varoluş durumuna ulaşılması olanaksızdır. Bu sebeple eğitimlerimizin 2. Aşaması’nda ilk
olarak, Hun’un denetimini ele geçirmeyi ve onu yönetmeyi öğreneceğiz.
2. Aşama eğitimimizin devamında ise bu gevşeme becerisi kullanılarak, daha büyük zihnimizin ya
da ruhumuzun, bedenimiz olarak adlandırılan ve bilincimizi barındıran “çerçeve” ya da “kalıp” ile
birleşmesini sağlamaya çalışacağız. Bu amaçla “Beden ve Zihin Formu” olarak tanımlanan bir çalışma
kullanacağız. Beden ve Zihin Formu, yakın zamana kadar faaliyet gösteren dünyanın en büyük ilaçsız
hastanesinde çok sayıda hasta üzerinde büyük bir başarıyla kullanılmıştır. Omurganın canlanmasını
ve beyni dolduran serebrospinal sıvıların rahatça hareket etmesini sağlar. Bu sayede beynin ve sinir
sisteminin canlanmasını, bedenin bebeklikteki mükemmel haline geri dönmesini sağlar. Düzenli
uygulandığında şu faydalar görülebilmektedir:
Omurgadaki bozuklukların düzelmesi.
Bel ağrılarının geçmesi
Omurgadaki bozukluklara bağlı iç organlarla ilgili sorunların iyileşmesi
Kanserde iyileşme hızının artması
Osteoporozda iyileşme
Fıtık sorununun hafiflemesi ya da ortadan kalkması
Baş ağrılarının iyileşmesi
Kronik yorgunluğun bitmesi
Depresyonun düzelmesi
Kişinin kendine güveninin artması
Günlük enerjide artış
İç organların toksinlerden arınması
Enerji meridyenlerinin temizlenmesi ve açılması
Ense, boyun, kürek kemiklerinin arası, bel, kalça, göğüs gibi kan durgunlaşması ve ona bağlı olan
gerilimlerin oluştuğu bölümlerin rahatlaması ve buralardaki enerjinin harekete geçmesi.
Beyin yarı küreleri arasında iletişimin güçlenmesi
Lenfatik sistemdeki dolaşımın rahatlaması
Duyguların dengelenmesi
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi
Derinin elektrik direncinin ve dış koşullara karşı dayanıklılığın artması
Hormonal sistemin iyileşmesi
Metabolizmanın düzenlenmesi
Erkeğe özgü gücün ve kadına özgü zarafetin bir araya gelmesi ve bu sayede ruhsal gelişimin hızlanması
Eğitim Tarihi: 1-2 Mart 2014 (10:30 - 18:00)
3-4-5 Mart 2014 (18:30 - 21:30)
Ücret: 1200 TL
İletişim: [email protected] / [email protected]
0532 696 98 40
3. Aşama: Yaşamsal Enerjinin Uyandırılması
Yaşamsal enerjinin geliştirilmesinin ön
şartı, beden içindeki ateşin canlandırılması
ve
ardından
uyanan
ateşin
yardımıyla yaşamsal enerjiyi uyandırarak
yukarıya doğru yükselmesinin sağlanmasıdır. Bedenin içindeki ateş Hindu
öğretilerinde Agni olarak adlandırılmaktadır. Genellikle karında ve kalpte yanan
ateş olarak algılanan bu enerji hem
sağlığın hem de manevi gelişimin ardındaki itici güçtür.
İçeride yanan ateşin canlandırılması, manevi yolculukta “Kahraman” olarak adlandırılan
ve kendi gerçek doğasına, oradan da Hakikat’e doğru macera dolu bir yolculuğa çıkan
sıradışı bir insanın göstergesidir. İçeride yanan ateş olmadan bu yolda olmak
olanaksızdır.
Bedendeki enerjinin uyandırılması için ilk olarak ateşi besleyecek yakıtın, yani bedendeki temel enerjinin, bedenin taşıyabileceği maksimum miktara çıkarılması gerekmektedir. Bu süreç Taocu öğretide ünlü "100 Gün Çalışması" olarak bilinir. 100 günlük
çalışmanın sonunda, “göklerin kapısı açılmakta”, yani artan enerji bilincin daha büyük
bir farkındalığa ulaşarak “Ben kimim?”, “Bütün bu yaratılışın anlamı nedir?” gibi temel
sorulara yanıt verecek hale gelmenin ilk adımı atmaktadır. Uyanan enerji, gelişmek ve
yüksek bilince dönüşmek için hazırdır.
Eğitim Tarihi: 3-4 Mayıs 2014 (10:30 - 18:00)
Ücret: 900 TL
İletişim: [email protected] / [email protected]
0532 696 98 40
Bedenin Canlandırılması
Nefes, çağlar boyunca en ilkel ya da en gelişmiş, tüm manevi öğretilerde ve sağlık
uygulamalarında kullanılmaktadır. Nefes, bu varoluş düzeyindeki 3 Hazinemizin belki
de en gizemli olanıdır. Beden ile zihin arasındaki bağlantıyı sağlama becerisi aracılığıyla
her iki alanı da kontrol edebilme, geliştirme ve yönetme becerisine sahiptir. Bu sebeple ruhsal olsun, bedensel olsun pek çok mucizenin ardındaki güç, nefestir.
Nefesin gerçek kullanımı, çağlar boyunca her zaman büyük bir sır olarak saklanmış ve
yalnızca ustadan öğrenciye aktarılmıştır. Bu gizli yöntem Hindu öğretilerinde
pranayama, Taocu öğretide ise nei gong olarak adlandırılmaktadır. Cem Şen eğitimlerinin 2. Adımı, Hindu, Taocu ve Şamanik öğretilerin gizli nefes tekniklerinden oluşmaktadır.
4. Aşama:
Yaşamsal Enerjinin Artırılması ve Geliştirilmesi
(Nefes Eğitimi)
Cem Şen Eğitimlerinde, 1. Aşamada fiziksel yapısı
güçlenen, 2. aşamada STRES etkeninden arınıp,
kısıtlandırıcı farkındalığının kontrolünü kazanan, 3.
Aşamada ise Yaşamsal Enerjisini uyandıran
öğrenci, 4. Aşama ile birlikte nefesin gizli kullanımlarını öğrenerek yaşamsal enerjiyi artırmakta ve
geliştirmektedir. Bu aşamada gevşemiş ve odaklanma becerisini geliştirmiş öğrenci, keskin farkındalığını nefesi ile birleştirerek, ateşle arındırılmış
ve gevşemiş bedeninde “içsel simya” dönüşümü
için gerekli olan enerji tepkimesini başlatmaktadır.
Cem Şen eğitimlerinin tamamı, birbirinin üzerinde
yükselmekte ve 4. Aşama ile birlikte, kazanılan
tüm beceriler aynı anda enerjinin artırılıp geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Bu aşamada bedende
geliştirilen ateş, enerjiyi artırmakta ve bedenin ana
enerji depolarını doldurmaktadır. Ana enerji depoları gerekli olan yaşamsal enerji ile dolduğunda artan enerji “bilincin” güçlenmesi için kullanılmaktadır. Bilincin güçlenmesi ise varlığımızın en ileri seviye yeteneklerini ve potansiyellerini barındıran
3. Hazinemizin kullanılmasını sağlamaktadır. Bilincin kullanıma hazır hale gelmesi ise önümüzde
sınırsız potansiyellerin açılması anlamına gelmektedir.
Bu aşama ile birlikte öğrenci, normal beden ve zihin sınırlarının ötesinde hareket etmeye, bedenin
ve zihnin uykuda olan alanlarını uyandırmaya başlamaktadır.
Eğitim Tarihleri:
1. Seminer: Yaşamsal Enerjinin Artırılması ve Geliştirilmesi, 30 - 31 Ağustos 2014
Ücret: 900 TL
2. Seminer: Yaşamsal Enerjinin Artırılması ve Geliştirilmesi, 4 - 5 Ekim 2014
Ücret: 900 TL
İletişim: [email protected] / [email protected]
0532 696 98 40
Zihnin Gerçek Doğasına
Uyanmak
“Zihnin kapasitesi sınırsızdır ve yarattıkları sonsuzdur. Gözlerinizle gördüğünüz görüntüler, kulaklarınızla duyduğunuz sesler, burnunuzla kokladığınız kokular, dilinizle tattığınız tatlar, her an ya da her durum tümüyle zihninizdir. Zihin, kelimelerin ulaşamadığı
yerdedir.”
—Bodhidharma
Zihin/Bilinç, tanımlanması olanaksız bir terimdir. Zihin hem her şeydir hem hiçbir şey,
hem her yerdedir hem hiçbir yerde. Zihin için söylenebilecek tek şey vardır: ne odur
ne bu; hem odur hem bu. Zihin için kulllanılan tanımların tamamı eksik ya da hatalı
olacaktır. Varolan her şey zihinden gelir ama varolan şeyler zihin değildir. Zihin ne vardır
ne yoktur; hem vardır hem yoktur.
Zihini kavramanın aracı gelişmiş bir bilinç ve farkındalıktır. Bu tür bir farkındalık, irfana
ulaşmak için kullanılan öğretilerde "kıvılcım" ya da "nur" olarak adlandırılan
özümüzdeki çekirdek ya da tohumdur. Bu kıvılcımın farkındalığı, Budizm'de "aydınlanma", Sufizm'de "Vahdet", Taoizm'de "ölümsüzlük" gibi isimlerle bilinen insan
bilincinin ulaşacağı son aşamayı tanımlar.
Bu aşama aynı zamanda "Yolsuz Yol", "Öğretisiz Öğreti" ya da "Kâlp Yolu" olarak da
bilinir. Kâlp Yolu'nun öğretisiz olmasının sebebi, öğretilerin öte kıyıya ulaştıran araç olmasıdır. Araç yalnızca öte kıyıya ulaşmak içindir. Oraya bir kez ulaşıldı mı artık araca
ihtiyaç kalmaz. Bu sebeple mutlak gerçek öğretisizdir.
Cem Şen eğitimlerinin son aşaması zihnin gerçek doğasına uyanmak için çağlar
boyunca kullanılan etkili yöntemlerden oluşmaktadır.
5. Aşama: Kâlp Yolu
Budha, ızdırabın kaçınılmaz olduğu gerçeğini fark edip de tüm insanlık için bu acıyı
sonlandırmak üzere bir yeryüzü cenneti olarak yaşadığı hayatı bırakıp yola çıktığında
izlediği tek rehber kalbiydi. Yolculuğu, "bilinmez"e doğru olan bir yolculuktu. Hangi
yöntemin onu aydınlanmaya ulaştıracağını bilmiyordu; dünyada böyle bir yöntemin
varolup varolmadığını da bilmiyordu. Yalnızca kalbinde kesin bir kararlılık ve tüm
varlıklar için duyduğu şefkatle bilinmeze adımını attı. Son nefesini verirken tüm insanlığa tek bir tavsiyesi vardı: "Kendi kendinize ışık olun; kendi dışınızda bir ışık aramayın!"
Kalbin Yolu, kendi içimizdeki ışığı izlemektir. Bu aşama ile birlikte Cem Şen eğitimlerinde artık öğrenci öğretmen, öğretmen ise öğrenci olmaktadır.
Eğitim Tarihi: Eğitim tarihi duyurulacak
İletişim: [email protected] / [email protected]
0532 696 98 40
2014 - 2015 Eğitim Yılı Eğitim Tarihleri
1. Aşama: Kas ve Tendon Egzersizleri, 7 - 8 Aralık, 2013
Kâlp Yolu 2. Grup Final İnzivası: 4 - 18 Ocak 2014 (1 hafta tam sessizlik)
Kâlp Yolu 1. Grup, 2. Eğitim Yılı Final İnzivası: 4 - 31 Ocak 2014 (2 haft tam sessizlik)
Kâlp Yolu 3. Grup Deneme İnzivası (eğitim adayları): 1 - 8 Şubat 2014
2. Aşama: Mükemmel Gevşeme ve Bedenin Yenilenmesi, 1-2-3-4-5 Mart, 2014
Kâlp Yolu 2014 yılı 1. Semineri (tüm Kâlp Yolu grupları): 8 - 9 Mart, 2014
Kâlp Yolu 2014 yılı 2. Semineri (tüm Kâlp Yolu grupları): 5 - 6 Nisan, 2014
3. Aşama: Yaşamsal Enerjinin Uyandırılması, 3 - 4 Mayıs, 2014
Kâlp Yolu 2014 yılı 3. Semineri (tüm Kâlp Yolu grupları): 10 - 11 Mayıs, 2014
Kâlp Yolu 3. Grup İnzivası: 31 Mayıs - 7 Haziran, 2014
Kâlp Yolu 2. Grup İnzivası: 31 Mayıs - 14 Haziran, 2014 (1 hafta sessizlik)
Kâlp Yolu 1. Grup İnzivası: 31 Mayıs - 28 Haziran, 2014 (2 hafta sessizlik)
Kâlp Yolu 2014 yılı 4. Semineri (tüm Kâlp Yolu grupları): 2 - 3 Ağustos, 2014
4. Aşama, 1. Seminer: Nefes Eğitimi, 30 - 31 Ağustos, 2014
4. Aşama, 2. Seminer: Yaşamsal Enerjinin Artırılması ve Geliştirilmesi, 3 - 4 Ekim, 2014
Kâlp Yolu 3. Grup İnzivası: 25 Ekim - 1 Kasım, 2014
Kâlp Yolu 2. Grup İnzivası: 25 Ekim - 8 Kasım, 2014 (1 hafta sessizlik)
Kâlp Yolu 1. Grup İnzivası: 25 Ekim - 15 Kasım, 2014 (2 hafta sessizlik)
Kâlp Yolu 2014 yılı 5. Semineri (tüm Kâlp Yolu grupları): 6 - 7 Aralık, 2014
Kâlp Yolu 2015 yılı 6. Semineri (tüm Kâlp Yolu grupları): 3 - 4 Ocak, 2015
Kâlp Yolu 3. Grup İnzivası: 24 Ocak - 8 Şubat, 2015 (1 hafta sessizlik)
Kâlp Yolu 2. Grup İnzivası: 24 Ocak - 15 Şubat, 2015 (2 hafta sessizlik)
Kâlp Yolu 1. Grup İnzivası: 24 Ocak - 1 Mart, 2015 (3 hafta sessizlik, 1 hafta solo inziva)
21 Mart 2015, 1. Grup, Kâlp Yolu Öğrencileri, Hazırlık Eğitimi tamamlama ve ömür
boyu öğrenciliğe kabul seremonisi
İletişim:
www.cemsen.com / www.cemsen.com.tr
[email protected] / [email protected]
0532 696 98 40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
730 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content