close

Enter

Log in using OpenID

Bağımsız Denetçi Atanması

embedDownload
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu
: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
: Turkcell Plaza, Meşrutiyet Cad. No:71,
Tepebaşı 34430 İstanbul
: Tel: (212) 313 1000
Fax: (212) 292 9322
: Tel: (212) 313 1888
Fax: (212) 292 9322
: 26.05.2014
: Bağımsız Denetçi Atanması
Borsa İstanbul Başkanlığına
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulu üyemiz Jan Erik Rudberg, Şirketimizin 2013 yılı hesapları ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu
uyarınca Turkcell’e bağımsız denetçi atanması talebiyle dava açmıştır.
Davayı inceleyen Mahkeme, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan DRT Bağımsız Denetim Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin denetçi olarak tayin edilmesine karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content