close

Enter

Log in using OpenID

Ders Kodu

embedDownload
Ders Kodu
BES106
Ders Adı
Organik Kimya
Fakülte
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu
Bölüm
Beslenme ve Diyetetik
Yerel Kredisi
3
AKTS Kredisi
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nihal Büyükuslu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Düzeyi
Lisans
Sınıf
1. sınıf
Ön Şart
Yok
Haftalık Ders Saati
(Teorik-Uygulama)
2-3
İçerik
Organik bileşiklerin sınıflandırılması,
isimlendirmesi, reaksiyon tipleri, alkanlar,
alkenler, alkinler, benzen ve türevleri,
sterokimya ve optikçe aktiflik, alkoller, eterler
ve tiyoller, aminler, aldehidler, ketonlar,
karboksilik asitler, anhidridler, esterler ve
amidler, polimerlerin yapı, özellik ve
reaksiyonları.
Amaç
Organik bileşiklerin yapı, özellik ve
reaksiyonlarının öğretilmesi, biyokimya ve
beslenme kimyasında karşılarına çıkabilecek
organik yapıların anlaşılması.
Dersin Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler
Ders kapsamında öğrenci
 Organik kimya temellerini anlayacak
 Organik bileşiklerin formüllerinin yazıp,
isimlendirebilecek
 Organik bileşiklerin sınıflandıracak
 Her bir sınıfın özelliklerini, reaksiyonlarını
öğrenecek
 Sterokimya hakkında bilgi edinecek
 Organik kimyadaki reaksiyon tiplerini
öğrenecek
Tavsiye Edilen veya Gerekli Görülen
Kaynaklar
1. Ders notları
2. T. Uyar,“Organik Kimya”, 9.Baskı, Palme
Yayıncılık, Ankara, 1998
3. R.J.Fessenden, J.S.Fessenden,“Organik
Kimya”, Çeviri Ed. T.Uyar, Güneş
Kitabevi, 1990
4. G.Solomons,“Organik Kimya”, Çeviri
Ed.Tahsin Uyar, Literatür Kitabevi, 2002
Code
BES106
Title
Organic Chemistry
Faculty
School of Health Sciences
Subject
Department of Nutrition and Dietetics
SU Credit
3
ECTS Credit
Instructor(s)
Ass. Prof. Dr. Nihal Buyukuslu
Language of Instruction
Turkish
Level of Course
Undergraduate
Type of Course
1. year
Prerequisities
None
Weekly Planned Teaching Activities
(Theory-Laboratory)
2-3
Content
Objective
Learning Outcome
Recommended or Required Reading
Classification and naming of organic
compounds, reaction types, alkans, alkens,
alkins, benzene and benzene derivatives,
sterochemistry and optical activity,alcohols,
ethers and thiols, amines, aldehydes, ketons,
carboxylic acids, anhydrides, esthers and
amides, structures, characteristics and
reactions of polymers.
Teaching of the structures, chracteristics and
reactions of organic compounds,
understanding of the basic organic chemistry
knowledge related to biochemistry and
nutrient chemistry
The student will gain the experiences on
 Basics of organic chemistry
 Naming and formulating of organic
compounds
 Classification of organic compounds
 Characteristics and reactions of each
class
 Sterochemistry of organic compounds
 Types of organic reactions
1. Lecture notes
2. T. Uyar,“Organik Kimya”, 9.Baskı, Palme
Yayıncılık, Ankara, 1998
3. R.J.Fessenden, J.S.Fessenden,“Organik
Kimya”, Çeviri Ed. T.Uyar, Güneş
Kitabevi, 1990
4. G.Solomons,“Organik Kimya”, Çeviri
Ed.Tahsin Uyar, Literatür Kitabevi, 2002
Readings
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content