close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı hasta eğitim planı

embedDownload
2014 YILI HASTA EĞİTİM PLANI
DOKÜMAN NO: HASTEĞT.FR.09
EĞİTİM VERİLECEK BİRİMLER
YAY.TRH:ARALIK 2013
REV.TRH:OACAK 2014
BİRİM BAZLI EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMCİ
GASTROENTEROLOJİ
akılcı ilaç kullanmı,el ve tuvalet hijyeni,anemi,karaciğer sirozu,hepatitler,reflü,ülseratif kolit,hepatitler ve korunma yolları,GİS kanama,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
2
GÖĞÜS HASTALIKLARI
el hijyeni,akılcı ilaç kullanımı,astım,pnömoni,koah, hipertansiyon,verem,tuvalet hijyeni,verem hastalığı,postural drenaj,solunum egzersizleri,ilaç inhaler kullanımı,yatağa bağımlı hasta bakımı,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
3
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
akılcı ilaç kullanımı,el ve tuvalet hijyeni,pnömoni,İYE,sellülit,sepsis,KOAH, brucella,osteomiyelit,tularemi, şarbon, spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
1
4
5
6
FİZİK TEDAVİ akılcı ilaç kullanımı,el ve tuvalet hijyeni,romatoit artrit,disk hernileri,osteoporoz,hipertansiyon,yatağa bağımlı hasta bakımı fibromiyalji,gonartroz,menisküs,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
DAHİLİYE‐ENDOKRİN
akılcı ilaç kullanımı,el ve tuvalet hijyeni,hipertansiyon,grip,mantar zehirlenmeleri,kırım kongo,verem,CO intoks,obezite,yatağa bağımlı hasta bakımı,İYE,konstipasyon,pnömoni,anemi,adre
nal yetmezlik,hipofizer yetmezlik,sigaranın zararları,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
PEDİATRİ‐CİLDİYE
Akılcı ilaç kullanmı,el ve tuvalet hijyeni,anne sütü veemzirme teknikleri,gastroenterit,İYE,çocukluk çağında aşılama,tonsillit, pnomoni,anemi,ürtiker,romatizmal hastalıklar,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
REV.NO:01
SAYFA NO:1/1
ULAŞILAN 6 AYLIK EĞİTİM SAYISI ULAŞILAN YILLIK EĞİTİM SAYISI
2014 YILI HASTA EĞİTİM PLANI
DOKÜMAN NO: HASTEĞT.FR.09
EĞİTİM VERİLECEK BİRİMLER
7
8
9
10
11
YAY.TRH:ARALIK 2013
REV.TRH:OACAK 2014
BİRİM BAZLI EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMCİ
KALP DAMAR CERRAHİ‐
NÖROLOJİ
akılcı ilaç kullanımı, el ve tuvalet hijyeni,coumadin kullanımı, hipertansiyon,preop post op bakımı ve egzersizler,postural drenaj, yatağa bağımlı hasta bakımı, İYE, sigaranın zararları,SVH,hemipleji,NG den hasta besleme, demansif hastalara yaklaşım,dekübüt bakımı,riskli ilaç kullanmı,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
HEMODİYALİZ
akılcı ilaç kullanmı,kişisel hijyen eğitimi,fistül bakım eğitimi,diyaliz hastalarına beslenme eğitimi,hipertansiyon,ABY,KBY,kronik hastalıkla başetme yöntemleri,trasplantasyon bilgilendirme,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
BEYİN CERRAHİ
akılcı ilaç kullanmı,kişisel hijyen eğitimi, yatağa bağımlı hasta bakımı, dekübüt bakımı,NG den beslenme,hipertansiyon,disk henileri,İKK,post op hasta bakımı,hemipleji,obezite,spontan gelişen eğitimler,riskli ilaç kullanımı
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
GENEL CERRAHİ‐YANIK
akılcı ilaç kullanmı,kişisel temizlik ve tuvalet hijyeni,preop post op hasta bakımı ve beslenme,herniler, kolostomili hasta bakımı,konstipasyon,NG den beslenme,meme CA,refü,sigara ve zararları,hemoroid,pansuman ve yara bakımı,yanık bakımı,anal fissür ve fistül,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
KARDİYOLOJİ+KYB
akılcı ilaç kullanımı,kişisel temizlik ,tuvalet hijyeni,KKY,riskli ilaç kullanımı,hipertansiyon,koroner arter hastalığı,kalp hastalıklarında beslenme,egzersiz,romatizmal kalp kapak hastalıkları,obezite,sigara ve zararları,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
REV.NO:01
SAYFA NO:1/1
ULAŞILAN 6 AYLIK EĞİTİM SAYISI ULAŞILAN YILLIK EĞİTİM SAYISI
2014 YILI HASTA EĞİTİM PLANI
DOKÜMAN NO: HASTEĞT.FR.09
EĞİTİM VERİLECEK BİRİMLER
YAY.TRH:ARALIK 2013
REV.TRH:OACAK 2014
BİRİM BAZLI EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMCİ
KBB‐GÖZ
akılcı ilaç kullanmı,el ve tuvalet hijyeni, tonsillit ve tonsillektomi,vertigo,tularemi, farenjit,grip,fasial paralizi, katarkt,konjektivit,kornea ülseri,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
13
ORTOPEDİ
akılcı ilaç kullanımı,kişisel temizlik,tuvalet temizliği,yatağa bağımlı hasta bakımı,osteoporoz,hipertansiyon,carpal tünel sendromu, dekübüt bakımı,osteoporoz,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
14
ÜROLOJİ
akılcı ilaç kullanmı,kişisel temizlik,tuvalet temizliği,İYE,post op hasta bakımı,yara bakımı ve pansuman,sünnet,varikosel,oorşit, inmemiş testis,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
15
NEFROLOJİ
akılcı ilaç kullanımı, kişisel temizlik ve tuvalet hijyeni,ABY,KBY,hipertansiyon, pyelonefrit,transplantasyon bilgilendirme,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
PLASTİK CERRAHİ
akılcı ilaç kullanmı,el ve tuvalet hijyeni,yara bakımı ve pansuman,obezite,rinoplasti,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
17
GÖĞÜS CERRAHİSİ
akılcı ilaç kullanımı,kişisel temizlik ,tuvalet hijyeni,preop post op hasta bakımı,solunum egzersizleri,yara bakımı ve pansuman,pnömotoraks,yatağa bağımlı hasta bakımı,sigara zararları,obezite,spontan gelişen eğitimler
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
18
PSİKİATRİ
12
16
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
REV.NO:01
SAYFA NO:1/1
ULAŞILAN 6 AYLIK EĞİTİM SAYISI ULAŞILAN YILLIK EĞİTİM SAYISI
2014 YILI HASTA EĞİTİM PLANI
DOKÜMAN NO: HASTEĞT.FR.09
EĞİTİM VERİLECEK BİRİMLER
YAY.TRH:ARALIK 2013
BİRİM BAZLI EĞİTİM KONULARI
REV.TRH:OACAK 2014
EĞİTİMCİ
REV.NO:01
SAYFA NO:1/1
ULAŞILAN 6 AYLIK EĞİTİM SAYISI ULAŞILAN YILLIK EĞİTİM SAYISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content